คู่ชีวิตที่ดี ต้องมีศีลที่เสมอ กัน จะรักกันไม่มีวันจืดจาง

หากวันนี้เพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่อย ากมีรักครั้งเดียวไปจนวันแก่เฒ่าไปด้วยกัน เราอย ากที่จะแนะนำบทความ คู่ชีวิตที่ดี ต้องมีศีลที่เสมอ กัน จะรักกันไม่มีวันจืดจาง ไปดูกันว่าการที่จะรักกันจนวันแก่เฒ่านั้นทำไมคู่รักต้องมีศีลที่เสมอ กัน

ยุคนี้นั้นใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอ ดรอ ดฝั่งได้ เพราะหล า ยๆคน มักมองหาคนรักที่ดี และบางคน มีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่หวัง ได้มาแบบไม่เป็นดั่งใจ ฉะนั้น การมีคู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีลที่เสมอ กันทั้งคู่ด้วย เพราะ การที่เรามีคู่ชีวิตที่ดี สามาารถดูได้จากศีล ดูได้จากสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่ากัน

เราจึงเรียกว่า คู่ดี แต่เมื่อมีแล้วแต่ต้องอยู่บนความกั งว ลใจ หนักใจ วิต กกั งว ล มันไม่ได้เรียกว่า… คู่ดี แต่มันเรียกว่า…คู่เว ร คู่กร รม สักวันหนึ่งที่เราหมดบุญต่อ กัน เมื่อถึงเวลามาก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อ กันไว้ได้ การฉลาดในการเลือ กคู่นั้น

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีเพียงความสบายใจแค่อย่ างเดียวมันไม่ได้ มันต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คนรอบข้าง หรือ การเป็นตัวของตัวเองแบบที่ ไม่ต้องเ ส แ ส ร้ งแกล้งทำ แบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ หรือทุ กข์ทนยอมรับในข้อเสี ย ของอีกฝ่ายอยู่เสมอ หากคุณทั้งสองคน มีตรงนั้นแล้ว เราก็ขอ ดีใจกับคุณทั้งสองคนด้วย

ความรักของคุณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มันก็ย่อมยั่งยืน ไม่หนีห า ยไปไหน ย ามที่ทุ กข์หนัก อย่ าไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเผชิญปั ญห าเพียงลำพัง หากในชีวิตนี้เราเจอคนแบบนั้น คนที่รักเราโดยที่ไม่รังเกียจการกระทำที่ไม่ดีของเราเลย จงจำเอาไว้ว่า จงรั ก ษ าเขาไว้ให้ดี นอ กจากพ่อแม่แล้ว จะหาใครไหนที่รักเรา ยอมรับในตัวเราได้แบบนี้

ในชีวิตคนเราเราจะเจอคนเช่นนี้จริงๆสักกี่คน บางคนเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิต แล้วก็ไม่เจออีกเลย บางคนไม่เจอ แต่หากเจอแล้วอย่ าเอากิเ ล ส ความหลง ความเบื่ อ มานำทาง เพราะอารมณ์ชั่ ววูบนี่แหละ ทำให้ชีวิตต้องสู ญกับสิ่งมีค่าไป และมันก็เป็นอะไรที่น่าเสี ยดาย

ที่มา ลองคิด, kiadtikun