จงเรียนรู้ที่จะกอ ดตัวเองในวันที่แย่ จะช่วยสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้เราได้เยอะ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังท้อใจกับเรื่องราวต่างมากมายรอบตัว ไปเรียนรู้การสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ในวันที่มองหาใครก็ไม่เจอ กับบทความ จงเรียนรู้ที่จะกอ ดตัวเองในวันที่แย่ จะช่วยสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้เราได้เยอะ ไปดูกันว่าการกอ ดตัวเองนั้นทำให้ชีวิตดีและมีความสุขขึ้นได้อย่ างไร

ชีวิตเราต้องพบเจออะไรมากมาย บางวันเป็นวันที่ดี บางวันเป็นวันที่แ ย่ เมื่อเราเติบโตความสุขก็ยิ่งห า ย ากมากขึ้น เพราะหล า ยอย่ างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม บางวันเราอาจรู้สึกท้อ หมดกำลังใจ ความฝันที่เคยคิดจะทำสุดท้ายก็ไม่ได้ทำ จนในที่สุดชีวิตของเราก็มีแต่วันที่แ ย่ มากกว่าวันที่ดี แต่ถ้าเราลองมอง

ย้อนกลับมาสำรวจความคิดตัวเอง เราอาจพบว่า เป็นความคิดของเราเองต่างหาก ที่ทำให้เรารู้สึกแ ย่ เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิ ดหวัง แ พ้พ่ าย เสี ยใจ การมีใครสักคนให้อ้อมกอ ดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเศษซึ่งเราก็ไม่ได้บอ กว่าอ้อมกอ ดจากคนพิเศษไม่สำคัญ เพียงแค่อย ากกระตุ้ นเตื อนไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้อมกอ ดอันแสนอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัวมันคือ ‘อ้อมกอ ดของตัวเอง’ ในวันที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล าดในชีวิต ก่อนที่จะมองหาอ้อมกอ ดจากใคร ลองหัน มาให้พลั งใจกับตัวเอง ด้วยการกอ ดตัวเอง บอ กตัวเองว่าคนเราย่อมมีทั้งข้อ ดีและข้อเสี ย มนุษย์ทุกคนทำผิ ด พล าดได้เป็นเรื่องธรรมดา

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริง และยั่งยืนก็คือ ‘ตัวของเราเอง’ เพราะต่อให้มีคน มาคอยกอ ด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่ แต่หากใจคุณยังท้อแท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้ เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ ก็กลับมาโ ศ กเศร้ าเสี ยใจอีกอยู่ดี แต่พลั งใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอ ดทุกลมห า ยใจและหากอย ากให้อ้อมกอ ดตัวเอง

เป็นอ้อมกอ ดที่เข้มแข็งสร้างพลั งบวกให้กับชีวิตได้ดี ก็ต้องหมั่น สร้างพลั งใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หล า ยวิธี และเราขอนำมาบอ กต่อ ดังนี้ รักในความเป็นตัวเอง บอ กกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้อยบ้าง แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอทบทวนเรื่องดีๆ

ที่ผ่าน มา หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจน มองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง ให้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่าน มา มันจะช่วยปลุกพลั ง ความมั่นใจและต อ กย้ำกับตัวเองได้ว่า ‘คุณมีดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน’ มองโ ล กในแ ง่ดีเข้าไว้ การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแ ง่ดี จะทำให้จิตใจมีพลั ง หัวใจเบิกบาน มีความสุขอยู่เสมอ

ที่มา khobjainas