บางทีการยอมให้ชีวิตแพ้ดูบ้าง ก็ทำให้เรามีความสุขกว่าการชนะทุกเรื่อง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ให้ชีวิตได้ลองยอมแพ้กับบางสิ่งบางอย่ างดูบาง กับบทความ บางทีการยอมให้ชีวิตแพ้ดูบ้าง ก็ทำให้เรามีความสุขกว่าการชนะทุกเรื่อง ไปดูกันว่าการยอมแพ้ดูบางถึงทำให้ชีวิตมีความสุข

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อ กัน’แ พ้ให้เป็น’ ในที่นี้คือ การ ‘ยอม’ ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน

และช่วยเหลือ กันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ต าม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดื อ ดร้ อนอะไรให้กับเราหรือใครๆ เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ

และคิดต ามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิ ดไปเสี ยทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า ‘ความคิดฉันถูก’ และ ‘ความคิดของฉันต้องชนะเลิ ศ’ออ กไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิ ด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอ กหรือคิดว่ามันผิ ด พร้อมกับยัดเยี ยดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอ ก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ ‘แ พ้ให้เป็น’ ไม่ใช่การยอมแ พ้ แต่คือ การยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสี ยทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขั ดแ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือ กว่าแต่ภายในความพ่ ายแ พ้ของผู้แ พ้ ย่อมมีแต่ความเกลี ยดชั งและรอวันเอาคืน แ พ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสี ย หมดเลือ กชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย าก

ฟ าดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอ กจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กล า ยเป็นความเกลี ยด ชั งไปอีกนานแ พ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสี ยทุกเรื่องแ พ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเล าะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว

คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไ ร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไ ร้เพื่อน ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเล าะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเล าะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญห ายไปทะเล าะกันเพราะเหตุผล ที่เสี ยห า ยคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสี ย

คุณก็จะกล า ยเป็นคนใจกว้างขึ้น มาในทันทีลองปิดต า เสี ยบ้าง ในบ้างครั้ง เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสี ยบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก เสี ยบ้าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้ าปิดหูปาก ให้สนิท และปิดต าเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

ที่มา Inspiration Lights Up Your Life, sabaisabuy