มีเงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้น ถ้ารู้จักทำ 7 ข้ อนี้ให้เป็นนิสัย

เชื่อว่าหล า ยคนนั้นคงอย ากจะมีเงินเหลือเก็บบ้างในแต่ละเดือน การที่เราจะมีเงินเกลือเก็บและมีการใช้เงินที่ไม่ขัดสน ต้องเริ่มที่ตัวเรา การประหยัดจะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น เรียกได้ว่ารู้จักใช้ รู้จักเก็บก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ วันนี้เรามีบทความ เงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้น ถ้ารู้จักทำ 7 ข้ อนี้บ้าง จะมีอะไรบ้างไปดู

วางแผนสำหรับ การซื้ อของใช้ การวางแผนในการซื้ อละเอียดมาก เช่น เรื่องของกระดาษชำร ะพอห้างใหญ่มีการลดร า ค ากระดาษ พวกเขาจะซื้ อในจำนวน มากที่ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยเพราะมันจะทำให้พวกเขาประหยัดได้เยอะเลย

เมื่อเทียบกับการต้องวิ่งไปซื้ อทีละม้วนจากร้านสะดวกซื้ อเวลากับโอกาสเป็นสองอ ย่ างที่ไม่เคยรอเรา ถ้ามัน มาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการย ากที่จะได้พบมันอีกหน

ซ่อมแซมเอง ของใช้ในบ้านเกิดความเ สี ยห า ยลองลงมือทำการซ่อมแซมเองก่อนเพราะพวกเขาเชื่อว่ายูทูปใช้สำหรับแก้ไขได้ฉะนั้น บรรดาร้านข า ยของบริการรับซ่อมต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะนี่แหละ

ไม่ใช้เงินเพื่อซื้ อความสุข คนทั่วๆ ไปที่อย ากจะได้จิบกาแฟอุ่นๆแต่พวกเขารู้จัก เลือ กที่จะชงกาแฟกินเองดีกว่าเดินเข้าร้าน

ไม่ทิ้งให้เ สี ยของ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นเรื่องของการใช้ย าสีฟัน แชมพู สบู่งี้พวกเขาจะใช้ทุกอ ย่ าง ในปริมาณที่พอเหมาะส่วนเรื่องใช้สบู่มาก เหมือนล้างพื้นห้องน้ำเนี่ย ลืมไปได้เลย เรื่องเล็กๆ น้อยๆเช่นนี้ ดูแลจริงจังมันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเชียวนะเพื่อ ดื่มกาแฟที่แพงกว่าชาวบ้านเขาใช้เงินแบบสมเหตุผลแบบนี้มัน มีประโยชน์มาก

หาทำกิจก ร ร มย ามว่าง ย ามว่างเพื่อพักผ่อนสมอง เหมือนคนทั่วๆไป แต่กิจกร ร มของพวกเขา จะเน้นที่จะควักเงินจ่าย หรือทำการรูดบัตรเครดิตให้น้อยเพราะพวกเขาจะยืนอ่านหนังสือในร้านข า ยหนังสือ เลือ กที่จะออ กกำลังกายด้วยการเดินและเดินเล่นต ามท้องถนน มากกว่าจะหนีไปเดินต ากแอร์ในห้าง

ลองเลือ กใช้สินค้ ามือสอง เริ่มต้นค้นหาในเ ว็ บไ ซ ต์ข า ยสินค้ ามือสอง ก่อนอื่นใดเพราะในนั้นส่วน มากจะมีสินค้ าดีๆ ที่พวกเขาต้องการอยู่ สินค้ าบางอ ย่ างก็ไม่จะเป็นต้องใช้ของมือหนึ่งก็ได้ สมัยนี้ คนนิยมปล่อยของดีๆออ กมาข า ยกันจำนวน มากเลยนะ ถ้าดูดีๆ

ของแบรนด์เนมเลิกซื้ อได้แล้ว ทุกวันนี้คนก็หลงไปกับของแบบนี้แบบไม่ลืมหูลืมต าหมดเงินไปกับสินค้ าที่ไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเลย แต่ขอให้ได้มีแบร นด์นี้มาใช้ก็จะรู้สึกดีคนขิ้งกไม่สนใจเรื่องของแบรนด์เลย เรื่องจะให้ซื้ อของเพราะเป็นแบรนด์เนมนั้นไม่มีวันจะมีขึ้น มาได้ นิสัยคนขิ้งกล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งจำนวน ที่เพิ่มขึ้นของเงินในกระเป๋านำไปปรับใช้ดูนะ แล้วคุณจะรู้ว่า ความประหยัดนั้นเป็นหนึ่งที่จะ สร้างความร่ำร ว ยให้กับคุณเอง

ที่มา  forlifeth