ฝึกทำ 8 ข้ อนี้ให้เป็นนิสัย ถึงเ งิ นเดือนน้อยก็ไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการใช้เ งิ นยังไงให้ได้เก็บออม ถึงจะเ งิ นเดือนน้อยก็ยังพอเหลือเก็บบ้าง อ ย่ างน้อยได้เก็บก็ยังดี ใครที่อย ากจะออมเ งิ นแต่เ งิ นเดือนน้อยลองนำไปทำต ามกันดูได้เลย จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการทำเรื่องใดๆ ที่ดีกับชีวิตของเราโดยเฉพาะเรื่องการเก็บออมเ งิ น ถ้ามีใจรักและคิดที่จะลงมือทำแล้วนั้น ไม่ว่าคุณจะเ งิ นเดือน มากหรือเ งิ น

เดือนน้อยแค่ไหนก็เก็บเ งิ นได้ทั้งนั้น ทุกอ ย่ างต้องเริ่มที่ใจ หัดให้นิสัยมีวินัยแล้วลงมือทำ น้อยมากไม่ใช่ประเด็น การลงมือทำวันนี้เดี๋ยวนี้สิสำคัญ ขออ ย่ าคิดติดลบตัดกำลังใจตัวเองว่า

แหม เ งิ นเดือนก็น้อย ห นี้ก็เยอะ ทำงานทั้งเดือนแทบไม่พอใช้ถึงปล า ยเดือน แล้วจะเอาที่ไหน มาเก็บ เปลี่ยนความคิดเ สี ยใหม่ อ ย่ าปล่อยให้อุปสรรคเหล่านี้มา

เป็นตัวขัดขวางความมั่งคั่งของคุณ ไม่ต้องกลัวว่าเ งิ นเดือนน้อย ห นี้เยอะ เพราะทุกปัญหามีทางออ กเสมอ มาดูวิ ธีการออมเ งิ นที่ใครๆ ก็ทำได้แม้เ งิ นเดือนน้อย ห นี้เยอะกันดีกว่า

1.แบ่งเ งิ นใช้ให้พอ ดีเป็นวันๆ

เช่น วันละ 350 บาท อ ย่ าพกเ งิ นติดตัวทีละเยอะๆ แต่ละวันหยิบเ งิ น มาใช้ แค่จำนวนพอ ดี เพื่อบังคับให้ใช้เ งิ นเท่าที่จำเป็นในจำนวนเ งิ นที่มีอยู่ หล า ยคนเวลา

เข้าร้านสะดวกซื้ อ เพราะตั้งใจซื้ อ ของแค่อ ย่ างเดียว แต่เมื่อเข้าไปในร้านก็อ ดไม่ได้ที่จะหยิบของชิ้นอื่นๆ เพิ่ม ดังนั้นหยิบเ งิ นไปแค่พอซื้ อของที่ต้องการก็พอ

2.ปรับต ารางการเ งิ นเ สี ยใหม่

สำรวจร า ยรับร า ยจ่าย ในแต่ละเดือนเพื่อให้รู้สถานะทางการเ งิ นที่แท้จริง จะได้วางแผนใช้เ งิ นและออมเ งิ นได้เหมาะกับตัวเอง เพราะมีหล า ยคนที่ออมเ งิ น ไม่ตรงกับสไตล์การใช้ชีวิต

ทำให้เ สี ยเ งิ นไปกับเรื่องไม่จำเป็นและเป็นห นี้เพิ่มขึ้น เช่น บอ กว่าให้ออมเ งิ น 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือน ซึ่งถ้าหากคุณมีเ งิ นเดือนประมาณ 1.5 หมื่นบาท แต่มีห นี้เกินกว่า 40เปอร์เซน ของเ งิ นเดือน คือ 6,000 บาท เท่ากับเหลือเ งิ นใช้ 9,000 บาท

ซึ่งที่เหลือนี้คุณต้องจ่ายให้กับค่าใช้จ่าย ประจำในแต่ละเดือนอ ย่ างค่าบ้าน 3,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 600 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 800 บาท ส่งเ งิ นให้ครอบครัว 2,000 บาท รวมๆ แล้วคุณเหลือเ งิ น

ใช้ทั้งเดือนเพียง 2,600 บาทเท่านั้น ซึ่งเมื่อต้องหักเ งิ นออม 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือนก่อนที่จะใช้จ่ายอ ย่ างอื่น ก็เท่ากับว่าเ งิ นในแต่ละเดือนของคุณติดลบและไม่พอใช้แน่นอน และอาจจะต ามมาด้วยการเริ่มต้นเป็นห นี้

และคุณภาพชีวิตในแต่ละวัน ก็ไม่ดีด้วย เพราะต้องประหยัดอ ย่ างถึงที่สุด ดังนั้นตรวจสอบสถานะทางการเ งิ นของตัวเองก่อนที่จะเริ่มออมเ งิ น เพื่อจะได้หาวิ ธีที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเอง ค่อยขยับปรับเปลี่ยนแล้วออมไม่ถึง 10เปอร์เซน ในตอนแรก เมื่อปรับตัวได้ ล ดค่าใช้จ่ายตรงอื่นแล้วจึงค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ

3.จัดการห นี้สินอ ย่ างเป็นระบบ

อุปสรรคที่สำคัญอ ย่ างหนึ่ง ของความมั่งคั่งก็คือห นี้สิน จึงต้องจัดการกับปัญหาห นี้สินให้เป็นระบบก่อน กั ด ฟั น ใช้ห นี้จำนวนน้อยๆ ก่อน จะได้ล ดภาระห นี้สินในเดือนต่อๆ ไปให้ล ดน้อยลง เริ่มจากเมื่อได้เ งิ นก้อนใหญ่อ ย่ างโบนัส หรือเ งิ นจากการทำงานพิเศษ ให้นำมาปิดห นี้สินที่มียอ ดน้อยๆ ก่อน

ส่วนห นี้ที่มียอ ดสูงๆ ก็จ่ายเพียงขั้นต่ำไปก่อนเพื่อประคองตัว จากนั้นเมื่อห นี้สินก้อนเล็กๆ หมดไป ก็จะทำให้เหลือเ งิ น ในแต่ละเดือนเยอะขึ้นและค่อยทยอยจ่ายห นี้ก้อนใหญ่ต่อไป

4.เริ่มเก็บเ งิ นจากจุดเล็กๆ

ช่วงเริ่มต้นที่เ งิ นเดือนไม่มากและ ยังมีห นี้สินล้นพ้นตัว อาจจะต้องเริ่มเก็บเ งิ นจากสิ่งเล็กๆ ก่อน เช่น เ งิ นเหรียญที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน หยอ ดใส่กระปุกออมสินเอาไว้ในทุกๆ

วัน หรือเก็บเศษของเ งิ นเดือนในแต่ละเดือน เช่น เ งิ นเดือน 15,650 บาท ให้เก็บเอาไว้ 650 บาท เป็นต้น เป็นการเริ่มต้นออมเ งิ นอ ย่ างง่ายๆ ที่ไม่ทำให้คุณต้อง ลำบากมากนัก

5.เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้เ งิ น

เมื่อรู้สถานะทางการเ งิ นของตัวเองแล้วก็สำรวจพฤติกรร มของตัวเอง ด้วยเช่นกันว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อ การเก็บเ งิ น อ ย่ างเช่นชอบใช้เ งิ นเกินตัว จนเป็นสาเหตุ

ที่ทำให้มีห นี้สิน มีนิสัยชอบสร้างห นี้ ชอบใช้ของเกินฐานะและเป็นของที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะต้องแก้ไขพฤติกรร มเหล่านี้โดยด่วน ตัดทอนการใช้จ่ายบางอ ย่ างออ กไป

6.ตั้งเป้าเ งิ นออม

สัญญากับตัวเองไว้ ว่าภายใน 1 ปีจะต้องมีเ งิ นเก็บเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้มีแรงจูงใจในการเก็บเ งิ น โดยอาจจะทำเป็นสมุดจดบันทึกเพื่อให้เห็นพัฒนาการของจำนวนเ งิ นเก็บในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์เพิ่มมากขึ้นแค่ไหน และต้องเก็บเ งิ นอีกเท่าไหร่จึงจะถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ทำไปเรื่อยๆ ก็จะติดนิสัยรักการออมได้ในที่สุด

7.หาร า ยได้เพิ่ม

ถ้าร า ยได้น้อยไม่ค่อยพอ กับค่าใช้จ่าย ต้องหาร า ยได้เสริมเพื่อให้มีเ งิ น มากขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากงานเสริมพาร์ตไทม์ช่วงเย็นหลังเลิกงาน หรือช่วงเสาร์-อาทิตย์ หากมีความรู้พิเศษเฉพาะทางก็สามารถ รับงานฟรีแลนซ์มาทำได้ เพื่อให้มีเ งิ นเพียงพอ กับค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องในแต่ละเดือนให้มากขึ้น

8.ประหยัดให้มากขึ้น

จากการประหยัด ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปิดไฟด ว งที่ไม่จำเป็น ประหยัดน้ำ เพื่อล ดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟประจำเดือน ใช้โทรศัพท์แบบเติมเ งิ น แทนการใช้ร า ยเดือน และใช้เท่าที่จำเป็น ซื้ อ กับข้าวมาทำเอง และทำอาห ารไปกินที่ทำงาน อร่อยแถมยังได้รับประทานอาห ารที่มีประโยชน์อีกด้วย เลือ กซื้ อของล ดร าค า แต่ต้องพิจารณาดูแล้วว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อของเข้าบ้านได้อีกเพียบ

ที่มา  sabailey