รู้ไว้ก่อนกำไ รชีวิ ต 10 ข้ อคิดดีๆ ที่ควรเข้าใจก่อนถึงวัย 40

ใช้เวลาไปนาน จนตอนนี้ใกล้ถึงหลักสี่แล้วหลักสี่ที่ไม่ใช่สถานที่แต่มันคืออายุที่กำลังจะล่วงเลยเข้าสู่ครึ่งหนึ่งของชีวิต ช่วงที่หล า ยคนน่าจะกำลังเกิดคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าจะเอายังไงต่อ กับชีวิตนี้ดี

เพราะการเดินทางสู่ช่วงอายุ 40 ปี จะเป็นที่เข้าสู่วิกฤติวัยกลางคนอ ย่ างเต็มตัวสมัยก่อน 30 ยังแจ๋วแต่ยุคนี้ ผมว่า 40 ก็ยังแจ่ม แถมเรียนรู้โลก และเข้าใจตัวเองมากขึ้น วันนี้เราจึงอย ากให้ทุกคนควรทำความเข้าใจกับสิ่งต่อไปนี้ให้มากขึ้น

1.เงิน มาก และโชคดีที่ เข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อย มันไม่ได้ช่วยสร้างแต้มต่อ

แต่มันสร้างอีโก้และความประมาท ที่จะนำเราสู่ความผิ ดพล าด ครั้งใหญ่ในชีวิต

2.อายุมากขึ้นไม่ได้ ทำให้เราฉลาดขึ้น หากเราหยุดเรียนรู้ตั้งแต่วันที่เรียนจบ

3.ความรู้ที่มากมายแค่ไหน ก็ไร้ประโยชน์ หากเราไม่ได้เอาความรู้นั้น มาปฏิบัติ

เพื่อทดสอบว่าเหมาะกับเราหรือไม่ ความรู้ที่เราทำแล้วใช่ เรียกว่า ปัญญา สิ่งนี้แหละที่จะนำพาชีวิตไปสู่จุดที่เราต้องการ

4.รายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ ทำให้เราร ว ยมากขึ้น เพราะห นี้สินก็เพิ่มขึ้นต าม เจ็ บ

5.ความล้ ม เ ห ล ว ไม่ได้ทำให้เราตกต่ำ แต่มันทำให้เราเติบโต

ตราบเท่าที่เรายังเดินต่อและไม่ล้มเลิก

6.ลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่คู่แข่ง คนเราไม่ได้สูงขึ้นโดยการเหยี ย บ คนอื่นให้ต่ำลง

เรือจะลอยสูงขึ้น เมื่อเราแบ่งปั น ช่วยเหลือคนรอบข้าง แล้วน้ำจะพาเรือของเราให้ลอยสูงขึ้นเอง

7.ไม่มีใครที่ได้อะไรมาโดยที่ไม่เ สี ยอะไร ผู้นำต้องเ สี ยสละ เจ้าของต้องสร้างงานให้ลูกจ้าง

นักธุรกิจต้องแก้ปัญหาให้ผู้คน นักลง ทุ น ต้องอ ดทน นัก เก็ ง กำไร ต้องเปลี่ยน วิ ก ฤ ต ให้เป็นโอกาส เศรษฐีต้องยอมใช้น้อยในปัจจุบันเพื่อ ความร่ำร ว ยที่มากกว่าในอนาคต ผู้รู้ย่อมต้องร่ำเรียนใฝ่หาความรู้ตลอ ดชีวิต

8.การใช้ชีวิต เพื่อให้ดูดี ในสายต าคนอื่นเป็นชีวิตที่เหนื่อย แส น ส า หั ส

เพราะยิ่งเราพย าย ามดูดีในสายต าคนอื่น มากเท่าไหร่ สุดท้ายเราจะเกลี ย ด ตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

9.เงินและ โอกาสมีอยู่รอบตัว ถ้าเราไม่สามารถคว้าเงินและโอกาสนั้นได้

แปลว่า ความรู้ความสามารถเรายังไม่ถึง ให้เพิ่มความรู้และความสามารถให้เพียงพอ จากนั้นเงินและโอกาสจะเปิดให้เราอ ย่ างน่าประหลาดใจ

10.เมื่ออายุ 40 จึงรู้ว่า คนเราไม่ได้เ สี ยใจกับสิ่งที่ทำผิ ดพลาด

แต่เราเ สี ยใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่า ถ้ารู้อ ย่ างนี้ รู้อ ย่ างนี้จะไม่ใช้ชีวิต ที่เหนื่อยและหนัก เพียงเพื่อจะได้ดูดีในสายต าคนอื่น ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีใครสนใจสิ่งที่เราทำหรอ กให้เลิกทำสิ่งที่สูญเปล่า แล้วกลับมารักตัวเอง แคร์คนรอบข้าง ที่รักเราจริงๆ แล้วใช้ชีวิตให้พูดได้เต็มปากว่า เราภูมิใจในสิ่งที่เราเลือ กทำ ได้สนุก ได้เรียนรู้ และได้เติบโต จากผลลัพธ์ในสิ่งที่เราเลือ ก

ที่มา posttoday  yindeeyindee  fwd