จงจำไว้ เมื่อรู้สึกไม่พอใจใคร ให้นิ่งๆไว้ก็พอ

สำหรับความโ ก ร ธหรือ การไม่พอใจคนอื่น หรือคนอื่นทำให้ไม่พอใจ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่บางคนใช้อารมณ์ตอบโต้จนทำให้เรื่องนั้นดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ฉนั้นวันนี้เราจึงอย ากฝากบทความต่อจากนี้ไว้เป็นข้ อคิดเตือนใจ เมื่อเวลามีใครมาทำให้เรารู้สึกไม่พอจหรือโ ก ร ธ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ไปอ่ าน เจอบทความนี้มา ดีมาก เลยอย ากเอามา ให้ได้ อ่ าน กันหากรู้สึกไม่พอใจใคร เชื่อเถอะ เฉยๆ ไว้ก็พอ เพราะความรู้สึกก็เป็นแค่เพียง อารมณ์ชั่ ว วู บ คนเรามักชอบปล่อย ให้อารมณ์ในด้านลบๆ ที่เกิดขึ้นแค่เพียงชั่ วคราวเข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอ

ซึ่งหล า ยต่อหล า ยครั้งแล้ว ที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับมาทำ-ร้ าย แม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง และคนรอบข้างไปพร้อมๆ กันเพียงเพราะการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ ในระดับที่ดีมากพอรวม ถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่าอารมณ์โ ก ร ธ

ก็เป็นแค่เพียง อารมณ์ชั่ ววูบที่เกิดขึ้น มาชั่ วครั้งชั่ วคราว ทางที่ดีก็จงอ ย่ าเอาตัวเอง เข้าไปเสี ย ห า ย เพราะมันจะดีกว่าหลี ก เ ลี่ ย ง การทำให้สถานการณ์ย่ำแ ย่ ลงหากมองเห็น แล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไฟตรงหน้า

เริ่มเกิดความย่ำแ ย่ ลงจนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตัวเองก็ควรทำใจให้เย็น มากขึ้น โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้าสยบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญ และหลี ก เ ลี่ ย ง การพูดคุยหรือ ป ะ ท ะ คารมกับคนอื่นๆ หากกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรที่ รุ น แ ร ง ออ กไปจงรอให้ใจเย็นขึ้น มากกว่านี้ก่อนแล้ว

ถึงจะเริ่มคุยกันอ ย่ างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่ดีพอสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง เพราะภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคม โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งในสังคมคนวัยทำงาน ที่มักจะต้องพบเจอ กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

รวมถึงผู้คน มากหน้าหล า ยต าซึ่งเป็นสาเหตุ สำคัญของความขัดแย้งและความใจร้อน ที่อาจเกิดขึ้นถ้าหากสามารถ ควบคุมอารมณ์ตัวเองรวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อ ย่ างเหมาะสม อาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชม จากสายต าของคนรอบข้างได้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอ

เป็นตัวช่วยในการเรียกสติหล า ยครั้งที่ความนิ่งเงียบมักเป็นตัวช่วยที่ดี ในการใช้เรียกสติกลับคืน มา เพราะเปรียบเสมือนว่าเรากำลังจมอยู่กับตัวเอง และได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุกคิดถึงอะไรบางอ ย่ างที่เคยมองข้ามไป

ทำให้กล า ยเป็นคนใจเย็น มากขึ้นเมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบ ที่มีอยู่มากขึ้นก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กล า ยเป็นคนที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้น ด้วยซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้จะเป็นข้ อ ดีที่ทำให้เราเกิดความผิ ดพลาดกับสิ่งต่างๆ

ได้น้อยลงและช่วยลดทอนการทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเ สี ยความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเป็นเรื่องที่ทำให้เ สี ยเวลาชีวิต เรื่องบางเรื่องก็ถูกจัดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เ สี ยเวลาชีวิต ไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะ กับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ไร้ซึ่งเหตุผลต่างๆ

ที่สมควรทางออ กที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหา ด้านอารมณ์เหล่านั้นไปซะ แล้วหัน มาเปลี่ยนเป็นการมองหา สาเหตุรวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสมว่า อะไรที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์แ ย่ ๆ พวกนี้ขึ้น มาจะดีกว่าไม่ก้าวขึ้นไปสู่จุด แ ต ก หั ก

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อย ากสร้างความ ร้ า ว ฉ าน หรือจุด แ ต ก หั ก ระหว่างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น กับใครอ ย่ างแน่นอนเพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่นัก ถ้าหากวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไปเพียง เพราะปัญหาด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

ที่มา goodlifeupdate    yindeeyindee