ชีวิตเราไม่แน่ไม่นอน หากใครทำให้ไม่พอใจ ฝึกตัวเองให้ทำต ามนี้

หากวันนี้คุณนั้นกำลังถูกใครไม่พอใจ หรือทำให้คุณหงุดหงิดได้ตลอ ดเวลา เราอย ากแนะนำให้คุณได้ลองอ่ า นบทความนี้ เพื่อที่จะได้นำข้อคิดจากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกให้ตัวเองได้เป็นคนไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ กับบทความ ชีวิตเราไม่แน่ไม่นอน หากใครทำให้ไม่พอใจ ฝึกตัวเองให้ทำต ามนี้ ไปดูกันว่าหากมีใครมาทำให้ไม่พอใจจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

อย ากเอามาแบ่งปั น ให้ได้อ่ านกันหากรู้สึกไม่พอใจใคร เชื่อเถอะ ‘เฉยๆ’ ไว้ก็พอ ..เพราะความรู้สึกก็เป็นแค่เพียง ‘อารมณ์ชั่ ววูบ’ คนเรามักชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบๆ ที่เกิดขึ้นแค่เพียงชั่ วคราวเข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอ ซึ่งหล า ยต่อหล า ยครั้งแล้ว ที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวล เหล่านั้น ได้ย้อนกลับมาทำ-ร้ าย แม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง

และคนรอบข้างไปพร้อมๆ กัน เพียงเพราะการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอรวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอ ว่าอารมณ์โ ก ร ธ ก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ ชั่ ววูบ ที่เกิดขึ้น มาชั่ วครั้ง ชั่ วคราว ทางที่ดีก็จงอย่ าเอาตัวเองเข้าไปเสียหา ยเพราะมันจะดีกว่าหลีกเลี่ยง การทำให้สถานการณ์ย่ำแ ย่ ลง

หากมองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไฟตรงหน้า เริ่มเกิดความย่ำแ ย่ ลง จนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตัวเองก็ควรทำใจให้เย็น มากขึ้น โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้าสยบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญ และหลีกเลี่ยงการพูดคุย หรือปะทะคารมกับคนอื่นๆ หากกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรที่รุนแร งออ กไปจงรอให้ใจเย็นขึ้น มากกว่านี้ ก่อนแล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่ างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่ดีพอ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง

เพราะภาพลักษณ์ ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในสังคม คนวัยทำงาน ที่มักจะต้องพบเจอ กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้คน มากหน้าหล า ยต า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความขัด แ ย้ ง และความใจร้อนที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองรวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่ างเหมาะสมอาจ

ทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายต าของคนรอบข้างได้ ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอ เป็นตัวช่วยในการเรียกสติหล า ยครั้งที่ความนิ่งเงียบ มักเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืน มา เพราะเปรียบเสมือนว่า เรากำลังจมอยู่กับตัวเอง

และได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุกคิดถึง อะไรบางอย่ างที่เคยมองข้ามไปทำให้กล า ยเป็นคนใจเย็น มากขึ้นเมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่ง เงียบที่มีอยู่มากขึ้นก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กล า ยเป็นคนที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้นด้วย

ซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้

จะเป็นข้อ ดีที่ทำให้เราเกิดความผิดพลาด กับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลงและช่วยลดทอนการทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาชีวิต เรื่องบางเรื่องก็ถูกจัดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะกับเรื่อง ที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง

ไร้ซึ่งเหตุผลต่างๆ ที่สมควรทางออ กที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้น ไปซะแล้ว หัน มาเปลี่ยนเป็นการมองหา สาเหตุรวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสมว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์แ ย่ ๆ พวกนี้ขึ้น มาจะดีกว่า

ไม่ก้าวขึ้นไปสู่จุด แต ก หั ก เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้ าว ฉ าน หรือ จุดแตกหั ก ระหว่างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับใครอย่ างแน่นอน เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่ นักถ้าหากวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไปเพียง เพราะปัญหาด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

ที่มา g o o d l i f e u p d a t e, v e r r y s m i l e j u n g