ทำให้ได้ 4 ข้ อง่ายๆ มีกิน มีใช้ ชีวิตจะไม่ขัดสนเงินทอง

เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตของคนเราทุกคน แต่สิ่งสำคัญที่เราต้องทำนั่นคือ การใช้เงินอ ย่ างไรไม่ให้ขัดสน และมีกิน มีเก็บ ซึ่งเชื่อว่าหล า ยๆคนในตอนนี้นั้นยังชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังนั้นเราลองมาปรับเปลี่ยนด้วยการทำสิ่งง่ายๆ 4 ข้ อนี้ดู

เรื่องการเงินนั้นเป็นวิชาที่ไม่ได้มีสอนกันในโรงเรียน หรือ มหาวิ ท ย า ลัย แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้และสามารถพัฒนานิสัยจนเปลี่ยนฐานะของตัวเองได้ อ ย่ า งเช่น คนหล า ยคนสามารถทำได้มาแล้ว จะเห็นว่า คนที่ร่ำร ว ยจากการสร้างฐานะด้วยตัวเองนั้น จะมีนิสัยการใช้เงินที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยมาก ซึ่งนิสัยดังกล่าวนี้หากเราสามารถนำมาฝึกหัด และปฏิบัติต ามได้ ก็จะช่วยให้เราสามารถมีสภาพทางการเงินดีขึ้นได้อ ย่ า ง แน่นอน

1 ไม่สร้างห นี้เพิ่มเติม

สภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่ว่า ใครก็ต้องรัดเข็มขัด ใช้จ่ายกินอยู่เฉพาะที่จำเป็น และที่สำคัญคือไม่สร้างห นี้สินเพิ่มเติมอีก การกู้เงินหรือ การใช้บัตรเครดิตมาเพื่อซื้ อข้าวของฟุ่มเฟือยหรือนำไปใช้โดยที่ไม่งอ กเงยนั้น อ ย่ า เพิ่งตัดสินใจทำในช่วงนี้ ควรตั้งใจเพิ่มยอ ดเงินในบัญชีเงินออมของเรามากกว่า

2 บังคับตัวเองใช้เงินจำกัด

การจำกัดงบประจำวันของตัวเองเป็นเรื่องที่น่าสนุกและท้าทายแ ถ ม ยั ง ช่วยให้สามารถเก็บเงินได้อ ย่ า งเร็วขึ้นอีกด้วย การใช้จ่ายไม่ให้เกินตัวจะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินของเราได้ เมื่อฝึกไปนานๆและบ่อยๆ เราจะมีนิสัยรักการออมได้อ ย่ า งอัตโนมัติเมื่อเห็นเงินเก็บเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือน

3 แบ่งเงินเก็บไว้ 10 เสมอ

ไม่ว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ต าม ให้เราคำนวณเอาไว้ว่า 10 เปอร์เซนต์ของรายได้เราคือ เท่าไหร่แล้วแยกเงินเก็บไว้จำนวนหนึ่งทุกเดือน ซึ่งสำหรับคนที่มีฐานะปานกลางก็อาจนำเอาเงินเก็บที่เก็บได้จำนวนนึงแล้วไปลงทุนในตลาดหลักท รั พ ย์เพื่อให้เงินเพิ่มขึ้น เรียกว่าเป็นการใช้เงินให้ทำงานอีกต่อหนึ่งได้ ซึ่งเป็นทางเลือ กที่ดีในการนำเงินออมไปลงทุนที่มีความเ สี่ ย ง น้อย แต่ถึงอ ย่ า ง ไรก็ควรศึกษาเรื่องของการเ ล่ น หุ้ นหรือ การลงทุนให้ละเอียดเ สี ยก่อน

4 คิดก่อนจ่าย

ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ อของบางอ ย่ า ง ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้ อของร า ค าถูกหรือแพงก็ต าม ให้เราคิดให้ดีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่า หรือสิ่งของนี้จะได้ใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ หากคิดดีแล้วจึงตัดสินใจซื้ อของชิ้นนั้นๆ

เพียงทำได้ 4 ข้ อนี้ เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเท่าไหร่ หรือมีห นี้สินแค่ไหนก็จะสามารถ ผ่ า นพ้นไปได้และช่วยให้มีเงินเก็บขึ้น มาได้อ ย่ า งแน่นอน เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในเวลาที่เราสามารถทำงานหาเงิน และมีรายได้อยู่ก็ควรที่จะรู้จักเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อในวันข้างหน้าจะได้ใช้ประโยชน์จากเงินจำนวนนี้ได้

ที่มา  krustory