ทำปีละครั้ง ล้างเท้าพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตไม่ติดขัด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการล้างเท้าพ่อแม่ ที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นในทุกๆ วัน กับบทความ ทำปีละครั้ง ล้างเท้าพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตไม่ติดขัด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่ไม่ตกต่ำของเรา

การล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น เพราะในแต่ละวัน เราอาจจะไม่รู้ตัวว่า ได้กระทำการล่วงเกินท่านไปบ้างหรือเปล่า เพราะการทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจเป็น ทุ ก ข์ จะเป็นการสร้างก รร ม หนักให้กับตัวเอง ส่ งผลให้ชีวิตไม่เจริญ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ไม่มีความสุขกับชีวิต

การล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่จะแสดงความกตัญญูต่อท่าน ใครที่มีซึ่งความกตัญญูนั้น ทางพุทธศาสนาจะกล่าวยกย่อง ให้เป็นบุคคลที่หาได้ ย า กในโลก โดยเฉพาะการกตัญญูต่อพ่อแม่นั้น นับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าบุญใดใด จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่ชีวิต ไปที่ไหนคนก็จะรักจะหลง ด้วยเป็นผู้ที่มีนิสัยรู้คุณคน และมักตอบแทนกลับด้วยความกตัญญูนั่นเอง

วิธีทำพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ธูปเทียนแพ 1 ชุด ( นั่นก็หมายถึง ธูปและเทียนอ ย่ า งละ 5 ชุด วางเรียงซ้อนกันเป็นแพ จึงเป็นที่มาของคำว่า ธูปเทียนแพ )

– พวงมาลัย ด อ ก มะลิ 1 พวง

– ซองใส่ปัจจัยเพื่อให้พ่อแม่แล้วแต่กำลัง และความพึงพอใจที่จะให้ เพื่อเป็นการขอซื้ อชีวิตใหม่จากท่าน

– ชุดใหม่ให้พ่อแม่ ที่นิยมกันเป็นอ ย่ า งมาก คือ ชุดนอน

– กะละมังใบใหม่บรรจุไปด้วยน้ำอุ่น

– ผ้าสำหรับเช็ดเท้าผืนใหม่

– ผ้าขาว

– ถาดใส่ของ ( ปูไว้ด้วยผ้าขาว )

ก่อนที่จะเริ่มทำพิธีให้น้อมจิต แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึง พระคุณรัตนตรัย พระคุณพ่อ พระคุณแม่ ต่อมาให้กล่าวคำขอขมา ดังนี้

อนันตะ คุณะสัมปันนา ชะเนติ ชะนะกาอุโภมัยหัง

มาต าปิตุนัง วะปาเท วันทามิ สาทะรัง

ลูกชื่อ.. ( กล่าวชื่อ-นามสกุล ตัวเอง ) วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก รร ม จากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาล ให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่ซื้ อ เทพยดาทั้งหล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง

วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ.. ( กล่าวชื่อ-นามสกุล ตัวเอง ) ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก รร ม จากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพ ย า นให้ลูกด้วยเทอญ จากนั้นให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ หรือโซฟา ส่วนตัวเราก็ให้นั่งลงกับพื้น จับเอาเท้าของท่านลงมาลางในกะละมังที่เราได้เตรียมน้ำอุ่นเอาไว้ แล้วก็พูดบอ กกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทำล่วงเกินท่าน ทั้งกายก็ดี ทั้งวาจาก็ดี หรือทุกสิ่งทุกอ ย่ า งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ

ลูกกราบขออโหสิก รร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย เมื่อล้างเท้าจนสะอาด และกล่าวคำขอขมาเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ยกเท้าท่านขึ้น มาวางไว้บนขาของเรา ใช้ผ้าสะอาดที่เตรียมไว้มาเช็ดให้แห้ง ยังไม่ต้องยกเท้าท่านลง ให้เราอธิษฐานจิต พร้อมพูดบอ กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่า พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมากราบขอขมาลาโทษ

ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอ กปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีในครั้งนี้ ที่ ผ่ า น มาลูกจะเป็นอ ย่ า งไรก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้ก รร ม หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี แล้วกราบขอขมาท่าน จากนั้นก็มอบพานธูปเทียนแพให้กับท่าน ( พ่อและแม่ ) แล้วพูดต่อว่า ลูกขอขมา ขออโหสิก รร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ ( ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่ท่านจะพูดให้ศีลให้พรเรา ให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม )

จากนั้นให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า

ลูกชื่อ.. ( กล่าวชื่อ-นามสกุล ตัวเอง ) ขออนุโมธนาบุญจากพระเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้เจ้าก รร ม นายเ ว ร ที่ติดต ามลูกมาแต่ครั้งอดีตช าติจนถึงปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้.. ( ก็เป็นอันเสร็จพิธีการขอขมาแล้ว )

การเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ ก็เป็นอีกหนึ่งความกตัญญูที่เราสามารถทำได้ หากเราได้กระทำผิดต่อท่านโดยรู้ตัว ก็อ ย่ า อายที่จะพูดคำว่าขอโทษ และสำนึกผิดต่อ การกระทำนั้น ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรอ ก ที่จะไม่ยอมอ ภั ย ให้ลูก เมื่อได้ดิบได้ดีก็อ ย่ า ลืมที่จะคอยดูแลท่าน แม้งานจะหนักมากแค่ไหน ก็ควรหาเวลาเพื่อไปเยี่ยมท่านบ้าง เพราะพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้าน ก่อนที่จะไปเคารพบูช าสิ่งอื่น ให้เราเริ่มจากการเคารพบูช าพ่อแม่เราเสียก่อน นี่แหละจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกนี้

ที่มา Panyacheewit, krustory