ประโยชน์ของการเป็นคน มีเงินเก็บ เริ่มตอนนี้ยังไม่สาย

เชื่อว่าทุกคนอย ากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น เพราะทุกวันนี้เงินคือสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ใครที่ไม่มีเงินหรือเงินไม่พอใช้นั้นถือว่าใช้ชีวิตลำบากมากๆ หล า ยคน มักจะมองข้ามเรื่องการออมเงิน เ พราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่ถ้าศึกษาข้ อ ดี

ของการมีเงินออมแล้วอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนวิ ธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินได้เลย การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากแต่ถ้าสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พราะในย ามลำบากก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ ตัวอย่ าง ข้ อ ดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้ อ ดีของการมีเงินออมนั้น มีมากมายหากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆสักข้ ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1 เงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานการมีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานบางคน มีรายได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เ พราะตัวเองก็เ จ็ บป่ ว ยมีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดีพย าย ามแย่งสมบัติ

2 เงินออมทำให้เรามีความสุขคน มีเงินออม มีเงินเก็บก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวดเพ ราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3 เงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือคนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

4 เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิก ฤ ติเ พราะชีวิตคนเรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้ในย ามฉุกเฉิน จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

5 เงินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนักมีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

6 เงินออมเป็นหลักฐ า นค้ำประกันการก ู้เงินได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออมเ พราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องก ู้เงินเพื่อซื้ อบ้านหรือที่ดิน

7 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิตหากมีเงินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

8 เงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงินก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพร าะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือ ดร้อนก็ต้องช่วยเหลือ กันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

9 เงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้านรถเครื่องมือมีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ยต ามวันเวลาดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

10 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้งานบางอย่ างต้องล้ม ห าย ต าย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

11 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศ ช า ติการเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการก ู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้อม ฟังดูดีมากจริงๆ

12 เงินออมช่วยทำงานแทนเราการนำเงินออมไปลงทุนอย่ างการซื้ อหุ้นแล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้านก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆข้ อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเองโดยเฉพาะย าม แก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เ พราะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใครมีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา  yimlamun