ความสุขของคนในบ้าน เริ่มจากคนในบ้านพูดจาเพราะๆ ด้วยกัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การพูดจาเพราะๆ กับคนในบ้าน หมั่นทำดีกับคนในบ้านให้มากๆ กับบทความ ความสุขของคนในบ้าน เริ่มจากคนในบ้านพูดจาเพราะๆ ด้วยกัน ไปดูกันว่าการพูดจาเพราะๆ กับคนในบ้านนั้นช่วยให้ครอบครัวรักกันและอบอุ่นขึ้นเพียงใด

คอยให้กำลังใจกัน ในย ามที่มีความทุ กข์ เวลามีข้อผิ ดพล าดเกิดขึ้น จงอย่ าโท ษอีกฝ่าย เพื่อก้าวผ่านเรื่องร้ ายๆไปให้ได้ ปัญหาที่ผ่านเข้ามา เวลาจะพา ให้ผ่านออ กไป ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ท่องเอาไว้ว่า เดี๋ยวก็ผ่านไป ทำชีวิตรัก ให้ไม่ซับซ้อน ให้เรียบง่ายเข้าไว้ ไม่คิดมากกับทุกเรื่อง จนกังวล

มองโลกต ามความจริง แต่ไม่ต้อง วิ ต ก จ ริ ต แล้วทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้น และมีความสุขกับสิ่งที่ตน มี เลิกเปรียบเทียบ แฟนตัวเอง กับ แฟน ของคนอื่น ทำให้คนที่เรารัก หัวเราะอย่ างมีความสุข เมื่อมีโอกาสที่จะหัวเราะด้วยกัน ปลอบใจในเวลาร้อง ไ ห้ เมื่อยังมีโอกาส ไม่ให้รู้สึกแ ย่ กว่านี้

เพื่อให้ ‘ชีวิตรัก’ สมดุล อย่ าคาดหวังอนาคต อย่ าจมกับอ ดีต ทำให้ปัจจุบันของเรามีค่า และ เก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆเอาไว้ ห า ยใจลึกๆ ค่อยๆ มองไปข้างหน้า มองอย่ างมีสติ เดินไปข้างหน้า แม้จะไม่รู้ว่า จะเดินไปใด เจอทางแยก ขอให้ ตัดสินใจ เมื่อทางที่เลือ กมันยังไม่ใช่

จงเดินหน้าต่อไป เพราะ แยกต่อไป อาจเป็นทางของเรา พักผ่อนกายใจ นอนตื่นสายๆบ้าง สักวัน หาร้านอร่อยๆทานบ้าง ไม่ดิ้ น ร น มากเกินไป เดินทางท่องเที่ยว ไปในที่ที่อย ากไป เก็บภาพความอันสวยงามไว้ ให้เวลากับคนที่เรารัก ให้ ร างวัลกับชีวิตบ้าง ใช้เวลากับคนที่เรารัก มากกว่าใช้เวลาในการ หาเงิน

ใช้เงินดูแลสุขภาพ ให้มากกว่า ซื้ อของฟุ่มเฟือยเกินไป ในปีที่ผ่าน มา ถึงจะเจอปัญหาใดๆ แต่เรา ก็ผ่าน มาแล้ว จึงไม่มีอะไรที่น่ากลั วอีกแล้วล่ะ เมื่อยังห า ยใจอยู่ เรายังเข้มแข็งพอ สำหรับทุกๆ ปัญหา ทบทวนเรื่องราว ในปีที่ผ่าน มา

สิ่งดีๆ จงเก็บไว้ สิ่งร้ ายๆ เก็บไว้สอนเรา ความหมายของชีวิต คือ การมีบ้านให้เราได้กลับ มีคนที่เรารักรออยู่ ได้พูดถึงเรื่องราวที่ผ่าน มา กับเพื่อนในวัยเด็ ก สำหรับ พ่อแม่ ปู่ย่ า ยๅย ต า ไม่มีสิ่งใดที่ล่ำค่าเท่ากับเห็นหน้าลูกหลาน ลดเวลาเล่น มือถือ เพิ่มเวลาคุยกับคนในครอบครัวบ้างนะ อย ากทำอะไรอย่ ารอนาน เพราะเราไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วัน

ที่มา ยิ้มละมุน, san-sabai