ฝึกวางตัวให้เป็นผู้หญิงมีคุณค่า ด้วย 10 ข้ อนี้

อย ากเป็นผู้ดี คุณหนูไฮโซ ไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลดังเสมอไป แค่ปรับการวางตัว พฤติก ร ร มต่างๆ ต ามนี้ก็ดูแพง หนุ่มๆ พร้อมให้เกียรติ ปูพรมแดงรอแน่นอนค่าา แม้ในยุคสมัยนี้ การพูดเล่น เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่ายจะได้ใจคน มากกว่า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าวางตัวไม่เป็น ไม่รู้ระยะห่าง เล่นไปเรื่อย ก็จะดึงดูดคน มาทุกประเภท ซึ่งบางประเภทก็ไม่ใช่คนดี ไม่ให้เกียรติเรา แย่หน่อยก็โดนลากเข้าวงอบายมุข ตัวสาวๆ เองก็จะเ สี ยอิมเมจ หรือตัดโอกาสในชีวิตไปหล า ยอ ย่ างได้เลย ดังนั้นการวางตัวให้ฉลาด ทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่ ดูแพง จึงยังเป็นเรื่องสำคัญค่ะ

1.อ ย่ าแสดงความไม่มั่นใจ ออ กมาเด็ดข า ด

ความมั่นใจเป็นลักษณะเด่นของความสง่างามเ พราะต่อให้แต่งตัวดี พูดจาเก่งแค่ไหน แต่ถ้าทำด้วยความไม่มั่นใจล่ะ ก็จะข า ดความน่าสนใจไปเลย ความมั่นใจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ของความสำเร็จ

2.อ ย่ าอัปรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม ทางสื่อออนไลน์

ภาพที่ไม่เหมาะสมนั้นคือภาพที่เย้ายวน หรือชุดว่ายน้ำบิกินี่ตัวจิ๋ว พร้อมท่าโพสต์ชวน คิดไปไกล ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องไม่ดี แต่หากอ กมีลุค ที่สง่างามภาพเ หล่านั้น ก็ดูไม่ค่อยเข้ากัน เท่าไหร่

3.อ ย่ าพมไล่ล่าผู้ชาย

ผู้หญิงที่สง่างามมีความมั่นใจจะรู้ตัวเอง ดีว่าไม่จำเป็นต้องไล่ล่าผู้ชาย เพราะมีวิ ธีมากมายที่สามารถทำได้ โดยไม่ต้องเป็นฝ่ายโทรหาหรือส่งข้ อความไปหาก่อน เพื่อนัดเจอเราเพียง แค่อยู่เฉยๆหาก พวกเขาสนใจ พวกเขาก็ จะหาวิ ธีเข้ามาเอง

4.ห้ามพูดโดยไม่คิด

ผู้หญิงที่วางตัวดี มักจะใช้คำ ที่ถูกต้องและเหมาะสม กับสถานการณ์ อันที่จริงไม่จำ เป็นต้องพูดถูกทุกอ ย่ าง ก็ได้แต่ภาษาก็บ่งบอ ก ถึงนิสัยและการ ศึกษาได้ เช่นกัน

5.อ ย่ าแสดงพฤติ ก ร ร ม ที่ไม่เหมาะสม ในที่สาธารณะ

พฤติ ก ร ร ม ดังกล่าวเช่นการลั่นนิ้ว การสะบัดคอ บิดผมหรือ ดึงเสื้อผ้าดู ๆ แล้ว ก็เป็นพฤติ ก ร ร ม ปกติทั่วไป แต่หากอ กเป็นผู้หญิงมีคลาสพฤติ ก ร ร ม เหล่านี้ ต้องได้รับการแก้ไขเพราะมัน ทำให้ความน่าสนใจ ลดน้อยลง

6.อ ย่ าแสดงออ กภาษากายในทางที่ไม่เหมาะสม

ในที่นี่หมายความได้ ทั้งท่าทางน้ำเ สี ยง วิ ธีการหยิบของหรือวิ ธีการเดิน เช่น คุณใส่ชุดแบรนด์ หรูร า ค าแพง พร้อมกระเป๋ารุ่น ลิมิเต็ดอิดิชั่น แต่นั่งหลังค่อมแค่นั้น ก็ทำให้สินค้า ร า ค าแพง ไม่มีความหมายแล้วล่ะ

7.อ ย่ าแต่งกายไม่เหมาะสม โดยเด็ดข า ด

ความสง่างามความเริ่ดหรู ดูดี จะทำให้พวกเธอโดดเด่น และดึงดูดผู้อื่น เข้ามาเอง โดยไม่ต้องแต่งตัว โ ป๊ ห รือไม่เหมาะสม เธอได้แนะนำอีก ว่าอ ย่ าใส่เสื้อผ้า ที่คับเกินไป

8.อ ย่ าเพิ่งยอมแพ้และหมดหวังไปง่ายๆ

ผู้หญิงมีคลาส จะไม่ยอมแพ้ และพมทำทุกอ ย่ างต ามเป้าหมายที่วางไว้ และการหมดหวังใน ตัวเองก็มีแต่ยิ่งทำให้ความมั่นใจลดลง หากหมดความมั่นใจ ก็จะทำให้มาตรฐานในตนเอง ลดลงจนอาจข า ด ความน่าสนใจ

9.เป็นคนฉลาดหลักแหลมอยู่เสมอ

ข้ อนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้หญิงมีคลาสมักจะคิดถึง ความเป็นไปได้ ที่จะประสบความสำเร็จ ระมัดระวังในเรื่องชื่อเ สี ยงของตนเอง และสร้างความเป็นตัวเองให้ดูดี และเหมาะสม อยู่เสมอ

10.อ ย่ าแสดงออ กท่าทางที่ดูก้าวร้าว ออ กมาเด็ดข า ด

เพราะความแข็งแกร่งและความก้าวร้าวไม่ได้ ทำให้ดูมีคลาสมากขึ้น ท่าทางก้าวร้าวในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงขั้นวีน เหวี่ยงโวยวาย แต่พฤติ ก ร ร ม เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการเดินกระแทกส้นเท้าการปิดประตู เ สี ยงดัง ก็อยู่ในข้ อนี้ เช่นกัน

ที่มา    108resources