คิดได้ 5 ข้ อนี้ จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

จริงๆแล้วนั้นเราไม่ได้ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีทุกอ ย่ างที่เราต้องการหรอ กนะ แต่ชีวิตที่เรานั้น ต้องการมากที่สุดก็คือ ชีวิตที่มีความสุข การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีทุกอ ย่ างที่ต้องการ ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขเสมอไป

คนร ว ยหล า ยคน ต่อให้มีเงิน มากแค่ไหน แต่ไม่มีความสุขในชีวิตก็มีเยอะแยะไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต ก็คือ การมีชีวิตที่มีความสุข นั่นแหละคือสิ่งที่ ใครหล า ยๆคนต่างต้องการและสรรหา ส่วนอื่น มันก็แค่เป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเท่านั้น

ที่อาจจะส่งผลต่อ การใช้ชีวิตของเรา แต่ถ้าเรายึดมั่น และทำทุกอ ย่ างให้มันดีที่สุด ยังไงสุดท้ายแล้วเราก็จะมี ชีวิตที่มีความสุข มากกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้อ ย่ างแน่นอน และนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิต นั่นก็คือ การใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุขกับครอบครัว และคนที่เรารัก

การใช้ชีวิตในหล า ยๆครั้ง ก็รู้สึกว่ามันย าก เมื่อต้องเจอ กับปัญหาเข้ามาให้แก้ไขตลอ ด แต่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยขนาดไหน คุณก็ยอมแพ้ไม่ได้หรอ ก สิ่งที่คุณจะทำได้คือ ต้องอยู่ต่อไปให้ได้ และนี่คือสิ่งที่คนอยู่เป็นเขาคิดกัน กับ 5 นิสัย ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

1. อ ย่ าไปจมปลักกับอ ดีตที่ผ่าน มาแล้ว

เรื่องที่มันผ่าน มาแล้ว มันเป็นอ ดีตไปแล้ว ก็ให้ปล่อยมันทิ้งไป มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว อ ย่ าเก็บมันไว้กับปัจจุบัน เพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปนึกถึง เอาเวลามาคิดดีกว่า ว่าตอนนี้เราจะทำอะไร และจะทำอะไรต่อไปในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้อนาคตวันข้างหน้าของเราออ กมาดีที่สุด จะได้ไม่มานึกเ สี ยดายเวลาทีหลัง

2. ทำต ามความต้องการของเรา

ชีวิตนี้เป็นของเรา เราควรจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเรา มากกว่าความคาดหวังของคนอื่น คนเราทุกคนเกิดมาแตกต่าง มีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกัน มีสิ่งที่ไม่ชอบ ก็ไม่เหมือนกันอีก ดังนั้นเราไม่ควรไปเอาบรรทัดฐาน หรือเส้นแบ่งของคนอื่น มาตัดสินเส้นทางชีวิตของเรา บางสิ่งอาจจะดีสำหรับเขา แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะดีสำหรับเราด้วย ดังนั้นจงทำต ามที่ใจตัวเองต้องการ

3. บางสิ่งที่ไม่จำเป็น ให้เลิกแคร์ไปซะ

เวลาของเรามีค่า ทุกนาที ทุกวันที่ผ่านไป เราควรใส่ใจกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา หรือคนที่เห็นค่าในตัวเรามากกว่า ไม่ควรเอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องไร้สาระ ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตเรา หรือคนที่คอยแต่จะวิจารณ์ชีวิตเราเลย

เราไม่จำเป็นต้องไปแคร์ทุกคนบนโลก แค่คนที่แคร์เราก็พอแล้ว ไม่ขอให้มีความสุขตลอ ดไป เพราะมันเป็นไปไม่ได้ แต่ เมื่อต้องพบเจอความ ทุ ก ข์ ก็ขอให้ มีจิตที่สงบ ไม่เร่งร้อนไปกับ ทุ ก ข์ ที่ต้องเจอ ไม่ขอให้ สุ ข ภ า พ แข็งแรงตลอ ดไป เพราะความเป็นจริง สั ง ข า ร นั้นไม่เที่ยง แต่เมื่อต้องพบเจอ กับความ เ จ็ บ ป่ ว ย ก็ขอให้ใจนั้นไม่ ป่ ว ย ต าม

ไม่ขอให้ร่ำร ว ย เพราะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ขอให้มีความสุข กับสิ่งที่มี พอเพียง และอิ่มเต็มจากข้างในจิตใจ แล้วเราก็จะร ว ย และสุขใจ เพราะไม่ ทุ ร น ทุ ร า ย ร้องขอ ในสิ่งที่ไม่มีไม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เพราะสิ่งดีๆ นั้น มีเป็นบางเวลา แต่ขอให้เข้าใจ ในความเป็นจริงว่า ทุกคน ต้องประสบพบเจอ ความผิ ดหวัง เพราะมันคือ สัจธรรม

4. หัดเป็นคนคิดบวกไว้

การคิดบวก ไม่ใช่แค่ทำให้เราเป็น ทุ ก ข์ น้อยลง แต่มันจะทำให้เราเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้น และขอบคุณมันได้อ ย่ างจริงใจ ถึงแม้เรื่องนั้นจะทำให้เราต้องเจอ กับปัญหาให้ต้องแก้ แต่เราก็จะดูมันไว้เป็นบทเรียน และแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิม และถ้าหากเราคิดบวก ความคิดจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเรามากขึ้น

5. จงเดินต่อไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต าม

แน่นอนว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายหรอ ก แต่มันก็ไม่ได้ย ากเกินไป เมื่อมีปัญหาใหม่ๆเข้ามา มันก็อาจจะดูย าก แต่เราจะเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ในที่สุด และเราจะค่อยๆผ่านไปทีละเรื่องๆ เมื่อสะสมไปเรื่อยๆ ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ หันกลับมาดูอีกที เราก็ผ่าน มัน มาได้หล า ยเรื่องแล้ว สิ่งสำคัญคือ อ ย่ าหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้า ตอนนี้มืดสนิท แต่พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว แล้วทุกอ ย่ างก็จะผ่านไปได้ เหมือนที่ผ่าน มา

ที่มา  sabailey