นิสัยไม่ดี 7 ข้ อ ถ้าเลิกได้ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิม

เคยสงสัยกันไหมว่า ทั้งๆที่เราพย าย ามทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น แต่กลับยิ่งทำยิ่งแย่ บางที่เราก็ควรหัน มองที่ตัวเราด้วยนะ ว่ามีนิสัยไม่ดีอยู่บ้างหรือเปล่า นิสัยที่ฉุดรั้งความเจริญของเรา หากคิดไม่ออ กว่ามีนิสัยอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาไปดู กับนิสัยไม่ดี 7 ข้ อ ถ้าเลิกได้ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิม

1.เลิกคล้อยต ามคำยุของผู้อื่น

หล า ยต่อหล า ยครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ไม่ได้มาจากตัวเราซะทีเดียวแต่เกิดจากที่เราไปฟังคำพูดของคนอื่น และเลือ กตัดสินใจทำต ามสิ่งที่คนอื่นบอ กเรา ซึ่งการรับฟังความคิดของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ควรจะต้องใช้สติใน

การพินิจพิเคราะห์เหตุผลหล า ย ๆ อ ย่ างประกอบกันก่อนการตัดสินใจกระทำอะไรลงไป ไม่เช่นกันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาในภายหลัง ให้เราต้องต ามแก้ต่อไปอ ย่ างน่า ป ว ด หั ว ได้

2.เลิกกลัว

นิสัยเลิกกลัวในที่นี้ หมายถึงการเลิกกลัวในสิ่งที่เราอย ากทำ เช่น กลัวการไปเที่ยวเพราะไม่อย ากเจอคนหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย กลัวที่จะลงมือทำธุรกิจต ามที่คิดฝันเอาไว้ เป็นต้น ซึ่งหล า ยคนใช้ชีวิตแบบเดิม

ๆ จนทำให้กล า ยเป็นคนน่าเบื่อต่อ การใช้ชีวิตไปเลยก็ได้ แต่ขอแนะนำให้ใช้ความกลัวผลักเป็นความรอบคอบแทน ถ้ากลัวจะต้องไปเที่ยวแล้วเจอ กับสถานที่แปลก ๆ หรือ อั น ต ร า ย ก็ต้องหาข้ อมูลให้ละเอียด หาสถานที่พักผ่ อ น และการเดินทางที่ปลอ ดภั ยและเหมาะสมกับตัวของเราเอง

3.เลิกใช้จ่ายเกินตัว

ปัญหาเงินชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนจะหมดไป เพียงแค่เราไม่ใช้จ่ายเกินตัวแน่นอนว่าแต่ละคนก็มักจะมีสิ่งที่อย ากได้ อย ากทำในแต่ละเดือนอยู่แล้ว แต่ขอให้ประเมินตัวเองเป็นอันดับแรกว่าเราสามารถรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในสิ่งที่

อย ากได้ไหวหรือเปล่า ไม่เช่นนั้นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็อาจจะไม่พอได้ จนทำให้เกิดปัญหาเอาเงินนี้มาโปะเงินนั้น หรือต้องไปหยิบยืมคนอื่น มาจนต้อง เป็นห นี้กันต่อไป เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ หากเราอย ากได้ของสิ่ง ๆ หนึ่ง ก็ขอให้คำนวณเงินให้ดีเ สี ยก่อน

หากไม่พอก็อาจจะเก็บเงินไปพลาง ๆ รอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการซื้ อของสิ่ง ๆ นั้น แต่หากพลาดไป ก็ขอให้คิดเ สี ยว่า ของสิ่งนั้นอาจจะไม่ทำมาเพื่อเป็นของเรา เดี๋ยวมันก็มีมาอีก

4.เลิกขี้เ กี ย จดูแลตัวเอง

นิสัยติดเอาง่ายเอาสบายไว้ก่อน มักเกิดกับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่คนเดียว พฤติก ร ร มขี้เกียจดูแล สุ ข ภ า พ ตัวเองที่จะกล่าเช่น รับประทานแต่ อ า ห า ร กึ่ ง สำ เ ร็ จ รู ป

หรือ อ า ห า ร ไมโครเวฟเพราะง่ายและสะดวก ไม่ออ กกำลังกายเพราะเหตุผลร้อยแปดพันประการ ถ้าใครมีนิสัยแบบนี้ก็เลิกซะเถอะ เพราะมันไม่เป็นผลดีต่อ ร่ า ง ก า ย เลย อีกทั้งยังเป็นการผลักตัวเองให้มี สุ ข ภ า พ ที่ไม่ดีหรือทำให้กล า ยเป็น โ ร ค ร้ า ย ได้ในอนาคต

5.เลิกเอาป้าย เ ซ ล ล์ เป็นข้ ออ้าง

หล า ยคน มักจะบอ กว่าการชอปปิ้งในช่วง เ ซ ล ล์ นั้นไม่ผิ ดแต่อ ย่ างใด แต่กลับต้องมานั่ง ป ว ด หั ว กับการบริหารจัดการเงินที่ร่อยหรอลงไป หากคุณมีนิสัยแบบนั้น ก็ขอให้เลิกนิสัยนี้ไปเลย เวลาเจอป้าย เ ซ ล ล์ ก็ไม่ควรจะปรี่ใส่เข้าไปหาอ ย่ าง บ้ า ค ลั่ ง

แต่ขอให้ถามตัวเองก่อนว่า สิ่งของที่เราจะซื้ อนั้น มีความจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราไม่ซื้ อของสิ่งนั้น เรายังจะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสบาย ๆ หรือเปล่า ซึ่งความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ต่างหาก ทีจะทำให้เราไม่หมดไปกับความฟุ้งเฟ้อที่มาพร้อมป้าย เ ซ ล ล์

6.เลิกผลัดวันประกันพรุ่ง

นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งที่ใครหล า ยคนชอบเป็นกัน ตั้งแต่นิสัยตื่นนอน แล้วกดนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆ จนทำให้ตื่นสาย หรือนิสัยที่ชอบบอ กกับตัวเองว่า เอาไว้ทำพรุ่งนี้ก็ได้

เลิกซะเถอะนิสัยนี้ เพราะนอ กจากจะทำให้เรากล า ยเป็นคนไม่มีความรับผิ ดชอบแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหา งานพอ กหางหมู ได้ ต่อไปนี้ เราต้องบอ กกับตัวเองว่า ไม่ ฉันจะต้องทำมันเดี๋ยวนี้ เชื่อว่าหากเลิกนิสัยนี้แล้วก็จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมอ ย่ างแน่นอน

7.เลิกไม่วางแผนการใช้เงิน

การวางแผนการใช้เงิน เราสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ต้นปี โดยกำหนดไปเลยว่า ในแต่ละเดือนเราจะออมเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ จะเหลือใช้เงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อถึงสิ้นปี เราจะได้มีเงินเก็บเป็นก้อน เป็นรางวัลให้กับตัวเอง

แต่หล า ยคนก็อาจจะวางแผนแล้วก็ล้มเลิกไปกลางคัน เพราะมีสิ่งเร้ามารบกวนการใช้เงินของเรานั่นเอง ซึ่งถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน ก็อาจจะทำให้งบการเงินของ เราข า ดดุลจนเป็นผลเ สี ยติดเป็นนิสัย ทำให้เราไม่มีเงินออมได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นในแต่ละปีนอ กจากจะมีแผนการใช้เงินแล้ว เราต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนด้วย

ที่มา  jingjai999