ทำได้ก่อน 45 ปี แก่ไปไม่ลำบาก มีเ งิ นใช้สบาย

เคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมว่า ถ้าเราแก่ไปเราจะทำอะไร จะอยู่ยังไง ทำอ ย่ างไรถึงจะมีเ งิ นใช้ หล า ยคนอาจจะตั้งเป้าหมายชีวิตของตัวเองไว้แล้ว แต่บางคนอาจจะยังคิดไม่ออ กเลยด้วยซ้ำว่าจะทำยังไงดี ถึงจะแก่ไปไม่ลำบาก ฉนั้นวันนี้เรามีแนวทางมาแนะนำกัน ว่าควรทำยังไง เพื่อให้เราแก่ไปมีเ งิ นกิน เ งิ นใช้

1.จงเลือ กทำงานที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสม กับตัวเอง มันช่วยทำให้เ งิ นเดือน และตำแหน่งเติบโตได้เร็วที่สำคัญ ควรเลือ กทำงานกับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

2.จงเก็บเ งิ นโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเ งิ นก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ควรให้รางวัลตัวเอง ในแต่ละปี ไม่เกิน 30เปอร์เซน ของเ งิ นโบนัสแล้ว ในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้ เราจะมีความสุข ในการเก็บเ งิ น มากกว่าใช้เ งิ นไงล่ะ

3.หัดลงทุ นเพื่อให้มีร า ยได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นร า ยได้หลักก็ได้ เช่นลงทุ นในหุ้น กองทุนรวม ตราส ารทุนทองคอนโดและ ขา ยของออนไลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

4.เก็บเ งิ นล้านบ า ทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้ วิ ธีการบริหาร เ งิ นที่ถูกต้อง จน มีล้านบ า ทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรก เอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

5.ออมเ งิ นตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อทีเดียวติดๆกัน เช่น โทรศัพท์มือถือแพคเกจเที่ยว และรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆกัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้ อมัน

6.ล ดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

สิ่งแรกทำ เรื่องรีไฟแนนซ์บ้ าน เพื่อล ดด อ กเบี้ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่าร า ยเดือน มันช่วยประหยัด ไปปีละแสนบ า ทเลยล่ะ

7.ออมเ งิ นแบบอื่นนอ กจากฝากเ งิ นธนาคาร

การออมเ งิ น ทางเลือ กได้แก่ พันธบัตร รัฐบ าล หุ้ น กู้กองทุ น รวม และประกั น ชีวิตเป็นต้นอย ากแนะนำ ให้ลอง เพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

8.เริ่มบันทึกการเติบโตของท รั พ ย์สินและร า ยได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่อง ว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายได้แก่ การเติบโตของร า ยได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการลงทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเ งิ น

9.ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นเครื่องมือล ดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำ จ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพราะได้ส่วนล ดคะแนนสะสม ได้เ งิ นคืนกลับมาดีกว่าการใช้เ งิ นสด ผมใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวนและ เลือ กใช้บัตร ที่ให้ส่วนล ดมากที่สุด

10.ระวัง วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติ แฮมเบอร์เกอร์ ทำให้คนร ว ย จนลงในพริบต าความรู้เศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันตลอ ด การสังเกตดัชนี ชี้วัด ทางเศรษฐกิจมันช่วยให้ลงทุ น ถูกจังหวะและความเสี่ ยงไม่สูง

11.เรียนรู้จากการลงทุ นของเราที่ผิ ดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ น ต้องเคยข า ดทุนเป็นเรื่องปกติ อาจเคยติดหุ้นวงใน มาเกือบสิบปี เพิ่งจะขา ยได้ ไม่ต้องเลิกลงทุ น ในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้น ในแบบที่เคยเจ็ บ มาก่อน

12.เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เ งิ นผู้อื่น

เช่น การกู้เ งิ นซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเ งิ นลงทุ นน้อย เช่น ผมลงทุ นคอนโดย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งิ นตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ ธนาคาร ผ่ อนจ่าย

เดือนละหมื่นบ า ทปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ1.4 หมื่นบ า ท แล้วปัจจุบันที่ขา ยกันในเว็บไซต์ ราคา 2.8 ล้านบ า ทหากข า ยไปจะได้กำไ รประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ากับยอ ด ผ่ อน อีกด้วยนะ

13.ศึกษาหาความรู้การเ งิ นให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บบอร์ดแฟนเพจยูทูบ และเพื่อนๆช่องทางเข้าถึงความรู้ มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึก ซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

14.จงเลือ กท รั พ ย์สินที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้ านและรถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าข ายออ กไป เราควรเลือ กบ้ านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า อีกอย่ างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมา ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อเลือ กรถรุ่น ที่เป็นที่นิยมของตลาดคุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

15.จงเลือ กนำเ งิ นไปลงทุ นเฉพาะเ งิ นเย็น

การลงทุ น ต้องใช้เวลาและมีโอกาสข า ดทุน และถ้าข า ดทุนจริง เราจะได้ไม่เดือ ดร้อน มากนักควรกำหนด เ งิ นสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12เดือนส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ นได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเ งิ น ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีร า ยได้เข้ามา อย่ างสม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงานเชื่อว่าทุกคนทำได้

ที่มา tamnanna  verrysmilejung