จำไว้นะ เป็นผู้หญิงอ ย่ าหยุดทำงานหาเลี้ยงตัวเอง

คุณค่าของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่ได้สามีร ว ย แต่ผู้หญิงที่มีคุณค่าคือผู้หญิงที่รู้จักหาเลี้ยงตัวเองได้ โดยที่ไม่พึ่งพาผู้อื่นหรือสามี การที่หาเลี้ยงตัวเองได้ทำให้เราภูมิใจ ฉนั้นวันนี้เราขอฝากข้อคิดต่อไปนี้ถึงผู้หญิงทุกคน จงจำไว้ว่า หยุดสวยได้ แต่อ ย่ าหยุดทำงานหาเลี้ยงตัวเอง

เป็นผู้หญิงก็เก่งได้ อ ย่ าให้เขามาดูถูกผู้หญิงอ ย่ างเราๆ อ ย่ าหยุดทำงาน อ ย่ าหยุดหาเ งินใช้ เ พ ร า ะว่าสังคมมันจะให้เกียรติผู้หญิง ที่รู้คุณค่าในตัวเอง และสร้างคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ต าม ไม่ว่าแฟนจะมีฐานะอ ย่ างไรก็สามารถดูแลหรือ ซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหน

ก็ไม่ควรรอให้เขาเลี้ยงอ ย่ างเดียวแบบนั้น มันไม่ใช่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ อ ย่ าหยุดหาเ งิ นเอง เ พ ร า ะผู้หญิงที่หาเงิ นเองได้ มัน มีเกียรติ สังคมเขาจะยอมรับผู้หญิงเก่ง ที่ไม่พึ่งพาคนอื่น มันดูน่าเชื่อถือ มันเท่กว่ามันคูลกว่า ที่สำคัญคือสบายใจกว่า ขอเงิ นคนอื่นใช้มาก เราจะใช้เงิ นที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ ซื้ ออะไรก็ได้

โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจคนอื่นเลย การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่น มันจะทำให้เรา เคารพตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆ และนานวันเข้า เราจะเลิกภูมิใจ กับตัวเองในท้ายที่สุดเราจะกล า ยเป็นคน ที่ดูถูกตัวเองไปแบบไม่รู้ตัว พอมารู้ตัวอีกที ก็จำไม่ได้ว่าเราเคยเป็นใคร มีคุณค่าอ ย่ างไรบ้าง

ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเอง มันเป็นแบบไหน เคยทำอะไรสำเร็จมาสักอ ย่ างไหม เราเคยได้รับน้ำเ สี ยง ชื่นชมจากคนรอบข้างอ ย่ างไร เคยยิ่งใหญ่อ ย่ างไร เคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน ก็ลืมไปหมด เ พ ร า ะเราเคยชินไปแล้ว กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น ฉะนั้นลุกขึ้น มา ลุกขึ้น มาเปลี่ยนตัวเอง

อ ย่ าคิดที่จะให้คนอื่น มาเลี้ยงคุณ อ ย่ าให้สังคมมองข้าม คุณค่าในตัวเราไป อ ย่ าทำให้ตัวเองหมดความน่าเคารพนับถือจากคนอื่น อ ย่ าหมดความเคารพในตัวเอง เ พ ร า ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะทำให้ตัวเอง อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้ว ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไป ให้กับผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ตัวเราและ คนรอบข้างมีความสุข และคุ้มค่าอ ย่ างที่สุด ที่ได้เกิดมาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน จำไว้นะเป็นผู้หญิงหยุดสวยได้ แต่คิดอ ย่ าหยุดทำงานหาเงิ นใช้เอง

ที่มา palm Nichaphat  yakrookaset