ความหมายจุดสี บนแก้มยางที่หลายคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับจุดสีบนยางรถยนต์ ว่าสื่อความหมายอะไรบ้าง ให้เราได้เรียนรู้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง กับบทความ ความหมายจุดสี บนแก้มยางที่หลายคนยังไม่เคยรู้ จุดสีบอกอะไรเราได้บ้าง

สำหรับวันนี้ เราจะพามาดูเรื่องของ ย า งร ถยนต์ที่หล า ยๆคน อาจจะไม่เคย ทราบมาก่อน อาจจะเคยเห็น มาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ ว่าจุดแบบนี้มันห ม า ยความว่า อ ย่ า ง ไร เพราะ ย า ง ของรถยนต์นั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ ส่วนอื่นๆของรถยนต์เลย ฉนั้นเราควรรู้เรื่องของย างไว้บ้าง โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนั้น เวลาที่ต้องเข้าอู่เปลี่ยน ย า ง จะได้เลือ กย างเป็น

การใช้รถใช้ถนนเป็น เรื่องปกติทั่วไปที่ต้องเดินทางกันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางสั้นๆ หรือขับรถระยะไกลข้ามจังหวัด การดูแลรถยนต์ และย า งรถยนต์ ให้สามารถใช้งานได้ อ ย่ า ง เต็มร้อยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่คน มีรถและขับรถ อยู่ทุกวันต้องคอยดูแล อ ย่ า ง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะย า งรถยนต์ ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆ อาจเกิดความเสื่อมสภาพ หรือขับรถไปตกหลุมกระแทกแ ร งๆก็อาจทำให้ย า งแตกได้

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับย า งรถยนต์

ให้สังเกตที่ย า งรถยนต์ ของเราทุกเส้นจะมีสัญลักษณ์ ต่างๆมากมายซึ่ง มีความห ม า ยที่เป็น สากลเพื่อบอ กให้ทราบถึงที่มา ของย า งและรุ่นของย าง รวมทั้ง ตำแหน่งการประกอบสำหรับ ช่างเพื่อให้ทราบว่าควรประกอบ ย า ง รถยนต์ตรงจุดไหน

ความห ม า ยของจุดสีแดงบนย า ง

ในจุดนี้เป็นหน้าย า ง ที่มรความโค้งต ามแนว รัศมีมากกว่าจุดอื่นๆ หรืออีกด้านหนึ่งของเส้นย า ง เรียกว่าเป็นจุดที่นูนสูงสุด โดยจะมีค่าความเว้านูน ที่ต่างกันเพราะวัสดุใดๆ ก็ต ามไม่สามารถเป็น วงกลมได้เหมือนวง ที่เขียนจากวงเวียน ในส่วนของจุดสีแดงนี้ทาง โรงงานผู้ผลิตย า งรถยนต์ ทำเอาไว้เพื่อให้เข้ากับ กะทะล้อที่จะมีการร้องขอให้ ทำสัญลักษณ์เป็นจุดสีแดง

ในจุดที่เว้าที่สุด เมื่อประกอบกันแล้วจะทำให้ ลดความเว้านูนที่มีผลต่อ การสั่นของ พวงมาลัยนั่นเอง สีเหลืองจะเป็นจุด ที่เบาที่สุดของย า ง เพื่อให้ช่างทราบว่าด้านใด มีน้ำหนักเบาที่สุดของ เส้นย า ง และจะเป็นจุดที่ใส่ย า ง ด้วยจุกลมซึ่งจะมีน้ำหนัก ถ่วงเอาไว้เพื่อให้เกิด

ความสมดุลและสมมาตร กันในตอนที่ทำการ ถ่วงล้อทั้งนี้การผลิตย างรถยนต์ ในแต่ละครั้งนั้น ไม่สามารถทำให้มี น้ำหนักที่เท่ากันได้ อ ย่ า ง เป๊ะๆ จุดสีเหลือง จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรรู้เอาไว้แม้จะเป็นเรื่องข องช่างแต่เราก็ควรรู้ เอาไว้เช่นกัน หากย างเส้นไหน มีจุดสีแดงอยู่ ก็ให้ความสำคัญ และยึดจุดสีแดงแทนไปเลย

ที่มา krustory, sabidee, sit-smiling