ชีวิตเลือ กเกิดไม่ได้ ถึงจะเกิดมาจนก็อย่าจนความคิด

มีเ งิ นนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่ ย ากจนเ งิ นทองพี่น้องไม่มี ชีวิตเราเลือ กเกิดไม่ได้ แต่เลือ กที่จะเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าได้ แม้จะเกิดมาจน

ก็จงพย าย ามสร้างเนื้อสร้างตัว ก็อาจพ้นจากสภาพความจนได้ในที่สุด ถึงแม้ยังย ากจนอยู่ก็ขอให้จนแต่เ งิ นทอง อย่าจนคุณธรรม

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอ ก แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแ บ บตั้งใจและแ บ บไม่ตั้งใจ ความจนแ บ บไม่ตั้งใจเป็นเพราะเราเลือ กเกิดไม่ได้ เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่

ย ากจนไม่ได้ร่ำร ว ย นั่นถือว่าเป็นการจนแ บ บไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแ บ บตั้งใจนั้นก็หมายถึงเราไม่มีเ งิ นเพราะเราเองไม่ขยัน ไม่อ ดทนหรือเราอาจเคยร ว ย เคยมีฐานะดี

แต่ที่เราต้องจนแ บ บตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างห นี้ การใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย ไม่ระมัดระวังให้คนอื่นยืมเ งิ น แล้วโดนหนีห นี้ ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้มละล า ย จนทำให้กล า ย

เป็นคนจนแ บ บตั้งใจแ บ บนี้ไปได้ เมื่อต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าจนแล้ว ก็แปลว่า เราจนเ งิ น ไม่มีเ งิ นใช้จ่ายได้สบายไร้กังวล เ งิ นที่ได้มาอาจจะพอหรือไม่พอ กับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำ

หากอย ากได้สิ่งของอะไรก็ไม่สามารถซื้อได้อย่างที่ใจหวัง ต้องรอ ๆ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่

ความจนนั้นก็แบ่งได้หล า ยระดับ จน มากหรือจนน้อย จน มากก็หมายถึงจนถึงขนาดต้องเป็นห นี้ ร า ยได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืม กู้ห นี้มา

ส่วนจนน้อยก็อาจจะหมายถึงมีร า ยได้แค่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นห นี้ แต่ก็ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ

พอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นจนพ้นจากความจนไปได้ มีคนเคยแบ่งความจนไว้เป็น 4 แ บ บ ด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

1.จนเ งิ น คนจนเ งิ น ก็คือ คนที่ไม่มีเ งิ นหรือมีเ งิ นน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองหรือครอบครัวได้ ความหมายของจนเ งิ น มักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

2.จนโอกาส คนจนโอกาส ก็คือ คนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลยหรืออาจมีแต่เราไม่ไขว่คว้าไว้ บางคนก็ตีอ กชกหัวตัวเองว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยัน ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้าง

นอ กจากประหยัด ขยันและเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิตของเรา อาชีพบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย าย เพื่อให้เราได้รับโอกาสใหม่ ๆ บ้าง

3.จนเวลา คนจนเวลา ก็คือ คนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำ คนจนเวลาบางคน มีเ งิ น แต่ไม่มีเวลาใช้เ งิ น เพราะมัวแต่หาเ งิ น ส่วนคนจนเวลาบางคนก็ไม่มีเ งิ นด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเ งิ น

4.จนความคิด คนจนความคิด ก็คือ คนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิดของคนที่จนความคิดจะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าชาตินี้เราจะไม่มีวันร ว ย คิดว่าคนอื่นเก่งเราไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แ บ บเขา คิดว่าก็เขาเกิดมาร ว ยเราไม่ได้ร ว ยเหมือนเขา

เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราทำไม่ได้หรอ ก อาชีพเสริมเราไม่ไหว สุ ข ภ า พ เราไม่ดี ฯลฯ คิดแ บ บนี้แล้วโอกาสหล า ย ๆ อย่างในชีวิตก็ต้องหลุดลอยไป ไม่ว่าจะเป็นการจนแ บ บไหนก็ต าม ก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเ งิ นยังเป็นของนอ กกายที่หากเราไม่จนความคิดไปด้วยชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้

หากเราไม่มีเ งิ น ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดี ๆ แถมเรายังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเรา ชีวิตของเรานั้นก็คงจะจนเหมือนเดิม ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้นอ กจากตัวเราเอง สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรกที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้

คนจนหรือคนร ว ยก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน คนร ว ยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อิจฉาอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ใช่ว่าคนร ว ยทุกคนจะมีความสุขได้ด้วย ใช่ คนร ว ยสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ รถยนต์ยี่ห้อหรู รับประทาน อ า ห า ร อร่อยแพงต ามร้าน ซื้อเสื้อผ้า รองเท้ามีแบรนด์ดัง แต่อย่าลืมว่าคนร ว ยเขาก็ต้องพย าย าม รั ก ษ า สถานภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วงสำหรับคนร ว ยที่มากกว่าคนจนที่เราต้องการเพียงแค่การกินอิ่มนอนหลับสบายเท่านั้น เ งิ นเป็นของแปลก เรามักจะอย ากมีเ งิ น มาก ๆ กันและคิดว่าเมื่อเรามีเ งิ นเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะมีความสุข แต่เพราะเหตุใดคนร ว ยถึงไม่หยุด

คนร ว ยบางคนเมื่อร่ำร ว ยมีเ งิ นทองมากมายก็ยังหาความร ว ยกันต่อไป เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุขก็จึงกล า ยเป็นเ งิ นนั้นสร้างความกังวลและความทุกข์ให้กับคนร ว ย การเขียนแ บ บนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนจนถึงจะดี เพราะเมื่อร ว ยจะเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแ บ บที่ว่า

เพียงแต่ต้องการจะบอ กว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนร ว ยเราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจนไม่มีเ งิ น เราก็อย่าจนความคิดไปด้วย ให้มองแง่ดีของการที่เราไม่ต้องดูแลท รั พ ย์สมบัติมากมายหรือมีเกียรติยศ ชื่อเสียงค้ำคอ การเลือ กกิน อ า ห า ร การแต่งตัวของเราสามารถทำได้แ บ บต ามสบาย

ไม่ต้องเป็นทางการเหมือนกับคนร ว ย นอ กจากนั้นให้เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพในตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมาก เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเอง เพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแ บ บที่เราต้องการ แต่เราอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การคิดแ บ บจรรโลงใจแ บ บนี้ทำให้เรามีกำลังใจ และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้

ที่มา moneyhub moomkao.blogspot    sabailey