ชีวิตจะดูไม่แก่เลย แค่ทำต ามนี้ อายุมากก็ยังน่ารักได้

เรื่อง ความสวยเชื่อเสมอว่า ผู้หญิงทุกคนอย ากสวย เพราะแม้แต่ตัวแอดเองก็ยังอย ากสวย อิอิ ใครบ้างจะไม่อย ากสวยเนอะ ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้จักดูแลตัวเองให้มากขึ้น บางคนอายุมากขึ้นไม่ดูแลตัวเองก็ยิ่งทำให้แก่เข้าไปใหญ่ หากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มดูแลตัวเองตรงไหน ลองนำวิธีที่เราจะนำมาฝากวันนี้ไปลองทำดู จะได้ดูไม่แก่ คนที่อายุมากก็ทำได้นะวิธีนี้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 อ่ า นข่ าว ติดต ามข้ อมู ลข่ าวส ารที่ทันสมัย

2 มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

3 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใจ

4 อ ย่ าดัดผม อ ย่ ายีผม อ ย่ าฉีดสเปรย์

5 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต ลืมอ ดี ต

6 อ ย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหัวงู หรือมนุษย์ป้ า

7 ไม่เที่ยว ดื่ มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

8 อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจเต้ น แ ร ง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจ

9 เวลาไม่มีอะไรทำอ ย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่น มาจะสดชื่น หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี

10 อ ย่ าพูดจาซ้ำซ าก

11 มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าสะอาด ผิ วเนื้อ ดีพอๆ กับใบหน้า

12 อ ย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

13 ทำฟันให้สวยเสมอ สุ ข ภ า พฟันต้องดี

14 อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

15 อ ย่ าจี บปากจี บคอ รอบๆ ริมฝีป ากจะได้ไม่ย่ น

16 อ ย่ ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อ ย่ านิ น ทาว่าร้ า ย

17 นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

18 อ ย่ าหมกมุ่นเรื่องอ ดี ต

19 อ ย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อ ย่ าใส่ข น ต าปลอม

20 อย ากเป็นหมอ ดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

21 อ ย่ าลืมห า ยใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

22 อ ย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

23 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแ ก่

24 หัวเ ร าะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

25 ดูแลตัวเองดีดี อ ย่ าดูถูกตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญ

ที่มา  e-yhangwa