ผู้หญิงใจเย็นเป็นคนพูดน้อย มักมีเ ส น่ ห์ 6 ข้ อนี้

บางคนพูดน้อยแต่น่าจดจำ คำพูดมีคุณค่าทางใจและยังเป็นคำสอนและกำลังใจให้คนอื่น บางครั้งเพียงคำพูดเดียวของใครสักคน ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของที่ตกต่ำให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ คำพูดเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าพูดให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคน

เพราะบางครั้งการพุดที่เราคิดว่าไม่มีอะไร อาจจะเป็นสิ่งที่ร้ า ยและไม่สามารถให้อภั ยได้สำหรับใครบางคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว คนรัก หรือคนใกล้ตัว คำพูดมาอิทธิพลเสมอต่อคนฟัง หากคิดว่าพูดแล้วอาจจะทำให้ใครเดือ ดร้อน พุดแล้วอาจจะทำให้ใครเ สี ยใจ

หรือถ้าพุดแล้วไม่สบายใจทั้งคนพูดและคนฟัง การเลือ กที่จะไม่พูดน่จะดีกว่า เพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าใจความหมายของคำพูดที่คุณกำลังสื่อถึง ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะจะเห็นตรงกันกับคุณ

บางครั้งการเป็นคนที่มี บุคลิกเงียบๆ ก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างข้ อ ดีหล า ยๆ อ ย่ างให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ ในบทความนี้ เรามาดูกันว่า ข้ อ ดีของการเป็นคนที่มีบุคลิกเงียบๆ มีอะไรบ้าง ไปดูกันน

1. ซ่อนความรู้สึกได้ดีกว่า บางความรู้สึ ก ก็คงต้องยอมรับว่า ไม่เหมาะที่จะแสดงออ กไปตรงๆ ซึ่งก็ไม่ใช่ที่ว่า คนทุกคนจะสามารถเก็บซ่อน มันเอาไว้ได้ นอ กเ สี ยจากว่า การเป็นคนที่ยอมนิ่งให้กับทุกๆ เรื่องราว

2. ไม่มีใครรู้ว่าคิดอะไร คนที่น่าจะเดา ทางได้ย าก ที่สุด คงหนีไม่พ้นบุคคลประเภทเงียบๆ มีบุคลิกนิ่งเฉย ไม่พูดเยอะมากเท่าคนทั่วไป ข้ อ ดีของคนแบบนี้ก็คือ ไม่ค่อยมีใครสามารถรับรู้ หรือเดาใจได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิ ธีในการป้องกันตัวเองจากการโดนตัดสินโดยคนอื่นๆ ได้ด้ว ย

3. กล า ยเป็นผู้ถูกเกรงใจ คนในลักษณะนี้ จะได้รับความเกรงใจจากคนรอบข้าง และเพื่อนฝูงไปโดยปริย าย เพราะความที่ไม่ค่อยแสดงออ กและนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ตรงหน้า มีส่วนทำให้ไม่สามารถมีใครรับรู้ได้ว่า ภายในใจกำลังคิด หรือรู้สึกอะไรอยู่ จึงมักตกเป็นผู้ที่คนรอบข้างจะเทคแคร์ความรู้สึกมากเป็นพิเศษ

4. มีสติมากกว่าเดิม ความเงียบ ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนเรามีสติ ในการจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้ดีขึ้น มากกว่าเดิม อีกทั้งยังทำให้ดูเป็นคนเฉลียวฉลาด เป็นบุคคลที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามายุ่ง อาจเป็นเพราะด้วยความที่มีบุคลิกนิ่งๆ จึงอาจมีส่วนทำให้ไม่ค่อย มีใครกล้าเข้ามาตีสนิทมากเท่าที่ควร นับว่าเป็นข้ อ ดีที่สามารถช่วยในการตัดปัญหา และความน่ารำคาญ ใจที่อาจเกิดขึ้นจากคนอื่นได้ดี

6. ใช้ชีวิตได้อ ย่ างสงบสุข โดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อย หรือคิดมาก ให้กับเรื่องที่ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ เพราะความที่เป็นคนนิ่งเฉยให้กับทุกๆ เรื่องจึงมีส่วนช่วยลดความกังวลใจ และสามารถดำเนินชีวิตได้อ ย่ างปกติสุขมากกว่าผู้ที่ชอบเก็บเรื่องราวต่างๆ มาบั่นทอนความรู้สึกจนเกินพอ ดี

ที่มา  meeyim  forlifeth