ถ้าเ งิ นยังไม่เหลือใช้ ควรห ยุ ดเ สี ยเ งิ นให้กับของ 5 สิ่งนี้

ทุกวันนี้เ งิ นเริ่มห า ย ากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเ งิ นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทองไปหมด ฉนั้นสิ่งที่เราควรทำคือต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น เพราะถ้าหากเรายังทำแบบเดิมๆ เราก็จะยิ่งแย่ลงกว่าเดิม

ในสภาวะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จเช่นนี้ เ งิ นหาได้ย ากขึ้นทุกวัน ทุกคนประหยัดการค่าใช้จ่ายกัน มากขึ้น และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เ งิ นเดือนขึ้น โบนัสสิ้นปีก็ลุ้นแล้ว ลุ้นอีกว่าจะได้กี่เดือน หรือไม่ได้เลย เพราะบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี เนื่องจากเ ศ ร ษ ฐ กิ จขาลง ในช่วงนี้แต่หากคุณยังไม่มีแผนการว่า ควรตัดค่าใช้จ่ายในส่วนใดออ กไปบ้าง วันนี้เรามีคำแนะนำ เบื้องต้น กับสิ่งที่คุณควรห ยุ ดเ สี ยเ งิ นให้กับมัน มาฝากกันครับ

1. กาแฟสดร า ค าแพง

การดื่ มกาแฟ ตอนเช้าเป็นสิ่งที่แทบจะข า ดไม่ได้สำหรับคนทำงานส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ แต่กาแฟก็มีหล า ย ร า ค า ถ้าเป็นกาแฟสดต ามร้านดังๆ ร า ค าเกินร้อยหากดื่ มทุกวัน เดือนหนึ่งก็ตกเป็นเ งิ นหล า ยพันบ า ท ซึ่งจริงๆ

แล้วถ้าอย ากดื่ มกาแฟเพื่อให้กระปรี้กระเปร่าในตอนทำงาน เราก็สามารถดื่ มกาแฟธรรมดา แก้วละ 20 -25 บ า ท หรือ กาแฟซอง ที่ออฟฟิศมีให้พนักงานฟรีแทบจะทุกออฟฟิศ แม้จะมีรสชาติดีไม่เท่ากาแฟสดร้านดัง แต่ก็ทำให้ รู้สึกตื่นตัวได้ไม่แพ้กันครับ และทำให้ประหยัดเ งิ นค่ากาแฟไปได้มากเลยทีเดียว

2. ค่าสมาชิกฟิตเนส

ที่แพงเกินจริงเดี๋ยวนี้คนรักสุ ข ภ า พ มักจะสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสเพื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของฟิตเนส ในการออ กกำลังกาย แต่ก็มีฟิตเนสบางที่ที่เก็บค่าสมาชิกสูงมากทั้งๆที่อุปกรณ์ก็สามารถใช้ได้

เหมือนกับฟิตเนสที่อื่น ซึ่งคุณควรพิจารณาฟิตเนสที่มีค่าสมาชิกที่เหมาะสมและถ้าใกล้บ้านของ คุณมีสวนสาธารณะให้ออ กกำลังกายอยู่แล้ว ฟิตเนสก็ไม่จำเป็นเลย คุณสามารถออ กกำลังกายได้ โดยไม่ต้องเ สี ยเ งิ นที่สวนสาธารณะใกล้บ้ านครับ

3. เที่ยวกลางคืนแพงๆ

การเที่ยวกลางคืน เพื่อผ่อนคล า ยนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ถ้าไม่บ่อยและแพงเกินไป แต่ถ้าเที่ยวบ่อยและ แพงชนิดที่ว่าเกิดมาทั้งที มีชีวิตให้คุ้มก็ควรห ยุ ดได้แล้วเพราะการเที่ยวกลางคืนไม่ทำให้ได้อะไรขึ้น มา

นอ กจากความบันเทิงเท่านั้น การเที่ยวกลางคืนจะต้องเ สี ยทั้งค่าเดินทางค่าเข้าสถานที่ ค่าเดินทางซึ่งเป็น ค่าใช้จ่าย ที่มากพอสมควร และเมื่อ ดื่ มสุ ร า เข้าไปแล้วก็จะทำให้เ งิ นออ กจากกระเป๋าง่ายขึ้น ข า ดการไตร่ตรอง ทำให้เ สี ยเ งิ นไป จำนวน มากกว่าที่คิดควรเก็บเ งิ นส่วนนั้นไว้ใช้จ่ายอ ย่ างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าครับ

4. ช็อปปิ้งเพราะอย ากได้

รับการโน้มน้าว เวลาออ กไปเดินต ามถนน หรือต ามห้างร้าน คุณจะได้เห็นโฆษณาสินค้ ามากมาย รวมถึงเซลล์ข า ย สินค้ าที่มักจะมา แนะนำสินค้ าให้คุณเมื่อคุณเดินผ่านร้านของเขาสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งที่กระตุ้นให้คุณซื้ อสินค้ าทั้งสิ้น ถ้าหากคุณเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่าย ก็จะซื้ อสินค้ าของเขาง่ายๆ

ทั้งๆ ที่ความจริงคุณก็แค่อย ากได้มันแต่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้มันจริงๆ เช่น เครื่องประดับ รองเท้าแบรนด์เนม ทั้งที่คุณมีของใช้เหล่านี้ อยู่แล้วของที่ซื้ อมาใหม่ก็จะกล า ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น

เท่าใดนัก สิ่งที่คุณควรทำเมื่ออยู่ในสถานการณ์นี้ คือคุณต้องคิดไตร่ตรองเ สี ยก่อนว่าคุณมีความ จำเป็นต้องซื้ อมันจริงๆ หรือไม่ซื้ อมาแล้วจะใช้ได้คุ้มค่าหรือไม่ เพียงแค่นี้ก็ไม่ก่อให้เกิดการ เ สี ยเ งิ นไปอ ย่ างสูญเปล่าแล้วครับ

5. การใช้แต่ของที่ทันสมัยล่าสุด

การติดต ามเทคโนโลยีล่าสุดเป็นสิ่งที่ดีเพื่อติดต ามว่าโลกเราหมุนไปถึงไหนแล้ว แต่เราก็ไม่จำเป็น ที่จะต้องใช้ของที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีล่าสุดทุกครั้ง เช่น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ ที่มีการอัพเดท

ฟังก์ชั่นและ อุปกรณ์กันบ่อยมากๆ หากเราต ามซื้ อสิ่งของเหล่านี้ทุกครั้งที่มีออ กมาใหม่ทั้งๆ ที่ของเก่า ที่เราใช้อยู่ก็ยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร จะทำให้เราสูญเ สี ยเ งิ นไปอ ย่ างไม่คุ้มค่า และได้ของในร า ค าที่แพง

เพราะสินค้ าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมักจะมีร า ค าแพงตอนเปิดตัวเสมอ การจ่ายเ งิ นซื้ อเทคโนโลยีล่าสุด ทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และควรห ยุ ดเ สี ยเ งิ นให้กับมันได้แล้วควรซื้ อ เมื่อจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

ที่มา  create-readingth