ผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดี มีแ ร งดึงดูด ใครก็อย ากเข้าใกล้

การมองโลกในแง่ดีนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะชีวิตอ ย่ างหนึ่ง หล า ยคนคงเคยได้ยินว่า คนเราคิดแบบไหน ก็ย่อมเผชิญสิ่งต่างๆต ามที่เราคิด เหมือนกฎแ ร งดึงดูดนั่นเอง ความคิดและทัศนคติของคนเราเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้นได้เลยนะครับ หรือ มองในอีกแง่คือเป็นสิ่งที่ชี้ชะต าชีวิต หรือเป็นเข็มทิศในชีวิตเราก็ว่าได้

คิดเหมือนกัน มั้ยว่า คนที่มองโลกในแง่ดี ดูเหมือนจะมีแ ร งดึงดูดบางอ ย่ าง ทำให้คนรอบข้าง อย ากเข้ามาอยู่ใกล้ๆ ซึ่งในความเป็นจริง เราทุกคน อาจไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหน้าต า ที่สวยหล่อ หรือโดดเด่นอะไรมากมาย

แต่แค่เรามีทัศนคติ ที่เป็นบวก ร่วมกับการมองโลกในแง่ดี เพียงเท่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างเ ส น่ ห์ ที่น่าจับต ามองได้แล้ว ยังไงก็ลองต ามมาฟัง พลังอันน่าชื่นชมของคน ที่เค้าชอบมองโลกในแง่ดีกันเลย

1.เต็มไปด้วยเรื่องดีๆในชีวิต

ว่ากันว่า ชีวิตจะดีหรือแย่ บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง และความคิดที่เราใช้ตัดสิน ในขณะนั้นด้วย ซึ่งถ้าหากเราไม่มองว่า สิ่งที่เจอเป็นเรื่องที่แย่ แต่เปลี่ยนให้เป็นประสบการณ์ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ท้าทาย แน่นอนว่า ชีวิตของเรา ก็จะไม่เจอ กับเรื่องที่มันเล วร้ า ยอีกเลย เพราะฉะนั้น คนที่เค้าเต็มไปด้วยเรื่องดีๆ ในชีวิตอาจเป็นเพราะ ว่าเค้าปรับเปลี่ยน มุมมอง ความคิดตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าที่เคยก็ได้นะ

2.เคารพทั้งผู้อื่นและตัวเอง

คนที่เค้ามองโลกในแง่ดี จริงๆมักจะไม่ค่อยเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับใคร และไม่มองว่า ใครเป็นศั ต รู หรือคู่แข่ง ที่ต้องคอยเอาชนะ ฉะนั้นคนเหล่านี้ ส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่เคารพ ทั้งต่อตัวเอง

และคนรอบข้างด้วย และแถมยังคอยให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะการมองโลกอ ย่ างเข้าอ กเข้าใจ ไม่เอนเอียงไปด้านร้ า ยๆ หรือด้านที่มันลบๆ ส่งผลให้คนที่รายล้อม เกิดความรู้สึกดีและประทับใจ

3.มีความจริงใจทั้งภายนอ กและภายใน

แน่นอนว่า คนที่มองโลกในแง่ดี เค้าจะไม่ค่อยปิดบัง หรือหลบๆซ่อนๆ ความเป็นตัวเองกันสักเท่าไหร่ เนื่องจากคนเหล่านี้ มักชอบแสดงออ กถึงความจริงใจ กับคนอื่นๆอ ย่ างตรงไปตรงมา

ฉะนั้น ถ้าหากอย ากสัมผัสความจริงใจจากใคร ลองพูดคุยเรียนรู้ ทัศนคติและมุมมอง ความคิดจากคนเหล่านั้น ดูเพราะมันอาจช่วยให้เรารับรู้ได้ว่า คนๆนี้มี attitude เป็นยังไง มีความจริงใจ หรือน่าคบหาด้วยหรือไม่นั่นเอง

4.สร้างพลังบวกให้กับคนรอบข้าง

เป็นเหมือนกัน มั้ย เวลาที่เจอเรื่องแย่ๆมา เรามักต้องการอะไรก็ได้ ที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นในทันที ดังนั้นการเข้าไปอยู่ใกล้กับคน มองโลกในแง่ดี ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิ ธี ช่วยฮีลความรู้สึกร้า ยๆนี้ได้เหมือนกัน

เพราะคนเหล่านี้ มักชอบซ่อนเร้น พลังงานด้านบวกเอาไว้ เมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆ ก็จะสามารถรับรู้ได้ ถึงมุมมองความคิดเจ๋งๆ ที่อาจเคยมองข้ามไป แถมพวกเค้า ยังช่วยสร้างแ ร งฮึดให้เรา จัดการกับปัญหาตรงหน้าได้อ ย่ างไม่ยอมแพ้ด้วยนะ

ที่มา  stand-smiling