งานอ ดิเรกที่ชอบทำ ช่วยให้กล า ยเป็นคนฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม

โดยทั่วไปแล้ว คนเรามักมีความเชื่อว่า ความฉลาดของคนเรานั้น มีไม่เท่ากันและติดตัวไปจนต าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเราสามารถเพิ่มความฉลาดให้กับตัวเองได้และสามารถทำได้ทุกคนอีกด้วย

โดย งานอ ดิเรก ที่เราชอบทำมันโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละ เพราะมัน มีอิทธิพลอ ย่ างมากต่อความฉลาดของเราด้วยเช่นกัน มาดูกันว่างานอ ดิเรกที่ว่านั้น มีอะไรบ้าง

1.บริหาร ส ม อ ง

เช่นเดียวกันกับการที่เราออ กกำลังกายเพื่อให้ ร่ า ง ก า ย และ สุ ข ภ า พ ของเราดี ส ม อ ง ของเราก็ต้องการการออ กกำลังกายเช่นเดียวกัน วิ ธีการบริหาร ส ม อ ง นั้นง่ายและมีหลากหล า ยวิ ธี

เช่น การเล่นเกมปริศนา การเล่น Puzzle หรือเกมพวก Sudoku กิจก ร ร มเหล่านี้ช่วยให้ ส ม อ ง ของเราทำงานอ ย่ างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนา ส ม อ ง ของเราให้คิดสร้างสรรค์มากขึ้นอีกด้วย

2.เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

หากพูดถึงภาษาแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะส่ายหน้าหนี เพราะมันค่อนข้าง ย า ก แต่จากงาน วิ จั ย กลับพบว่าการเรียนภาษาใหม่ๆ ช่วยทำให้เราฉลาดขึ้น เพราะกระบวนการเรียนภาษาใหม่ๆ นั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับหลักโครงสร้าง

และ ไ ว ย า ก ร ณ์ ของภาษา การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ช่วยให้ระบบภาษาใน ส ม อ ง ของเราทำงานร่วมกับ ส ม อ ง ส่วนที่คิดแก้ปัญหา วางแผน และตัดสินใจได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนเรียนภาษาใหม่ๆ อยู่ตลอ ดเวลามักจะเป็นคนที่มีไหวพริบดี

3.ออ กกำลังกายเป็นประจำ

การมี สุ ข ภ า พ ร่ า ง กา ย ที่ดี ส่งผลให้ ส ม อ ง ของเราทำงานได้เป็นอ ย่ างดี ดังนั้นหัน มาออ กกำลังกายกันเถอะ นอ กจากจะทำให้เรามีหุ่นที่ดีแล้ว ยังช่วยลดความ ตึ ง เ ค รี ย ด

และทำให้นอนหลับสนิทขึ้นอีกด้วย จากงานวิ จั ย พบว่า การออ กกำลังกายแบบแอโรบิกสามารถช่วยสร้าง เ ซ ล ล์ ส ม อ ง ใหม่ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ ส ม อ ง ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.เล่นดนตรี

งานอ ดิเรกแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ สิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่นชายคุ้นเคยกันเป็นอ ย่ างดี นั้นก็คือ การเล่นดนตรี จากงาน วิ จั ย พบว่า ดนตรีสามารถเข้าไปมีส่วน ก ร ะ ตุ้ น ให้ ส ม อ ง และอารมณ์ของเราให้ทำงานได้ดี

และที่น่าประหลาดใจก็คือ การเล่นดนตรีช่วยเพิ่มพื้นที่ความจำของเราได้ และยังช่วยฝึกความอ ดทนได้เป็นอ ย่ างดี เพราะก่อนจะเล่นดนตรีเป็นนั้น เราจะต้องใช้ทั้งความ พ ย า ย า ม และความอ ดทนเป็นอ ย่ างมาก แถมยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวอีกด้วย

5.นั่งสมาธิ

งานอ ดิเรกอ ย่ างที่สาม ที่คนส่วนใหญ่มักจะละเลยหรือไม่ค่อยได้ทำนักก็คือ การนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิทำให้คุณหัน

มาสนใจตัวเอง และรู้จักตัวเองมากขึ้น ท้ายที่สุด การจดจ่ออยู่กับสมาธิสามารถทำให้เราเข้าใจถึงชีวิตในไม่ช้า นอ กจากนี้

การนั่งสมาธิยังช่วย บำ บั ด ความ เ ค รี ย ด และคล า ยความกังวล ยิ่งเรามีสมาธิมาก ก็จะทำให้เราคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญคือ การนั่งสมาธิช่วยให้คุณมีศักยภาพในการควบคุมตนเองและตระหนักรู้ถึงความสามารถของตนเองด้วย

6.อ่ านหนังสือ

เป็นที่ทราบกันดีว่า การอ่ านหนังสือทำให้เราฉลาดขึ้น และยิ่งคุณอ่ านหนังสือหล า ยๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น น ว นิ ย า ย อะไรก็ต าม ชีวประวัติ หรือแม้กระทั่ง บทประพันธ์ หลังสือเหล่านี้ล้วนช่วยเปิดโลกความคิดของคุณให้กว้างขึ้น อีกทั้ง การอ่ านยังช่วยลดความ เ ค รี ย ด

และช่วยให้คุณมีอารมณ์ที่หลากหล า ย ปัจจัยเหล่านี้เองที่เป็นตัวช่วยทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเอง และกล า ยเป็นคนคิดบวกได้ในไม่ช้า และที่สำคัญเลยก็คือ การอ่ านช่วยให้เราสามารถรับมือในสถานการณ์ต่างๆ

ได้เป็นอ ย่ างดี และท้ายที่สุดก็ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเห็นไหมล่ะ ว่าการอ่ านนั้น มีประโยชน์กับเราขนาดไหน ดังนั้น หัน มาหยิบจับหนังสือบ่อยๆ ให้กล า ยเป็นนิสัยและเป็นงานอ ดิเรกของเรากันเลยดีกว่า

7.ทำ อ า ห า ร เมนูใหม่ๆ

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการทำ อ า ห า ร นั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเ สี ยเวลา และมักจะเอาเวลานี้ไปทำกิจก ร ร มอ ย่ างอื่นดีกว่า แต่คุณหารู้ไม่ว่า นั่นคือสิ่งที่ช่วยพัฒนา ส ม อ ง ของเราที่ดีวิ ธีหนึ่งเชียวล่ะ เพราะหากคุณรักที่จะทำอ า ห า ร

และได้ทำมันอ ย่ างมีความสุขแล้วล่ะก็ คุณจะกล า ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆอีกหนึ่งทักษะที่คุณจะได้รับจากการทำ

อ า ห า ร ก็คือ คุณจะได้เรียนรู้การทำอะไรหล า ยๆ อ ย่ างในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อ ย่ างรวดเร็วอีกด้วย

8.ท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆ

คุณรู้หรือไม่ว่า การออ กเดินทางท่องเที่ยวนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณห า ยเบื่อ แต่ยังช่วยให้คุณฉลาดขึ้นอีกด้วยนะ เพราะระบบ ร่ า ง ก า ย และ ส ม อ ง ของเราจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยในขณะที่เราได้เดินทางท่องเที่ยว ทำให้เราคล า ยความกังวล

และความ เ ค รี ย ด ภายในจิตใจได้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะ ทุกๆ สถานที่ใหม่ๆ ที่คุณได้ไปเยือน มักจะมีเรื่องราวให้คุณได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

ผู้คน อ า ห า ร วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต สิ่งเหล่านี้เองที่ช่วยทำให้คุณได้สัมผัสกับแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ดังนั้น ลองก้าวออ กจากบ้านแล้วเดินทางท่องเที่ยวกันเถอะ

9.จดบันทึกความรู้สึก

หากคุณ อ ย า กจะเป็นคนที่ฉลาดขึ้น ลองฝึกเขียนดูสิ การเขียนช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา แถมยังช่วยฝึกสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการอีกด้วย

คุณเองก็สามารถฝึกใช้ ส ม อ งจากงานเขียนได้หลากหล า ยรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเขียนสิ่งที่คุณคิดลงไป หรือความรู้สึกต่างๆ ที่มี นั่นจะยิ่งทำให้ ส ม อ ง ของคุณทำงานได้ดีขึ้น

10.เล่นกีฬา

น่าแปลกใจที่ การเล่นกีฬาไม่เพียงแต่เป็นการออ กกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง ก ล้ า ม เ นื้ อ แต่ยังเป็นการฝึกบริหาร ส ม อ ง ของเราไปด้วย นอ กจากนี้ การดูกีฬาก็นับเป็นการฝึก ส ม อ ง เช่นเดียวกันกับการเล่นกีฬา เนื่องจากในขณะที่คุณดูการเล่นกีฬา

เหมือนกับคุณได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ส ม อ ง ของคุณก็ยังคงทำงานอยู่อ ย่ างต่อเนื่อง นักกีฬาเก่งๆ ที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็น นักฟุตบอล

นักบาสเกตบอล หรือแม้แต่นักรักบี้ มักจะรู้ดีว่า ยิ่งพวกเขาฝึกฝนการเล่นกีฬามากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งฉลาดและเป็นเลิศในการเล่นกีฬามากเท่านั้น

ที่มา  sabailey