จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ า ไม่ใช่คอยอิ จ ฉ าชีวิตคนอื่น

หล า ยคน มัวแต่เอาเวลาไปอิ จ ฉ าชีวิตของคนอื่น ที่ทำอะไรก็ดูดี สำเร็จไปทุกอ ย่ าง แต่ลืมหันกลับมามองชีวิตของตัวเอง แล้วคิดแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะมีคนอิ จ ฉ าชีวิตของเราอ ย่ างที่เรากำลังอิ จ ฉ าชีวิตคนอื่น ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วใครล่ะจะมาอิ จ ฉ าชีวิตเรา

ชีวิคคนเรา เป็นสิ่งที่ ไม่แน่นอน สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตจงรับมือและพร้อม ที่จะก้าวเดินต่อไป ข้างหน้า อ ย่ าได้คิดอิ จ ฉ าใครๆ แต่จงทำชีวิตของเรา ให้เป็นที่น่าอิ จ ฉ าของคนอื่น

1. ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้น มีมากขึ้น นั่นก็คือ ให้แบ่งปั น ความสุขนั้น แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก

2. ทุกอ ย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราว ถ้ามัน ดี ให้มีความสุข กับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้ามัน ไม่ดี อ ย่ ากังวลเพราะ มันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

3. ทุกวินาทีที่ห า ยใจอยู่ คือ โอกาสของชีวิต อ ย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอ ย่ าแคร์สายต าใคร ต ร า บใดที่เรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเอง

4. คนที่ น่าอิ จ ฉ าที่สุด คือ คนที่ไม่อิ จ ฉ าใครเลย ดูเหมือน มันเป็น ความสุข ง่ายๆ แต่ คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำกัน

5. จงอ ย่ าอิ จ ฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ า

6. ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่น ไม่ขัดความสุขคนอื่น ไม่คิดแทนคนอื่น ไม่อิ จ ฉ าคนอื่น ไม่ดูถูกคนอื่น

7. ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดี จะอยู่กับเราตลอ ดไป

8. ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนห า ยไปจากชีวิตเรา แต่ เวลา ก็ยังคง เดินต่อ และเวลาก็สอนให้เราได้รู้ ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราควรจะดูแลและรักษ า อ ย่ างไร เพื่อว่าวันหนึ่ง เราจะไม่เ สี ยใจ กับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

9. จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบ และจุดเริ่มต้นใหม่ อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

10. บางครั้งเราไม่ต้องคิดว่า สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร แต่เมื่อทำแล้ว มันสุขใจ มันก็คือ กำไ ร ของชีวิต

ที่มา ชีวิตคิดบวก    verrysmilejung