ฝากถึงลูก จงจำคําสอนของแม่นี้ไว้นะ ลูกจะเข้มแข็งขึ้น

หล า ยคนอาจจะเคยได้ยินแม่พูดพร่ำสอน มาตลอ ดตั้งแต่เล็กจนโต แต่คุณนั้นจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับคำแม่สอน จำได้หรือเปล่าว่าแม่สอนอะไรห้กับเรา วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูคำสอนเหล่านี้ที่แม่ฝากถึง

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอ กเ สี ยจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป

2. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดี จงระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้น มีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

3. ใจเขาใจเรา

จงอ ย่ าเห็นความทุ ก ข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี จงอ ย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิ ด ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

4. ทุกอ ย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอ ย่ าทำต ามเด็ดข า ด

5. อ ย่ าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเ สี ยงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอ ย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดข า ด

6. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเ สี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานต ามกัน มานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอ ย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดข า ด และอ ย่ าอิจฉาซึ่งกันและกัน

7. รู้จักเ สี ยสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเ สี ยสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้ าง

8. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอ ย่ างเดียว แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพ ลั งแห่งความรัก ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

9. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอ กจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูกออ กห่างจากอ บ า ย มุ ข อ ย่ าขับรถประมาท อ ย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

10. อ ย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ า น การอ่ า นไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้และเดินต ามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

11. รู้จักขอโ ท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอ ย่ าพย าย ามแก้ตัว อ ย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่น อ ย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโ ท ษออ กมา

12. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอ ย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำต ามใจลูก หรือทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

13. ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอ กับอุปสรรค ความไม่สมหวัง และความเ สี ยใจ บ้ าง ลูกจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

14. จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อ ย่ าหยุดคิด หยุดทำ และหยุดฝันง่าย ๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแรงพลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่

ที่มา th.theasianparent    jingjai999