ถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ อย ากให้ลูกประสบความสำเร็จ อ ย่ าพูด 7 ประโยคนี้กับลูก

บางครั้งการที่ลูกจะประสบความสำเร็จก็ขึ้นอยู่ที่พ่อแม่เช่นกัน อ ย่ างการพูดคุยกับลูกก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากว่าเราพูดไม่ดีก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจลูกเช่นกัน ดังนั้นหากเราอย ากให้ลูกประสบความสำเร็จ 7 ประโยคนี้อ ย่ าได้พูดกับลูก

1 ทำไมทำไม่ได้อย่ างเพื่อนคนอื่นๆ

เมื่อลูกทำอะไรแล้วไม่ได้เท่าเทียมกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ เชื่อว่าลูกก็เ สี ยใจไม่น้อยอยู่แล้วหากพ่อแม่ยังไปซ้ำเติมด้วยคำนี้ จะยิ่งทำให้ เ ด็ ก รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ไม่ อ ย า ก สู้หรือตั้งใจทำอะไรอีกเลย

2 เอาลูกไปเปรียบเทียบ

กับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน หากพ่อแม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกันว่าคนไหนดีกว่าเก่งกว่าน่ารักกว่าแล้วล่ะก็ อาจทำให้ลูกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เ สี ยความรู้สึกและอาจคิดกับพี่น้องคนอื่นๆในทางไมดี อาจเกิดการอิจฉาริษย า และเกิดความต่อต้านทำให้พี่น้องไม่รักสามัคคีกันได้

3 พูดจาดูถูกประชดประชัน

เช่น เมื่อลูกบอ กว่าจะตั้งใจทำอะไรบางอย่ างให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วพ่อแม่กลับพูดว่ายังไงก็ทำไม่ได้หรอ ก คอยดูจะต้องไม่ตั้งใจเหมือนที่ ผ่ า น มาคำพูดพวกนี้มันทำให้ เ ด็ ก หมดศรัทธาในตัวพ่อแม่ได้และเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะไม่ อ ย า ก พึ่งพาพ่อแม่ เพราะกลัวถูกซ้ำเติมและอาจหันหน้าเข้าหาเพื่อนหรือคนอื่น มากกว่าพ่อแม่

4 โ ท ษว่าลูกสร้างแต่ปัญหา

คำพูดว่าสร้างแต่ปัญหาแม้แต่ผู้ใหญ่ อ ย่ า ง เราก็ยังไม่อย ากได้ยิน เ ด็ ก ๆ จะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าทำอะไรก็ผิ ดไปหมด อาจทำให้ เ ด็ ก ๆ เกิดการประชดด้วยการยิ่งทำตัวแย่เข้าไปใหญ่

5 หากทำแบบนี้แบบนั้นอีกจะไม่รักแล้ว

คำพูดนี้เป็นคำที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นอย่ างมากเพราะลูกต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและคิดเสมอว่าพ่อแม่รัก และลูกก็รักพ่อแม่หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รักจะทำให้ เ ด็ ก เกิดความรู้สึกที่หดหู่ ไม่มีใครอยู่ข้างๆ และอาจลามไปถึงเห็นคนอื่นดีกว่าเข้าใจเขามากกว่า พ่อแม่ระวังคำนี้ไว้ให้ดีๆ นะคะ

6 จะไปไหนก็ไป

เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือผิ ดใจกัน แล้วพ่อแม่เกิดพูดขึ้น มาว่าจะไปไหนก็ไปคนเป็นลูกก็อาจเกิดอารมณ์ ชั่ ว วูบ และทำอะไรลงไปโดยการะประชดพ่อแม่และอาจทำให้เรื่องบานปล า ยไปมากกว่าเดิมไม่ว่า อ ย่ า ง ไรสถาบันครอบครัว

ก็เป็นสถาบันแรกที่จะคอยอบรมบ่มนิสัยให้ เ ด็ ก ๆ ซึ่งจะต้องเข้มแข็งให้มากๆ เพราะครอบครัวนั้นจะคอยหล่อหลอม เ ด็ ก ให้เติบโต ขึ้นและใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อไปหากสถานบันครอบครัวไม่อบอุ่นไม่เข้มแข็ง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้

7 พูดจาตะคอ กเ สี ยงดัง

ไม่มีใคร อ ย า ก ฟังคำตะคอ กจากใครทั้งนั้น แล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นพ่อแม่ของตัวเองหากพ่อแม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกซึมซับ และ ติ ด การกระทำจากพ่อแม่ได้ แม้ตัวเองไม่ อ ย า ก เป็นแบบนั้นก็ต าม

จึงขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหล า ยจงช่วยกันประคบประคองผ้าขาวผืนน้อยและแต่งแต้มสีสันที่สดใสให้ เ ด็ ก เติบโตไปเป็นคนที่มี ความสุขและพร้อมจะส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป ขอบคุณค่ะ

ที่มา    horoscopedaily99