ชีวิตการเ งิ นคุณจะดีขึ้น หากเลิกเ สี ยเ งิ นให้กับ 5 สิ่งนี้ได้

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เ งิ น เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เ งิ น เพราะทุกอ ย่ าง

ต้องใช้ เ งิ น ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟั น ทุกอ ย่ างก็เป็น เ งิ น ทั้งนั้นเลยค่ะ

ในสภาวะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จเช่นนี้ เ งิ นหาได้ย ากขึ้นทุกวัน ทุกคนประหยัดการค่าใช้จ่ายกัน มากขึ้น และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เ งิ นเดือนขึ้น โบนัสสิ้นปีก็ลุ้นแล้ว

ลุ้นอีกว่าจะได้กี่เดือนหรือไม่ได้เลยเพราะบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี เนื่องจากเ ศ ร ษ ฐ กิ จขาลง ในช่วงนี้แต่หากคุณยัง

ไม่มีแผนการว่าควรตัดค่าใช้จ่ายในส่วนใดออ กไปบ้ าง วันนี้เรามีคำแ น ะนำ เบื้องต้น กับสิ่งที่คุณควรหยุดเ สี ยเ งิ นให้กับมัน มาฝากกันครับ

1. กาแฟสดร า ค าแพง

การดื่ มกาแฟ ตอนเช้า เป็นสิ่งที่แทบจะข า ดไม่ได้สำหรับคนทำงานส่วนใหญ่ ใช่ไหมครับแต่กาแฟก็มีหล า ยร า ค า ถ้าเป็นกาแฟสด

ต ามร้านดังๆ ร า ค าเกินร้อยหาก ดื่ มทุกวัน เดือนหนึ่งก็ตกเป็นเ งิ นหล า ยพันบาท ซึ่งจริงๆ แล้วถ้า อ ย า ก ดื่ มกาแฟ

เพื่อให้กระปรี้กระเปร่าในตอนทำงาน เราก็สามารถดื่ มกาแฟธรรมดา แก้วละ 20 -25 บาท หรือ กาแฟซอง ที่ออฟฟิศมีให้พนักงาน

ฟรีแทบจะทุกออฟฟิศแม้จะมีรสชาติดีไม่เท่า กาแฟสดร้านดัง แต่ก็ทำให้รู้สึกตื่นตัวได้ไม่แพ้กันครับ และทำให้ประหยัดเ งิ นค่ากาแฟไปได้มากเลยทีเดียว

2. เที่ยวกลางคืนแพงๆ

การเที่ยวกลางคืน เพื่อผ่อ น คล า ยนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ถ้าไม่บ่อยและแพงเกินไป แต่ถ้า เที่ยวบ่อยและแพงชนิดที่ว่าเกิดมาทั้งที มีชีวิตให้คุ้มก็ควรหยุดได้แล้วเพราะการเที่ยวกลางคืน

ไม่ทำให้ได้อะไรขึ้น มานอ กจากความบันเทิงเท่านั้น การเที่ยวกลางคืนจะต้องเ สี ยทั้งค่าเดินทางค่าเข้า สถานที่ ค่าเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ที่มากพอสมควร และเมื่อ ดื่ มสุ ร า เข้าไปแล้วก็จะทำให้เ งิ นออ ก

จากกระเป๋าง่ายขึ้น ข า ดการไตร่ตรอง ทำให้เ สี ยเ งิ นไป จำนวน มากกว่าที่คิดควรเก็บเ งิ นส่วนนั้นไว้ใช้จ่าย อย่ างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าครับ

3. ค่า ส ม า ชิ ก ฟิตเนส

ที่แพงเกินจริงเดี๋ยวนี้คนรักสุ ข ภ า พ มักจะสมัครเป็นสมาชิ ก ฟิตเนส เพื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของฟิตเนสในการออ กกำลังกาย แต่ก็มีฟิตเนสบางที่ที่เก็บค่า ส ม า ชิ ก สูงมากทั้งๆที่อุปกรณ์ก็สามารถใช้ได้เหมือน กับฟิตเนสที่อื่น ซึ่งคุณควร

พิจารณาฟิตเนสที่มีค่า ส ม า ชิ ก ที่เหมาะสมและถ้าใกล้บ้ านของคุณมีสวนสาธารณะ ให้ออ กกำลังกายอยู่แล้ว ฟิตเนสก็ไม่จำเป็นเลย คุณสามารถ ออ กกำลังกายได้โดยไม่ต้องเ สี ยเ งิ นที่สวนสาธารณะใกล้บ้ านครับ

4. ช็อปปิ้งเพราะได้

รับการโน้มน้าว เวลาออ กไปเดินต ามถนน หรือต ามห้างร้าน คุณจะได้เห็นโ ฆ ษ ณ า สินค้ ามากมาย รวมถึง เ ซ ล ล์ ข า ย สินค้ าที่มักจะมา แ น ะ นำ สิ น ค้ า ให้คุณเมื่อ คุณเดินผ่านร้านของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณ ซื้ อสินค้ าทั้งสิ้น

ถ้าหากคุณเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่าย ก็จะซื้ อสินค้ าของเขาง่ายๆ ทั้งๆ ที่ความจริงคุณ ก็แค่ อ ย า ก ได้มันแต่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้มันจริงๆ เช่นเครื่องประดับ รองเท้าแบรนด์เนม ทั้งที่คุณมีของใช้เหล่านี้ อยู่แล้วของที่ ซื้ อ มาใหม่ก็จะกล า ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่าใดนักสิ่งที่

คุณควรทำเมื่ออยู่ในสถานการณ์นี้ คือคุณต้องคิดไตร่ตรองเ สี ยก่อนว่าคุณมีความจำเป็นต้องซื้ อ มันจริงๆ หรือไม่ซื้ อ มาแล้วจะใช้ได้คุ้มค่าหรือไม่ เพียงแค่นี้ก็ไม่ก่อให้เกิดการเ สี ยเ งิ นไปอย่ างสูญเปล่าแล้วครับ

5. การใช้แต่ของที่ทันสมัยล่าสุด

การติดต าม เทคโนโลยีล่าสุดเป็นสิ่งที่ดีเพื่อติดต ามว่าโลกเราหมุนไป ถึงไหนแล้ว แต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ทุกครั้งเช่น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ ที่มีการอัพเดทฟังก์ชั่นและ อุปกรณ์กันบ่อยมากๆ

หากเราต าม ซื้ อ สิ่งของเหล่านี้ทุกครั้งที่มีออ กมาใหม่ทั้งๆ ที่ของเก่าที่เราใช้อยู่ ก็ยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร จะทำให้เราสูญเ สี ยเ งิ นไปอย่ างไม่คุ้มค่า และได้ของ ในร า ค าที่แพง เพราะสินค้ าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมักจะมีร า ค าแพง ตอนเปิดตัวเสมอ การจ่ายเ งิ นซื้ อ เทคโนโลยีล่าสุดทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทำ และควรหยุดเ สี ยเ งิ นให้กับมันได้แล้วควรซื้ อ เมื่อจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

ที่มา MoneyGuru    profession-j55