ค่านิยมการใช้ชีวิตแบบผิ ดๆ ที่ควรเลิกถ้าอย ากร ว ย

ใครอย ากร ว ยต้องมาอ่าน ทุกคนเคยสงสัยมั้ย สาเหตุที่ทำให้เราไม่ร ว ย บางครั้งการใช้ชีวิตของเราก็มีส่วนนะ ถึงแม้จะมีงานทำ ได้เงินเดือน มากแต่ก็ไม่ร ว ย ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนใครๆก็อย ากร ว ยทั้งนั้นแต่เราลองมองย้อนกลับดูตัวเองกันไหม ว่าเรามีนิสัยการใช้ชีวิตเป็นอ ย่ างไร

คน ส่วนใหญ่มักคิดกันว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราร ว ยหรือไม่ร ว ยมีอยู่แค่ 3 สิ่ง คือเงินทุน ความรู้ และโอกาส แต่จริงๆ แล้วยังมีสิ่งสำคัญยิ่งกว่า นั่นก็คือ นิสัยและรูปแบบการใช้ชีวิต ของ คนๆ นั้น ในแวดวงการเงินพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไม่ร ว ย ไม่มั่งคั่งล้วนเกิดจากพฤติก ร ร มหรือค่านิยมการใช้ชีวิตแบบผิ ดๆ ซึ่งจำเป็นต้องละ เลิก และปรับเปลี่ยนให้ได้เ สี ยก่อน และนิสัยไม่ดีเหล่านี้มีอยู่ด้วยกัน 11 เรื่อง ดังนี้

1.มีลูกเยอะ

หล า ยคนฟังแล้วอาจไม่เชื่อว่าการมีลูกเพียงแค่ 1 คนสามารถทำให้คนจนลงได้นานถึง 20 ปี ดังนั้นหากยังไม่พร้อมจริงๆ ก็ไม่ควรคิดมีลูก และควรมีลูกแต่เพียงพอ ดีเท่านั้น ยกเว้นฐานะมั่นคงหรือมีเงินเหลือจริงๆ

2.กลัวและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

คน ส่วนใหญ่มักคิดว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ดีอยู่แล้ว จึงชอบที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ และไม่ขวนขวายที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต

3.ชอบซื้ อของแพงต ามแฟชั่น

เช่น ซื้ อรถยนต์ มือถือ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊คอ ย่ างไม่ฉลาด เช่น เลือ กสเปคเวอร์ๆ เพียงเพื่ออวดหรือเกทับกัน ทั้งๆ ที่สินท รั พ ย์เหล่านี้ข า ดทุนทันทีตั้งแต่ซื้ อ และยิ่งถือนานก็จะล้าสมัยและเสื่อมค่าลง ถ้าลองเปลี่ยนค่านิยมใช้รถหรูมาเป็นรถอีโคคาร์แทน ขณะที่มือถือ แท็บเล็ตและโน้ตบุ๊ค เลือ กใช้ในสเปคที่เหมาะกับการใช้งานและยี่ห้อรองลงมา เพียงเท่านี้ก็จะทำให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนได้

4.หน้าใหญ่และฟุ้งเฟ้อ

ชอบ เอาเวลาไปท่องเที่ยว สันทนาการและใช้จ่ายเกินตัวแบบคนร ว ย จริงๆ แล้วถ้าจะทำแบบนี้ก็ไม่น่าเกียจ ถ้ามีเงินเหลือเฟือและทำนานๆ ครั้ง แต่ปัญหาก็คือคนที่ทำบ่อยๆ กลับไม่ใช่คนร ว ยซะอ ย่ างนั้น

5.ไม่ขยัน แถมขี้เกียจอีกต่างหาก

ชอบใช้เวลาอ ย่ างไม่มีคุณค่า โดยลืมนึกไปว่าเวลาในชีวิตคนเรามีจำกัดมาก เวลาทำงานก็อย ากมีเวลาว่าง แต่ไม่เคยคิดที่จะใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองเลย

6.ชอบกู้ยืมเงิน มาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

หนุ่ม สาวสมัยนี้มีค่านิยมผิ ดๆ คือชอบกู้ยืมเงินเพื่อจับจ่ายหรือซื้ อของฟุ่มเฟือย บางคนกู้มาท่องเที่ยว ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น และ บั่ น ท อ น โอกาสกู้ยืมลงด้วย

7.ไม่เคยคิดที่จะเก็บออม และ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมในหัว ส ม อ ง เลย

ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าถ้าไม่มีเงินออม ไม่มีความรู้ ก็จะไม่มีการลงทุนเกิดขึ้น นั่นเท่ากับเป็นการปิดโอกาสความร ว ยไปโดยปริย าย ทั้งนี้คนส่วนใหญ่เมื่อหาเงิน มาได้สิ่งแรกที่ชอบคิดกันก็คือจะใช้เงินก้อน นั้นอ ย่ างไร จริงๆ แล้วสิ่งที่ควรคิดก่อนคือ การออมต่างหาก

8.ชอบถือครองท รั พ ย์สินที่ไม่เป็นประโยชน์

ส่วนใหญ่เป็นของสะสมฟุ่มเฟือยร า ค าแพง ที่ใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่ชื่นชมส่วนตัว สนองตอบความชอบของตัวเองเป็นสำคัญ เช่น กระเป๋า น้ำหอม และรองเท้าแบรนด์เนมร า ค าแพง ฯลฯ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะสมที่จะทำต่อเมื่อร ว ยแล้วเท่านั้น

9.นิยมเช่าบ้านแทนที่จะซื้ อ

ถ้าเลิกเช่าและหัน มาซื้ อบ้านแทนยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น เพราะนอ กจากจะช่วยประหยัดค่าเช่าได้แล้ว ยังสามารถนำมาให้คนเช่าต่อซึ่งสร้างรายได้ได้ด้วย ดอ กเบี้ยผ่อนซื้ อ สามารถใช้เป็นค่าล ดหย่อนภาษีปีละ 100,000 บาท ที่สำคัญที่สุดคือบ้านถือครองนานๆ ยังเพิ่มค่าได้ แถมยังเป็นการออมภาคบังคับชั้นดีที่ทำให้คนเราเงินเก็บได้ด้วย

10.ชอบให้คนกู้ยืมเงิน

ส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากการชอบคุยโวโอ้อวดว่าตัวเองมีเงิน ขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเงินทองเป็นของห า ย าก ต้องใช้อ ย่ างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง ทั้งนี้ตัวเองก็มีความจำเป็นต้องใช้เงิน มาช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับตัวเองอยู่แล้ว จึงเป็นการไม่ฉลาดเลยที่จะให้คนกู้ยืมง่ายๆ โดยไม่มีหลักประกันใดๆ

11.ไม่ฉลาดในการจ่ายเงินซื้ อของ ชอบซื้ อของร า ค าเต็ม

และหน้าบางไม่ชอบต่อรอง ถ้าลองเปลี่ยน มาซื้ อของในห้างร า ค าถูก ตลาดหรือข้างถนนแทน เช่น ซื้ อของตลาดนัดชิ้นละ 100 บาท หากต่อรองได้ 20 บาท เท่ากับล ดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 20 เปอร์เซน ถ้ารวมกันเยอะๆ ทั้งเดือนก็จะล ดค่าใช้จ่ายลงได้อ ย่ างเห็นน้ำเห็นเนื้อทีเดียว

ที่มา    sabailey