ชีวิตจะดีขึ้น มาก ถ้าห ยุ ดยุ่งเรื่องของคนอื่นได้

หล า ยคนชอบสงสัยว่าชีวิตของคนอื่นนั้นเขาเป็นยังไง แต่กลับไม่เคยสงสัยชีวิตตัวเองเลยว่าทำไมถึงยังไม่ดีขึ้น เพราะนั่นคุณมัวแต่เอาเวลาไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่น มากเกินไป จนทำให้ไม่มีเวลาหัน มามองตัวเอง ว่าจะทำยังไงให้ชีวิตตัวเองนั้นดีขึ้น คนเราส่วนใหญ่นั้นเป็นแบบนี้

อันที่จริงแล้วใครจะทำอะไรที่ไหนอ ย่ างไร นั่น มันเป็นเรื่องของเขา จะดีหรือไม่ดีมันก็เรื่องของเขา ต่อให้เรารู้เราเห็นเราก็ไม่ควรยุ่ง หากยังไม่เข้าใจพอ ลองอ่ า นบทความด้านล่างต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่า การไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นนั้น มันดียังไง

ชีวิตของคนเราต่างต้องเจอ ผู้คน มากมายต่าง ที่มาต่างครอบครัว ต่างนิสัย สิ่งหนึ่งที่เรา ไม่สามารถบังคับได้เลยนั่นคือ ความคิดของคนอื่น คุณเคยเจอไหมกับคนที่มีลักษณะ ประเภทไม่ได้ถามแต่ ชอบออ กความคิดเห็น

ก่อนที่จะออ กความคิดเห็น หรือตำหนิใครๆ ให้ลองถามตัวเองก่อน ว่าจริงมากน้อยแค่ไหน ถึงได้เข้าไปยุ่งวุ่นวาย กับชีวิตของคนอื่นๆ เขา คนบางคนหลงตัวเองคิดว่า ตัวเองนั้นเรียนรู้โลกมาเยอะ ต้องมีความเก่งในทุกๆ เรื่อง

ใครมีปัญหารีบเข้าไปถาม รีบเข้าไปยุ่งต้องตัดสินว่า คนนั้นเป็นอ ย่ า ง ไร คนนี้เป็นอ ย่ า ง ไร ทั้งๆ ที่ไม่มีใคร ถามทุกคน

มีเหตุผลส่วนตัว ถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะบางที ตัวเองยังไม่รอ ดดันไปหา ทางออ กให้เรื่องชาวบ้าน

จะให้คำปรึกษาต้องแน่ใจว่าเขา อ ย า ก ฟัง ไม่ใช่ไปวุ่นวายเรื่องคนอื่น เพราะแค่อ ย า กรู้เห็น ยุ่งเรื่องคนอื่นโดยที่

ไม่มีใครต้องการเขาอาจ ไม่มองว่าเก่งแต่จะมองว่า

เข้าไปยุ่ง รู้ แต่ไม่ทำ มีค่าเท่ากับไม่รู้ พร่ำสอนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อย แต่ตัวเองยังไม่มีอะไร เป็นชิ้นเป็นอันบอ กคนอื่นว่า ให้ทำต าม อ ย่ า ง โน้น อ ย่ า ง นี้ แล้วจะดีแต่ตัวเอง

กลับทำตรงกันข้าม ที่พูดมาเราก็ไม่ อ ย า ก ใจไม่ดี บางครั้ง ก็คิดพูดออ กไปตรงๆ บ้าง แต่เรายังเกรงใจคุณอยู่ ถ้า อ ย า ก ให้ใครทำต าม จงทำให้สำเร็จเป็นตัว อ ย่ า ง เพราะการกระทำนั้น เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดี และชัดเจน มากกว่าคำพูด

ที่มา junjaonews   hostingrc    sabuyjaijung