คู่ชีวิตมีให้เป็นคู่คิด สนับสนุนกัน ไม่ใช่ต้องเอาชนะ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่เพื่อให้เราสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่ างมีความสุข กับบทความ คู่ชีวิตมีให้เป็นคู่คิด สนับสนุนกัน ไม่ใช่ต้องเอาชนะ ไปดูกันว่าทำไมคู่ชีวิตของเราจึงไม่จำเป็นต้องเอาชนะ

สิ่งที่ผช.อย ากได้จากคู่ชีวิต ก็คือ ความเข้าใจ ความไว้ใจ การสนับสนุน การเห็นด้วย ความเคารพ สิ่งที่ผญ.อย ากได้จากคู่ชีวิต ก็คือ ความปลอ ดภั ย ความโรแมนติก ความรัก และความเอาใจ ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ คือ การเงิน การนอ กใจ การสื่อสาร

สิ่งที่ต้องเพิ่มในการใช้ชีวิตคู่ คือ เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของฝ่ายตรงข้ามเพิ่มการมองข้อ ดีของฝ่ายตรงข้าม เพิ่มการพูดในด้านบวกของฝ่ายตรงข้าม สิ่งที่ต้องลดในการใช้ชีวิตคู่ คือ ลดการเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตของคนอื่น ลดการคาดเดาเพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิด ลดการตำหนิหรือด่าทอ

สิ่งที่ควรมากในชีวิตคู่ คือ คิดถึงข้อ ดีของอีกฝ่ายให้มาก ชื่นชมข้อเด่นของอีกฝ่ายให้มากเข้าใจความลำบากใจของอีกฝ่ายให้มาก และให้อภั ยข้อเสียของอีกฝ่ายให้มาก ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอ

ขอโ ทษนะ ผม / ฉัน .. ผิดไปแล้ว

ผม / ฉัน .. เชื่อใจคุณ

ผม / ฉัน .. ภูมิใจในตัวคุณ

ผม / ฉัน .. รักคุณ

ฉันอย ากบอ กเธอทั้งหล า ยว่าเรื่องครอบครัวนั้นไม่มีอะไรถูกอะไรผิดดอ กมีก็แต่ รักและหวังดีต่อ กันหรือเปล่า คนในเรือนหากรวมใจกัน ไฉนการงานจะไม่เจริญ ไฉนคนในเรือนจะไม่เป็นสุข เพราะเรือนนั้น เป็นที่รักหา ใช่ที่ร้างห่างกัน

ที่มา kapook999