มีค่ากว่าคำสอน 10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ

วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กับบทความ มีค่ากว่าคำสอน 10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร และพ่อแม่ต้องฝึกปฎิบัติตัวอย่ างไรให้เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก

เมื่อพ่อแม่อย่ างเราๆ ต้องการให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ มีคุณภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสามารถ ยืนอยู่ในสังคมได้อย่ างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่อย่ างเราๆ ก็อย่ ามีแต่คำพูดเพราะว่าคำสั่งสอน ที่ทรงพลังนั้น มัน มักมาจาก ‘การทำตัวเป็นแบบอย่ างที่ดี’ ให้เขาเห็น

1 ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใครๆ เขาแต่ว่าหัวใจที่รักลูก เราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหนแน่นอน แค่นี้เราภูมิใจมากแล้ว

2 ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้น ข าดแม่ไม่ได้ ฉะนั้น อย่ าเอาเวลาไปทุ่มต ามผู้ช ายอย่ างเดียว เพราะมันทำ ลๅ ยความสมบูรณ์ของครอบครัวเรา

3 คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูก ของเราด้วยเมตต า ฝึกเขาในวันนี้ มันย่อมดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้วถูก ‘สังคม สั่งสอนเขาเอง’

4 ลูกช าย เป็นเ พศทางเลือ ก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุ ก ข์ เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดีเป็นคน มีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

5 อย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก เพราะความหวังเดียวที่ พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพอย่ างเป็นสุข ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

6 การเลือ กทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์ มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อมหน้าหากอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มันก็มีแต่จะป่ ว ยการ

7 อย่ ากดดันให้ลูกต้อง ‘เรียนเก่ง’ กว่าใคร แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือมรดกชีวิต ที่เราต้องมอบให้

8 จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเที ย มกับผู้ช ายหรอ ก และให้สอนลูกช ายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง เพราะในโลกแห่งความจริงนั้นทุกๆ คนควร ‘ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์’ เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเ พศอะไรก็ต าม

9 ลูกสาว ไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ช ายก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้!

10 ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว

ที่มา profession-j55