ผู้หญิงที่รู้จักรักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง เธอมักจะทำ 10 ข้ อนี้เป็นประจำ

การที่เรารู้จักรักตัวเอง เห็นค่าในตัวเอง จะทำให้เราใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อ ย่ างมีความสุข ไม่เป็นทุ ก ข์ต่อสิ่งรอบข้าง ความแข็งแกร่งก็เกิดขึ้น หากคุณอย ากจะหันกลับมารักตัวเองดูบ้าง เรามาลองทำต าม 10 ข้ อนี้ดู

1. ยอมรับและชื่นชมในสิ่งที่เป็น

คนที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาก็ไม่ดิ้นรนที่จะสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาชื่นชมสิ่งดีงามในตัวเอง ซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองมี และรับได้กับข้ อเ สี ยรวมถึงข้ อบกพร่อง พวกเขาชื่นชอบเอกลักษณ์ของตัวเอง พวกเขากล้าแสดงความไม่สมบูรณ์แบบให้คนอื่นเห็นและจะไม่พย าย ามเปลี่ยนตัวเองให้กล า ยเป็นคนอื่นจนไม่เหลือตัวตน

2. ควบคุมชีวิตตัวเองให้มากที่สุด

คนที่รักตัวเองจะพย าย ามให้ถึงที่สุดก่อนในการจะทำชีวิตให้ดีได้ต ามที่หวัง พวกเขามักไม่ค่อยให้ใครหรืออะไรมาควบคุมชะต าชีวิต ของพวกเขา นอกจากจะลงมือลงแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงมันเอง พวกเขาไม่รอให้อะไรดีขึ้นเอง หรือไม่รอให้คนอื่นเป็นฝ่ายเปลี่ยน แต่

หากเห็นว่าอะไรที่ไม่ใช่ พวกเขาจะรีบตัดออกไปจากชีวิตให้เร็วและด้วยความที่พวกเขาเชื่อในตัวเอง ดังนั้นไม่ว่าอ ดีตจะผ่านอะไรมา อย่ างไร พวกเขาจะไม่เก็บมาเป็นข้ ออ้างในการไม่พย าย าม แต่จะมองที่ปัจจุบันและมุ่งออกแบบอนาคตของตัวเอง หากชีวิตในปัจจุบันยังไม่ดีนัก พวกเขาก็ไม่คิดจะกล่าวโ ท ษใคร นอกจากลุกขึ้นรับผิ ดชอบแก้ไขด้วยตัวเอง

3. มีความสุขได้ด้วยตัวเอง

คนที่รักตัวเองเป็นไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้พอใจ พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้ พวกเขาจะรู้จักตัวเองดีพอว่าอะไรที่ทำให้พวกเขามีความสุขและอะไรที่ต้องหลีกหนีให้ไกล พวกเขาไม่ตั้งเงื่อนไขทรมานตัวเอง เช่น ถ้า ก่อนแล้วฉันจะมีความสุข หรือ ต้องได้/เป็น ก่อนแล้วฉันถึงจะมีความสุข เมื่อพบว่าพึ่งพาใครไม่ได้ พวกเขาจึงหันไปทำสิ่งที่มีความสุขด้วยตัวเอง

4. ให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ให้เกียรติตัวเอง

คนที่รักตัวเองให้เคารพตัวเอง มองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายแค่ไหน ดังนั้นพวกเขาจึงคิดเช่นเดียวกันว่าคนอื่นก็มีคุณค่าและสมควรแก่การให้เกียรติเช่นกัน คนที่รักตัวเองจริงจะไม่ดูถูกหรือเอาเปรียบใคร แม้จะภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหน แต่พวกเขาจะไม่มองว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่น

ตรงกันข้าม คนที่ไม่เชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองมักแสดงออกในทางตรงกันข้าม เช่น โชว์ออฟ หรือพูดโดยไม่ฟังใคร นั่นเพราะเขากลัวว่า ความไม่เชื่อมั่นที่อยู่ข้างในจะถูกเปิดเผยออกมา แต่คนที่รักและเคารพตัวเองจะรู้สึกต่างไป ความมั่นคงภายในใจทำให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องโชว์ออฟใด ๆ โดยไม่จำเป็น การรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ขอเพียงปรับความเชื่อ ที่มีต่อตัวเองและลงมือทำเพื่อฝึกฝนใจอย่ างต่อเนื่อง

5. ไม่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่น

การมีเป้าหมายในชีวิต การรู้ว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับตัวเอง การรู้ว่าตัวเองมีเอกลักษณ์อย่ างไร จะทำให้คนที่รักตัวเองไม่ หมกมุ่นแต่กับการเปรียบเทียบคนอื่น พวกเขารู้ว่าชีวิตต้องการอะไร และโฟกัสที่การไปถึงตรงนั้นให้ได้ โดยไม่ต้องไปก๊อปปี้ความฝันของใคร

พวกเขาจะไม่เอาแต่จับจ้องคนอื่น เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วย้อนกลับมาคิดทำร้ า ยความมั่นใจของตัวเอง ตรงกันข้าม พวกเขาจะเอาเวลาไปสร้างชีวิตที่ต้องการมากกว่าจะใช้เวลากับการมองดูแต่ชีวิตคนอื่น

6. รับได้หากมีใครซักคนไม่ชอบ

หล า ยครั้งที่คนเราเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบได้อย่ างไม่มีเหตุผล หรือคนเราอาจไม่ชอบคนอื่นได้ เพียงเพราะรู้สึกว่านิสัยไม่เหมือนกัน คนที่รักตัวเองจะไม่ตีความว่าการมีคนไม่ชอบเท่ากับตัวเองเป็นคนไม่ดีพอ แต่พวกเขาจะมองว่าคนเรามีเหตุผลมากมายร้อยแปดที่จะไม่ชอบใครซักคน และแม้คนอื่นจะไม่ชอบพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังชอบตัวเอง

7. มีจุดยืนเป็นของตัวเอง

คนรักตัวเองจะเคารพในความคิดและจุดยืนของตัวเอง แต่ไม่ถึงกับดื้อรั้นและไม่ยอมรับฟังใคร พวกเขารู้ดีว่าชีวิตต้องการอะไรและตระหนักดีว่าบางครั้งคนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตของเขาได้ดีเท่าตัวเขาเอง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ย ากที่พวกเขาจะปล่อยให้คนอื่น มาจูงจมูกหรือบงการชีวิตจนไม่มีความสุข

8. รักดี

คนรักตัวเองเป็น จะรู้ดีว่าอะไรที่ดีและไม่ดีสำหรับตัวเอง พวกเขาเสพสิ่งดี ๆ พาตัวเองเข้าหาเรื่องดี ๆ และไม่มีทางประชดประชันชีวิต หรือพาตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องที่ทำให้เดือ ดร้อน รวมถึงไม่เลือกเ สี ยเวลาอยู่กับคนหรือสังคมที่ทำให้พวกเขาตกต่ำ ไม่มีความสุข เพราะมองเห็นว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่า พวกเขาจึงไม่เลือกทำสิ่งที่จะลดคุณค่าของตัวเองลงเช่นกัน

9. ไม่เรียกร้องหาความรัก

ความรักที่พวกเขาให้ตัวเองนั้นเพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นการมีคนรักคือการ เพิ่มความอบอุ่นให้หัวใจ ไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีค่าในสายต าคนอื่น คนรักตัวเองเป็น ไม่ต้องรอให้ใครมาแสดงว่าเห็นค่า เพราะสิ่งที่พวกเขาเป็นและทำทุกวันนั้น มีคุณค่าทั้งกับตัวเองและคนอื่น มาก

พอแล้ว พวกเขามักไม่เรียกร้องหรือสร้างเงื่อนไขความรักที่มากเกินไป และเคารพว่าคนรักเองก็ต้องการช่วงเวลามีชีวิตส่วนตัวเช่น กัน และหากพวกเขาถูกคนรักทิ้งไปหรือถูกปฏิเสธ พวกเขาจะไม่ตีความว่าตัวเองไร้ค่าอย่ างแน่นอน

10. กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่

ด้วยความที่พวกเขาเคารพตัวเอง ดังนั้นพวกเขามักจะไม่แลกความสุขหรือยอมไม่เป็นตัวเองเอามาก ๆ เพื่อเอาใจคนอื่นพร่ำเพรื่อ อย่ างไรก็ต ามพวกเขาไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อนและพวกเขาก็ไม่เดือ ดร้อนเช่นกัน หากบังเอิญรู้ว่ามีใครไม่ชอบหน้าเพียงเพราะพวกเขากล้าเป็นตัวของตัวเอง

ที่มา  verrysmilejung