ผู้หญิงเก่ง ฉลาด อนาคตไม่ลำบาก มักจะมี 9 นิสัยนี้ติดตัว

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของสาวเก่งในสมัยนี้ ว่าเขามีนิสัยแบบไหนบ้างที่ทำให้เขาเป็นคนเก่ง กับบทความ ผู้หญิงเก่ง ฉลาด อนาคตไม่ลำบาก มักจะมี 9 นิสัยนี้ติดตัว ไปดูกันว่าที่เธอเป็นคนเก่งได้ในทุกวันนี้เพราะเธอมีนิสัยอย่างไร

1 มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษา ชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนน การเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาด ด้านการใช้ภาษา

2 สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้ อย ากเห็นแค่นั้นเอง งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้ เปิดโลกในวัยเด็ก สัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ ในตอนเป็นผู้ใหญ่

3 เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึงความสนใจ ที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

4 เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาส หรือไอเดียใหม่ๆเข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือ ก แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้ จะเ ก ลี ย ดการยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบ จนกว่าจะมีหลักฐาน ที่ยืนยันได้จริงๆเท่านั้น

5 ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น ขบคิดคำถาม หรือบางเรื่อง ที่ตัวเอง กำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หล า ยครั้ง เราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มา ในเวลาที่อยู่คนเดียว

6 เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถ เชื่อมโยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

7 ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดี ในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหว กับความไม่ชัดเจน หรือข้อจำกัดใดๆ มีผลงานวิจัยด้านจิตวิทย า ออ กมาสนับสนุนว่า สติปัญญา สามารถปรับเปลี่ยน พฤติก รรม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

8 รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเอง สูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลอง ระบุว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำ ที่สุดจากการให้ลองทำข้อสอบ ประเมินคำตอบ ที่ตัวเองจะตอบถูก ได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียง กับความเป็นจริงกว่ามาก

9 ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย หรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์ นวัตก รรมเลยก็ว่าได้

ที่มา siamedtaro, stand-smiling