ผู้หญิงสมัยใหม่ อย่ าได้ฝากชีวิตไว้กับสามี อย่ าฝากความสุขของเราไว้กับคนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวัน แม้จะแต่งงาน มีลูกก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ กับบทความ ผู้หญิงสมัยใหม่ อย่ าได้ฝากชีวิตไว้กับสามี อย่ าฝากความสุขของเราไว้กับคนอื่น ไปดูกันว่าทำไมผู้หญิงยุคใหม่ ถึงไม่ควรฝากชีวิตไว้กับสามี

เรื่องก็มีอยู่ว่า ฝ่ายช ายมีเงินแสนห้าหมื่น และส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน เมื่อก่อนที่จะแต่งงานทางฝ่ายผู้ช ายนั้น ได้นำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้าน แล้วฝ่ายผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสน ไปตกแต่งบ้านซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ เข้าบ้าน ผู้ช ายผ่อนส่ งค่ างว ด บ้านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือนและเงินเดือนคงเหลือ หนึ่งพันหยวน ฝ่ายหญิงเงินเดือนเดือน ละสามพันหยวนทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกัน จากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งค ร รค์ ทีนี้คล อ ดลูก ออ กมาผู้ช ายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานของเขา และได้เงินเดือนเพิ่ม

เป็นเจ็ดพันหยวน ตอนนี้เด็ กต้องการคนดูแลถ้าจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือ กัน และได้ข้อสรุปคือ ให้ผู้หญิงลาออ กจากงานอยู่ดูแลลูก แบบนี้ผู้หญิงจึงกล า ยเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปเลยจากนั้น สิบปีต่อมาผู้ช ายประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานรั ศมีเปล่งปลั่งส่วนผู้หญิงน่ะหรอ คลุกคลีอยู่กับลูก ๆ กับสามี และบ้าน หน้าต าหม่นหมองเข้าไปทุกวันตอนนี้ผู้ช ายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังคมไม่ได้อีกแล้ว

เพราะสิ่งยั่วยวนภายนอ กมันช่างร้อนแร งเย้ ายวนใจเหลือเกิน แล้วสุดท้าย ผู้ช ายเขา ก็มีภรรย าน้อย หลังจากภรรย าของเขารู้เรื่องก็เลยเกิดการท ะเล าะ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น และสุดท้ายทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ าและเนื่องจากต ามคำอธิบาย ในบทก ฎ หมายว่าด้วยการสมรส บ้าน ที่ผู้ช ายได้ซื้ อก่อนแต่งนั้นฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอ กว่า พวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่อนค่าง วดมาตั้งแต่แรกแต่ทน า ยถามว่า มีหลักฐ านที่ร่วมกันผ่อนหรือไม่ล่ะ?

ฝ่ายหญิงตอบว่า ไม่มีเพราะทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ช ายโดยตรง และผู้หญิงบอ กอีกว่า ฉันเป็นคนคล อ ดลูกฉันเอง เลี้ยงดูจนเติบใหญ่มาลูกต้องเป็นของฉัน ทน ายพูดว่า ‘ในส่วนของลูก จะเป็นของใครเราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์แก่เด็ กมากที่สุด ฝ่ายหญิงเธอ ไม่มีงานทำไม่มีร ายได้ไม่มีบ้านซึ่งเขาก็มองว่า มันย่อมไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็ ก ทีนี้ทางศ าลก็เลยจะตัดสินให้ตกเป็นของฝ่ายช าย บัดนี้ผู้หญิงเธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มสล ายไป ณ ตอนนั้น

ส่วนผู้ช ายเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิต ไว้กับคนอื่นไหม ? จะบอ กให้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณ พึ่งพิงได้ตลอ ดไปหรอ กแม้แต่เงาก็ด้วย มันก็ จะห่างห า ยไปจากเธอในความมืด แรกเริ่มผู้ช ายรักเธอมากและผู้หญิงโดยส่วน นากแล้ว พวกเขามัก จะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ ผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระจึงจะดำรงชีวิตได้ต ามที่ตัวเองอย ากเป็นได้ จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

เพราะทุกๆ คนล้วนชื่นชอบสิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้น ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้า แต่งตัวไม่พัฒนา เกียจคร้ าน ทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่ อ มโท รมได้ทุกวันล่ะ จำไว้เลยว่าผู้หญิงเอ๋ย จงดีกับตัวเองจงทะนุถนอมตัวเองให้มากเถิด ‘เราต้องสูงส่ งจึงจะล้ำค่า’ คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่งสิ่งที่สำคัญเลยคือ รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสำเร็จ หรือล้มเหลวกันแน่

ที่มา 108resources