ผู้หญิงสมัยใหม่ จะไม่ฝากชีวิตไว้กับสามีเพียงฝ่ายเดียว

หากวันนี้คุณนั้นได้แต่งงานและวางแผนจะลาออ กจากงานประจำเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวและให้สามีเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวแทน แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลาออ กจากงานนั้นเราอย ากที่จะแนะนำให้ผู้หญิงทุกๆ คนได้ลองคิดทบทวนและอ่า น บทความ ผู้หญิงสมัยใหม่ จะไม่ฝากชีวิตไว้กับสามีเพียงงฝ่ายเดียว ไปดูกันว่าทำไมถึงไม้ควรฝากชีวิตนี้ไว้กับคุณสามี

เรื่องก็มีอยู่ว่าฝ่ายช ายมีเงินแสนห้าหมื่นและส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน เมื่อก่อนที่จะแต่งงานทางฝ่ายผู้ช ายนั้นได้นำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดาวน์บ้าน แล้วฝ่ายผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสน ไปตกแต่งบ้านซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ เข้าบ้าน ผู้ช ายผ่อนส่ งค่างวดบ้านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือน

และเงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวนฝ่ายหญิงเงินเดือน เดือนละสามพันหยวนทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกันจากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งครรค์ ทีนี้คลอ ดลูกออ กมาผู้ช ายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานของเขา และได้เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ตอนนี้เด็กต้องการคนดูแลถ้าจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือ กัน และได้ข้อสรุปคือ ให้ผู้หญิงลาออ กจากงานอยู่ดูแลลูก

แบบนี้ผู้หญิงจึงกล า ยเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปเลย จากนั้น สิบปีต่อมาผู้ช ายประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานรัศมีเปล่งปลั่ง ส่วนผู้หญิงน่ะหรอ คลุกคลีอยู่กับลูก ๆ กับสามี และบ้าน หน้าต าหม่นหมองเข้าไปทุกวัน ตอนนี้ผู้ช ายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังคมไม่ได้อีกแล้ว เพราะสิ่งยั่วยวนภายนอ กมันช่างร้อนแรงเย้ายวนใจเหลือเกิน

แล้วสุดท้าย ผู้ช ายเขาก็มีภรรย าน้อย หลังจากภรรย าของเขารู้เรื่องก็เลยเกิดการทะเลาะ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น และสุดท้ายทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ าและเนื่องจากต ามคำอธิบายในบทกฎหมายว่า ด้วยการสมรส บ้าน ที่ผู้ช ายได้ซื้ อก่อนแต่งนั้นฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอ กว่า

พวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่อนค่างวดมาตั้งแต่แรกแต่ทนายถามว่า มีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนหรือไม่ล่ะ? ฝ่ายหญิงตอบว่า ไม่มีเพราะทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ช ายโดยตรง และผู้หญิงบอ กอีกว่า ฉันเป็นคนคลอ ดลูกฉันเอง เลี้ยงดูจนเติบใหญ่มาลูกต้องเป็นของฉัน ทนายพูดว่า ในส่วนของลูกจะเป็นของใครเราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด

ฝ่ายหญิงเธอไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีบ้านซึ่งเขาก็มองว่า มันย่อมไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็กทีนี้ทางศาลก็เลยจะตัดสินให้ตกเป็นของฝ่ายช าย บัดนี้ผู้หญิงเธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่มสล า ยไป ณ ตอนนั้นส่วนผู้ช ายเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิตไว้กับคนอื่นไหม ? จะบอ กให้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณ พึ่งพิงได้ตลอ ดไปหรอ กแม้แต่เงาก็ด้วย

มันก็จะห่างห า ยไปจากเธอในความมืด แรกเริ่มผู้ช ายรักเธอมากและผู้หญิงโดยส่วน มากแล้ว พวกเขามักจะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ ผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระจึงจะดำรงชีวิตได้ต ามที่ตัวเองอย ากเป็นได้ จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่เพราะทุกๆ คนล้วนชื่นชอบสิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้น

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้า แต่งตัวไม่พัฒนา เกียจคร้าน ทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโทรมได้ทุกวันล่ะ จำไว้เลยว่าผู้หญิงเอ๋ย จงดีกับตัวเองจงทะนุถนอมตัวเองให้มากเถิด ‘เราต้องสูงส่ งจึงจะล้ำค่า’ คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่งสิ่งที่สำคัญเลยคือ รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสำเร็จ หรือล้มเหลวกันแน่

ที่มา forlifeth