นิสัยคนจนชอบสร้างห นี้ ซื้ อแต่ของแพงๆ ทั้งที่ไม่มีกิน

คนจน มักใช้ชีวิตติดหรู กินดีอยู่แพงแต่จริงๆแล้วชีวิตนั้น มีแต่ห นี้อยู่รอบตัว นั่นเป็นเพราะนิสัยการใช้ที่ไม่รู้ แล้วพอติดห นี้มาจะโ ท ษใครได้ วันนี้เรามีบทความที่อย ากให้ได้อ่านและคิดต ามว่านิสัยเหล่านี้มันคือเรื่องจริงที่ทำให้เรานั้นเป็นห นี้จริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย

พนักงานธรรมดาอ ย่ างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่ร ว ยคือ เจ้าของบริษัท แต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับเศษเงิ นของเขา ตอนสิ้นเดือน ทนกับการเดินทาง ไปทำงานวันละ 2-3 ชั่ วโมง เวลาในชีวิตเกือบครึ่ง หมดไปกับการเดินทาง

เราก็สู้ทนทำไป เพราะความจนและเรา ก็ยังชอบซื้ อของแพงๆมาใช้ด้วย วันหยุดเราชอบไปเดินดูต ามห้างหรูๆ มันชอบแบบนี้จัง อธิบายไม่ถูกหรอ ก เรารู้ว่าเป็นนิสัยคนจน และอีกไม่นาน เราจะแก้ไขนิสัยเราให้ได้ 6 ข้อนี้ที่เราจะดัดนิสัยเราให้จริงๆจังๆสักที

1.การข า ดเป้าหมายทางการเงิ น

เป็นการไม่มีแผน ด้านการเงิ นอ ย่ างชัดเจน โดยเฉพาะแผนการออมเงิ น ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อ ย่ างชัดเจน ว่าในแต่ละเดือน จะออมเท่าไหร่ และในบางครั้ง แม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า แต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ แต่พอถึงสิ้นเดือน ก็นำเงิ นในส่วนนั้นไปใช้ แทนที่จะนำเงิ นส่วนนั้นไปออม

2.ฟุ่มเฟือยอย ากได้ทุกสิ่ง

ทั้งที่บางสิ่ง ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น สำหรับคุณเลย หรือบางสิ่ง ที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกลับซื้ อมาเพิ่มอีก เมื่อถึงสิ้นเดือน เ งินเดือนเข้า แทนที่คุณจะหักเงิ นออ ก สำหรับออม คุณกลับนำเงิ นออม ไปซื้ อสิ่งของ ที่คุณอย ากได้ ความหฟุ่มเฟือย หรือ การไม่มีความยับยั่งชั่งใจ นำไปสู่ความย ากจนได้อ ย่ างไม่ต้องสงสัย

3.ไม่มีวินัยในการออม

จากข้างต้น เมื่อข า ดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิดขึ้นเลย หากข า ดวินัย และความเสมอต้นเสมอปล า ย ท้ายที่สุด เมื่อคุณข า ดวินัย ในการออม คุณก็จะไม่สามารถ สร้างความมั่นคง ทางการเ งินได้เลย เพราะการข า ดวินัยนั่งเอง

4.สร้างห นี้สิน

ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้ า ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรืออะไรก็ต ามแต่ ที่สามารถผ่อนได้ คุณผ่อนหมด ทั้งที่ร า ยได้ของคุณ ก็ไม่เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือน แล้วเมื่อหักค่าผ่อนต่างๆ ถ้าร า ยได้คุณยังไม่พร้อม ต่อ การสร้างห นี้ ควรหลีกเลี่ยง ที่จะเป็นลูกค้ าเงิ นผ่อนต่างๆจะดีกว่า

5.หลงแบรนด์เนม

กับดักของผู้คนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้า จะต้องเป็นสินค้ า ที่มีชื่อเ สี ยงหรือแบรนด์เนม แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ดัง จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ แต่หากคุณเป็นคนที่

ไม่ได้มีร า ยได้สูง ก็ไม่ควรที่จะซื้ อมาใช้ แต่ควรเป็นการซื้ อ ด้วยเงิ นเก็บที่คุณสะสมไว้ น่าจะดีกว่า ไม่ควรตัดสินใจ ซื้ อทันทีเมื่อเงิ นเดือนออ ก เพราะเดือนนั้น จะทำให้คุณ

ต้องหยิบเงิ นสำรอง ออ กมาใช้ร่วงหน้า และเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ก็ลดลง ดังนั้นการออมที่คุณออมไว้ จะไม่เกิดประโยชน์ใดเลย หากคุณนำเ งินออมมาใช้กับสินค้ าฟุ่มเฟือย

6.ก่อห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

การมีบั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โ ท ษ หากคุณไม่สามารถ จัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ไปในแต่ละเดือน การใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต จนเต็มวงเ งินในแต่ละเดือน ก่อให้เกิดภาระ ที่ต้องชำระ ในแต่ละเดือนที่มากขึ้น จนท้ายที่สุด คุณเลือ กชำระ แบบขั้นตํ่า และก็นำไปสู่ การเป็นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตในที่สุด

ที่มา  yakrookaset