ต้นไม้ 5 ชนิดที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน ช่วยป้องกันบ้าน และยังชีวิตดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู็ต้นไม้ที่สามารถปกป้องบ้านจากสิ่งสั ต ว์ต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นเพียงความเชื่ อของคนโบราณเท่านั้น กับบทความ ต้นไม้ 5 ชนิดที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน ช่วยป้องกันบ้าน และยังชีวิตดี ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง ที่จะช่วยให้บ้านของเราทั้งสวยงาม และยังช่วยเรื่องป้องกันบ้านได้

1 ต้นระย่อม

สำหรัยต้นนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก เป็นไ ม้ พุ่ ม สูงประมาณ 30 – 70 เซนติเมตรเท่านั้นเอง ลำต้นจะเป็นเปลือ กสีขาว ๆ มีย าวขาวออ กมา ต้นนี้ช่วยไล่เจ้าตัวกวนใจทั้งหล า ยไม่ให้เข้ามาใกล้ เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ฤ ท ธิ์ รบกวนประ ส า ทและการทำงานของหั ว ใ จ หากเจ้าตัวกวนใจตัวไหนโดนก็จะอาก า ร ส า หั ส เลยทีเดียว

2 ต้นด อ กดาวเรือง

เป็นไม้ด อ กไม้ประดับและไม้ม ง ค ลในตัวอีกด้วย หากปลูกเยอะ ด อ กยังเก็บข า ยได้อีกด้วย หากวางเอาไว้ตรงจุดที่เจ้าตัวกวนใจชอบเลื่อยเข้าม า บ่ อ ย ๆ ก็จะทำให้เจ้าตัวกวนใจห า ยไป เนื่องจากใบดาวเรืองนั้น มีกลิ่นฉุนแรงมาก เจ้าตัวกวนใจไม่ชอบเอาเสียเลย ก็จะทำให้เจ้าตัวกวนใจห า ยไป แถมยังทำให้เจ้าตัวกวนใจส า ย ต าพ ร่ าเลือนรางอีกด้วย ผิ วก็ระค า ยเคือง ดาวเรืองกับเ จ้ า ตั ว ก ว น ใ จเลยไม่ค่อยจะถูกกัน

3 ต้นจิงจูฉ่าย

สามารถนำมาปรุงอาหารเป็นผักได้ เป็นสมุนไพรชั้นยอ ดอีกด้วย แต่สำหรับเจ้าตัวกวนใจเป็นต้นที่กลิ่นฉุน เจ้าตัวกวนใจไม่ชอบเลย เพียงแค่เจ้าตัวกวนใจได้กลิ่นนิดหน่อยก็จะถอยไปห่าง ๆ แล้ว

4 ต้นสมุนไพรฟ้าทะ ล า ย โ จ ร

เป็นสมุนไพรรสขมที่หล า ยคนรู้ว่าสร ร พ คุ ณ มัน ดีม า ก ๆ ช่วย รั ก ษ าและบ ร รเ ท าได้หล า ย โ ร ค เลย และยังเป็นต้นไม้ที่เจ้าตัวกวนใจไม่ชอบ เนื่องจากเจ้าตัวกวนใจจะแ พ้ หากผิ วห นั งเจ้าตัวกวนใจไปโดนกับใบของฟ้าทะ ล า ย โ จ รนั้นจะมีอาการ ผิ วห นั งบวม พุ พ อง ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่อั น ต ร ายต่อเจ้าตัวกวนใจมาก ๆ

5 ต้นกุยช่ายประดับ

ที่เรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ากุยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้นอ า ยุ ยื น มากทีเดียว จะมีหั วอยู่ใต้ดิน ใบจะเป็นลักษณะเรียว มีปล า ยแหลม ๆ ส่วนกลิ่นนั้นก็ฉุนใช่เล่นเลยทีเดียว เป็นอีกต้นที่รบกวนระบบการทำงานของ หั ว ใ จและระบบประ ส า ทของเจ้าตัวกวนใจได้ปั่นป่วน มากทีเดียว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้เป็นต้นไม้ป้องกันไม่ให้เจ้าตัวกวนใจเข้าบ้านได้เป็นอย่ างดี ก็ลองหามาปลูกกันได้นะ ร าค าแต่ละต้นก็ไม่แพงเลย ปลูกเยอ ๆ น้องจากป้องกันเจ้าตัวกวนใจได้ก็ยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวมีประโยชน์มากอีกด้วย

ที่มา krustory