จงให้ห นี้สินเป็นบทเรียน ให้เราได้รู้แนวทางการสู้ชีวิต

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้บทเรียนจากการเป็นห นี้สิน กับบทความ จงให้ห นี้สินเป็นบทเรียน ให้เราได้รู้แนวทางการสู้ชีวิต ไปดูกันว่าการให้ห นี้เป็นเหมือนครูของเรา จะทำให้ชีวิตของเราได้เรียนรู้และลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตที่สุขสบายของตัวเองได้อย่ างไร

การผิดชำระห นี้ แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่าย เป็นการกระทำ ที่ไร้ความรับผิดชอบหล า ย คนบอ กว่าการ ‘ หนีห นี้’ มันคือทางเลือ กหนึ่ง ของ’ ลูกห นี้’ ผมว่าแบบนี้ มันไม่ใช่ ทางเลือ กนะ มันเป็นเพรา ะเขาเลือ กเดินผิดทางจนบีบบังคับ ให้ตัวเอง ‘ ไม่มีทางเลือ ก’ มากกว่า ทั้ง ๆ ที่..เราสามารถเลือ กให้ตัวเองไม่เป็นห นี้ได้ตั้งแต่แรก เรา

สามารถเลือ กเป็นห นี้ ได้หล า ยประเภทเราเลือ กวิธีการชำระห นี้ได้ และเราสามารถ เลือ กให้ชีวิตมีทางเลือ กได้’ ห นี้สินคือ ภาระผูกพัน ในปัจจุบันที่เป็น ผลจากการกระทำ ในอ ดีต’ ถ้าไม่ อย ากมีภาระผูกพันเกิด ตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือ กไม่สร้างห นี้ได้หรือถ้าจำเป็นต้องสร้างห นี้จริง ๆ สิ่งแรก ที่ต้องทำก็คือเรียนรู้เพื่อทำคามรู้จักห นี้สินนั้นๆ

เพราะเรามีโอกาส จะได้อยู่กับมันผูกพันกันไปอีกนาน โดยปกติแล้วห นี้สิน จะถูกแบ่งเป็นห นี้ดี และห นี้ไม่ดีห นี้ดี คือ..ห นี้ที่สร้างประโยชน์ กับ ชีวิตเช่น เงินกู้ยืม ก.ย.ศ. ที่กู้ยืมมาเพื่อให้ลูกหลาน มีการศึกษา และอนาคตที่ดี ,เงินกู้ยืม เพื่อล งทุ นในอสังหาฯเพื่อ การล งทุ น ที่คำนวณออ กมาแล้ว ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเงินล งทุ นหรือ

สินเชื่อสำหรับธุรกิจ ห นี้ไม่ดี..สำหรับผมก็คือห นี้ที่สร้าง เพื่อตอบสนอง ความต้องการส่วนตัวเช่น ใช้จ่ายเพื่อ การบริโภคหรือรูดบัตรเครดิตจนลืมตัวซื้ อของเพื่อตอบสนอง กิเลสของตัวเอง ซื้ อรถโดย ไม่มีความจำเป็นซึ่งตรงนี้ เราสามารถเลือ ก ได้ว่าจะเป็นห นี้ แบบไหนการพิจารณาและอ่า นสาระ สำคัญของสัญญา หรือ สินเชื่อโดยละเอียด

ก็ช่วยให้เรามีทางเลือ กได้อีกทั้งเลือ ก แหล่งเงินกู้ ที่น่าเชื่อถือเลือ ก อัตรา ด อ ก เบี้ยที่สมเหตุสมผล เลือ กค่างวด หรือ วิธีการชำระคืนได้ดังนั้น คนที่มีความพร้อมในการ สร้างห นี้ จะพิจารณารายละเอียดเหล่านี้เพื่อเลือ กห นี้สินที่เหมาะสมให้กับตัวเองเพราะทุก อย่ างถูกไตร่ตรองมาตั้งแต่แรกสำหรับคนที่ปัจจุบันเป็นห นี้แล้วจ่ายต่อไม่ไหว

การปรับโครงสร้างห นี้ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถ เลือ กทำเพื่อลดภาระ ด อ ก เบี้ยได้ รวมถึงการพูดคุยเพื่อประนอมห นี้ แต่ก็ควรหาสาเหตุ ด้วยว่าเพราะอะไร ถึงจ่ายห นี้ไม่ไหว เพราะมันไม่จำเป็นตั้งแต่แรก เพราะเราสร้างห นี้ ผิดประเภท หรือ เพราะผิดพลาดในเรื่องอื่นๆซึ่งเราเลือ ก ที่จะเรียนรู้ปรับพฤติก ร ร ม การเงินเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ไม่ให้ตัวเองสร้างห นี้ ที่เกินตัวขึ้น มาอีกได้ในอนาคตเห็น มั้ยว่า..ชีวิตเรามีทางเลือ กให้เรียนรู้ และอยู่กับห นี้ อย่ างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

ที่มา t o d a y. l i n e. m e, f a h h s a i