จงเข้าใจใน 5 ข้ อให้ได้ ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บ

เอาจริงๆไม่ว่าใครก็อย ากจะมีเ งิ นเก็บทั้งนั้น เพราะการที่เรามีเ งิ นเก็บ ทำให้เรารู้ว่า วันข้างหน้าถ้าเราต้องมีเรื่องต้องใช้เ งิ น เราก็จะไม่เดือ ดร้อน และไม่ต้องคอยวิ่งหาคนนุ้นที คนนี้ทีให้เขาช่วย เพราะบางคนถ้าเป็นเรื่องเ งิ นเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากเขาได้ย ากมาก

วันนี้หากคุณเองอย ากจะเป็นคนหนึ่งที่อย ากจะมีเ งิ นเก็บกับเขาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ลองมาทำความเข้าใจ กับ 5ข้ อ ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ดู แล้วนำไปทำต าม อาจจะมีเ งิ นเก็บต ามที่คุณฝันไว้เลยก็ได้

1.จัดการ เ งิ นออม ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะตั้งเป้า สำหรับการออมไว้ก่อน จากนั้นก็ปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับเ งิ นที่เหลือ จนเป็นนิสัยเรา ในแต่ละเดือนนั้น จะทำให้คุณเก็บเ งิ นได้ไม่ย ากเลย และคนส่วนใหญ่ จะคิดว่าควรหั กร า ยจ่ายทุกอ ย่ าง

จึงค่อยออม ในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดแต่หล า ยคน มักจะใช้จ่ายจนเ งิ นเก็บเหลือไม่ถึงต ามเป้า และวิ ธีการนี้ จะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

2.หยอ ดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และการหยอ ดกระปุก มันเป็นการเริ่มต้นที่ง่าย ที่ใครก็ทำได้นอ กจากจะสามารถเก็บเ งิ นให้ลูกน้อยได้ แม่ ๆ ยังสามารถแยกเก็บเ งิ น

ในส่วนต่าง ๆ ได้อีกนะ แล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บ เ งิ นสำเร็จเร็วในยุคนี้ วิ ธีนี้ก็ยังใช้ได้ ถ้าการใช้ จ่ายของคุณแม่ ไม่ได้เดื อ ดร้อนอะไรก็จะทำให้เ งิ นเก็บ งอ กเงยขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเก็บเ งิ นได้จำนวนนึง ฝากธนาคาร เอาไว้เพื่อ กิน ด อ ก

3.เก็บเ งิ น สำหรับออมเ งิ น

เช่น เก็บเ งิ นจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้คุณมีเ งิ นเก็บ แต่ทว่า หากเราคำนวณดีๆ แล้ว ร า ยจ่ายเยอะอาจจะลดเหลือ สักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้ เพราะนอ กจากจะมีเ งิ นเหลือและเราเองยังไม่เดื อ ดร้อนด้วย ถ้าต้องการใช้เ งิ นในเวลาที่จำเป็น มากๆ

4.อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออ ก ให้เ งิ นเหลือมากขึ้น

ก็ในเมื่อเรามีความตั้งใจ ที่จะเก็บเ งิ นแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมาย และวิ ธีลดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเ งิ นเหลือ เช่นในแต่ละเดือน ต้องการเก็บเ งิ น แค่ไหน เท่าไหร่

จากนั้นจึงค่อยลดการใช้จ่าย กับสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไป เพื่อให้เ งิ นเก็บถึงที่กำหนดหากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ คุณก็จะไม่มีหลักให้ยึด อาจพลาดโอกาส ในการออมเ งิ นก็ได้

5.แบ่ งเ งิ นใช้เป็นเดือน ๆ ไป

ณ ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์การเก็บเ งิ น พอเ งิ นเดือนออ กก็ใช้จ่ายไม่สน แต่ละเดือนแทบจะไม่ได้คำนวณเลย ว่าหมดมากน้อยแค่ไหน และเมื่อทำแบบนี้เรื่อย ๆ การออม คงไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นเราควรแบ่ งเ งิ นต ามสัดส่วนที่พอเหมาะ อาจแบ่ งเป็นบัญชีเ งิ นออม บัญชีจ่าย บัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไร ที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้ าง

ที่มา  yimlamun