คุณสมบัติ 9 ข้อของผู้นำครอบครัวที่ดี อนาคตคนครอบครัวไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาทุกคยไปเรียนรู้ลักษณะของผู้นำครอบครัวที่ดี ที่จะพาครอบครัวพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง กับบทความ คุณสมบัติ 9 ข้อของผู้นำครอบครัวที่ดี อนาคตคนครอบครัวไม่ลำบาก ไปดูกันว่าหัวหน้าครอบครัวที่ดีควรเป็นอย่ างไร

1 บอ กลา ความเสี ยใจ ทิ้งมันไป

มนุ ษย์เราส่วน มากมักจะชอบจำในเรื่องความผิ ด และปล่อยให้มัน มาทำร้า ย จิตใจอยู่เรื่อยๆ บางครั้งมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ร่างกายและจิตใจ มันแ ย่ไปกว่าเดิมได้ แล้วคุณคิดว่ามัน มีเห ตุผลที่ดียังไง ที่จะต้องมานั่งจำเรื่องพวกนี้ ไปตลอ ดล่ะ ฉะนั้นลองเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ ให้เป็นบทเรียน เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นดีกว่าไหม

2 ให้เกี ยรติ คนรักของเราเสมอ

มันก็เป็นธรรมดานั่นแหละที่หนุ่มๆ นั้นเขาจะให้เวลาส่วนใหญ่สำหรับการ ต ามจี บ สาว ๆ เพราะก็ยังหนุ่มๆ อยู่ ผู้ช ายต่างตระหนักถึงความสำคัญ ในการใช้เวลาดูแลใส่ใจด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย แต่ทว่า กับหนุ่มๆ บางคนเนี่ยสิ ไม่เคยตระหนักเรื่องความสำคัญนี้แม้แต่น้อย เพราะพวกเขาละเลยการดูแลใส่ใจ มีแต่สนุกกับการต ามจี บสาว ๆ คนใหม่ไปเรื่อย ส่วนคนที่โตพอนั้น จะไม่ สนใจกับการมีรักซ้อน กับสาวอื่น เพราะไม่ใช่วิธีของคนที่โตแล้วเขาทำกัน

3 ก็ต้องเก็บอาร มณ์ให้เป็น

เพราะหนุ่ม ๆ นั้นควรเรียนรู้ ในเรื่องของการแสดงอาร มณ์ให้ถูกต้อง อีกทั้งหลายๆ คนสามารถแสดงออ กอย่ างสร้างสรรค์ ได้ดี และก็ยังมี ส่วนน้อยที่จะทำได้ ไม่ใช่ว่าขัดใจแล้วก็ทั้งเหวี่ ยงทั้งวีนงี้ หากเป็นเช่นนี้ แสดงว่าคุณนั้นยังไม่โตพอ เมื่อคุณอย ากโตเป็นผู้ใหญ่ คุณจงเลิ กพฤ ติกร รมพวกนี้ เพราะคนที่โตพอจะแสดงออ ก ได้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์

4 อ ายุที่เพิ่มขึ้น นั่นคือประสบการณ์ที่ได้ อย่ ากังวลไป

เพราะผู้ช ายทุกคนล้วนโตต ามวัย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ ที่โตพอ เพราะผู้ช ายบางคนรั ก ษ าความเป็นหนุ่มไว้ตลอ ด พฤติก ร ร มเหล่านี้ สังเกตุได้ ด้วยคำพูดท่ าทาง หรือ การแต่งตัว เขาทำทุกสิ่งเพื่อจะหยุดยั้งอ ายุที่มากขึ้น

แต่นั่นไม่ได้จะทำให้เขามีอ ายุยืนหรอ กนะ ฉะนั้น จงมองในสิ่งที่เป็นจริงกันหน่อย มันไม่มีอะไรผิ ดหรอ ก จงแสดง ออ กต ามวัยดีกว่า แม้จะอายุมากขึ้นต ามวัย แต่ผู้ช ายบางคนยิ่งอายุมาก ก็ยิ่งดูดี ยิ่งเท่ห์นะ มันไม่ได้แย่เสมอไป

5 เพราะว่ารัก จึงบอ กว่ารัก

หนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่สมัยนี้พูดคำนี้กันเป ลื้อง มาก และสำหรับผู้ช ายที่เขาโตๆ กัน เขาจะไม่พูดคำว่ารัก พ ร่ำเพื่อแบบนี้หรอ ก แต่เขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่นั้น เขาจะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริง ว่ามัน ควรจะเอ่ยตอนไหน กับใครบ้าง

6 เปิดกว้างการสนทนาในเรื่องต่างๆ

เพราะการพูดคุยก็ไม่ใช่เรื่องย าก เพราะผู้ช ายทั่วไปนั้นก็พูดคุยได้อยู่แล้ว เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจ หากเรื่องอื่นที่ไม่ได้สนใจ ก็แทบจะไม่สนใจ ไม่ก็ไม่คุยไปเลย แต่ว่าหนุ่ม ๆที่โตแล้ว จะเรียนรู้การรั ก ษ า บทสนทนาให้เป็นไปอย่ างราบรื่นได้ จะไม่ได้ชอบ หรือชอบในเรื่องที่กำลังคุยก็ต าม ก็อาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ให้ตัวเองได้ ที่สำคัญมันยังทำให้บทสนทนาไปต่อได้อย่ างราบรื่นด้วยเชียวนะ

7 รู้ว่าอะไรแย่ ก็เดินออ กมา

เพราะตั้งแต่เด็ กจนถึงวัยรุ่น ผู้ช ายทุกคนก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน และรู้จักผู้คน มากมาย ทุกคนรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือไม่ดี

8 คนที่โตพอจะดริ๊ ง อย่ างเหมาะสม

ก็นานๆ ทีจะได้สนุกสนานดื่ มในปริมาณที่พอ ดี แต่ที่ปัญหามันเกิ ดนั่นก็เพราะหนุ่ม ๆ ส่วน มากไม่เข้าใจการดื่ ม ให้พอควรเป็นยังไง เมื่อคุณไปบ าร์สังเกตุนะว่า แต่ละห้องแต่ละโต๊ะ ดูแล้วคุณจะสามารถแ ยกเด็ กกับผู้ใหญ่ ได้ไม่ย ากเลยล่ะ

9 ทำให้ดูดี จากข้ างใน สู่ภ ายนอ ก

มันก็คงไม่มีใครที่มีร่างกายที่เพ อร์เฟ็ กต์ทุกอย่ างหรอ กนะ ดังนั้นนะผู้ช ายทุกคนจะพบว่า ร่างกายตนได้เปลี่ยนไปต ามกาลเวลาที่ผ่านไป นี่แหละมันคือสัจธ รรม ของชีวิต อีกสิ่งที่เราอย ากบอ กคุณผู้ช าย คือ การดูแลตัวเองให้ดี ด้วยการมีจิตใจที่ร่าเริง ทำให้ตัวเองมีความสุข ก็คือพูดง่ายๆ ว่าหล่อจากภ ายใน นั่นแหละนะ

ที่มา san-sabai