ลักษณะของคน 20 แบบ ที่จะลำบากในอนาคต ถ้ายังไม่เลิกทำ

ความจนนะแก้ง่าย แต่นิสัยที่ยิ่งทำยิ่งจนเนี่ยซิแก้ย าก ดังนั้น มาเช็คนิสัยที่พาอนาคตจนกันดีกว่า กับหัวข้ อโดดๆ ทำนาย 20 นิสัยที่อนาคตจนแน่นอน ซึ่งถ้าใครมีทั้ง 20 นิสัยนี้ต้องรีบแก้ด่วน เพราะไม่เช่นนั้นสิ่ง เหล่านี้จะทำให้คุณจนลงไปเรื่อยๆ ถึงขั้นอนาคตดั บวูบได้เลยล่ะ อ ย่ าปล่อยให้นิสัยพาคุณจน

1.ใช้เงินอนาคต

เงินในปัจจุบัน ก็แทบจะไม่มีใช้แต่ดันไปใช้เงินในอนาคตเ สี ยอีก ตัวอ ย่ างเช่น รูดบัตรเครดิตเป็นว่าเล่นอย าก กินอะไร อย ากซื้ ออะไรก็ใช้บั ตรเครดิ ต ซื้ อหมดทุกอ ย่ าง แต่คุณรู้ไหมว่า ยังไงคุณก็ต้องคืนเงินส่วนที่ รู ด บัตรทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้น จะซื้ อ จะกินอะไรต้องใช้เงินปัจจุบัน มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น หามาได้ก็ต้องรู้จัก เก็บ เวลาอย ากได้อะไรก็ค่อยซื้ อ ไม่เช่นนั้นชีวิตนี้ไม่มีทางร ว ยแน่นอน

2.ต้องมีต้องใช้

เห็นคนอื่น มีรถยนต์คันใหม่ โทรศัพท์รุ่นใหม่ ก็อย ากมีให้เหมือนคนอื่นบ้ างแต่เมื่อสำรวจเงินสดที่มีอยู่ในมือ มันไม่เอื้ออำนวยเท่าไร จึงทำให้ใครหล า ยคนต่างไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อมาซื้ อของหรูๆ ต ามคนอื่น แต่รู้ไหมว่ามัน

สิ้นเปลืองไปโดยไม่ใช่เหตุเพราะกว่าที่คุณจะหาเงินได้แต่ละบาทช่างย ากลำบาก แล้วจะต้องหาเงินเพื่อมา ใช้ห นี้อีกต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมหล า ยเท่าตัว บางทีด อ กเบี้ยจากเงินที่ยืมมาอาจสูงกว่าเงินต้นเ สี ยอีก ดังนั้น ต้องรู้จักพอมี พอใช้ไม่ให้เดือ ดร้อนตัวเองจนเกินไปด้วย

3.หนีปัญหา

คนที่ชอบหนีปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ ถูกต้องเสมอไป เพราะเมื่อเจอปัญหาควรหันหน้าเข้าแก้ไขดีกว่า ฉะนั้น กลุ่มคนที่ ชอบหนีปัญหามีหล า ยรูปแบบที่ทำแล้วจนก็คือสร้างห นี้ แล้วหนีธุรกิจล้ มละล ายแล้วหนีปล่อยให้เขายึดไปโ ก ง

เงินบริษัทแล้วห นี้ ไม่รับผิ ดชอบลูกค้า เป็นต้นซึ่งไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร หรือจะหนักแค่ไหนก็ต้องต่อสู้กับมัน ไม่เช่นนั้นคุณจะกล า ยเป็นคนที่น่ารั ง เกีย จ ในสังคม ไปทำงานที่ไหน ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ย ากแล้วล่ะ

4.ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ใครที่หาเงิน มาได้ เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายอ ย่ างฟุ่มเฟือย ซื้ อของที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เงินสร้างความสุข ให้ตัวเองทั้งซื้ อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รถยนต์คันใหม่ หรือท่องเที่ยวแบบเพลิดเพลินใจ โปรดร ะวั งเพราะ คุณจะจนลงๆ กระทั่ง ต้องอ ดมื้อ กิน มื้อแทบทุกเดือนแน่นอน

5.ขี้เกียจ

คนที่ติดขี้เกียจ ชอบนอนดึกตื่นสายไม่ชอบทำตัวเองให้ลำบาก เชื่อได้เลยว่าไปทำงานกับใคร ก็ไม่มีคนอย าก ร่วมงานด้วย แล้วชีวิตนี้ก็ไม่มีทางร ว ยแน่นอน มีแต่จนลงๆ ไปเรื่อยๆ ดังนั้น สลัดความขี้เ กี ย จนั้นทิ้งไปแล้วหัน มาขยัน สร้างอนาคตตัวเองจะดีกว่าเพราะถ้าวันหนึ่งคุณไม่เหลือใครแล้ว อยู่ตัวคนเดียวจะได้ไม่ลำบากภายหลัง

6.ชอบกู้ เงิน

กู้เงิน มาลงทุนนะ เป็นเรื่องที่ดีแต่ลงทุนแล้วเจ๊งเรื่อยๆ ก็ควรหยุดแล้วหันไปเอาดีทางอื่นจะดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้น คุณจะกล า ยเป็นสร้างห นี้กับห นี้อ ย่ างเดียวล่ะซิ

7.ไม่เปลี่ยนตัวเอง

ไม่มีใครดีไ ปหมดทุกอ ย่ าง ต้องมีสักอ ย่ างภายในตัวเองแหละที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้น มาเริ่มหา จุดด้อยของตัวเองกันดีกว่าเพื่อพัฒนาให้ดีต่อเนื่อง เช่น คุณเป็นคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ แต่แบ่งเวลาไม่เป็น ก็ให้เริ่มทำต ารางชีวิตประจำวันเพื่อ กำหนดชีวิตของตัวเอง จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เผื่อจะมีเงินไหลเข้า กระเป๋าตัวเองบ้ าง

8.โ ท ษทุกอ ย่ าง ยกเว้นตัวเอง

การเป็นหัวหน้า คนจะผิ ดหรือถูกต้องน้อมรับความผิ ดนั้น มาปรับปรุง อ ย่ าโ ท ษทุกอ ย่ างที่ขัดหูขัดต า ยกเว้น ตัวคุณเองเนื่องจากคุณเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ดูแล ลูกน้องให้ทำงานแบบเดินข้างหน้า ถ้างานส่งถือมือลูกค้าไม่ทัน ก็ต้องพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านว่าทำไมวิธีการบริหารงานแบบนี้ถึงไม่สำเร็จ

9.มองระยะสั้น

จะลงทุนธุรกิจ อะไรก็แล้วแต่ ควรมองการไกลเข้าไว้ แล้วเตรียมแผนทำธุรกิจให้เติบโตระยะย าว เพราะหาก คุณมองระยะสั้นโอกาสที่จะร ว ยในชาตินนี้คงเป็นเรื่องที่ย ากแล้วล่ะ เนื่องจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันไม่เคยหยุด รอใคร ก็เปรียบอ ย่ างโลกที่คุณอยู่ มันหมุนไปตลอ ดเวลาเพื่อเปลี่ยนจากกลางวัน เป็นกลางคืนต่อเนื่องนั่นเอง

10.ใช้ชีวิตหรูหรา

ชีวิตที่ติดหรูเกิน ฐานะความมั่นคงของตัวเอง หามาได้ก็ใช้หมดเท่านั้นไม่เหลือเก็บสักบาท คนๆ นั้นไม่มีทาง ร่ำร ว ยแน่นอน กลับมีแต่จนลงเรื่อยๆ แบบไม่มีสิ้นสุด

11.กินแรงคนอื่น

ปัจจุบัน มีอยู่จริง กับคนที่ชอบกินแรงคนอื่น ใช้แรงงานเพื่อน หวังให้ตัวเองสบาย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้แฝงตัวอยู่ หลากหล า ยพื้นที่แต่ถ้าหนึ่งในนั้นเป็นคุณ ก็ควรปรับปรุงตัวเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตัวเองเถอะ เพราะว่าอนาคต เป็นของตัวคุณเองไม่ใช่ของคนอื่นไม่มีใครอย ากมาเ สี ยเวลาสร้างอนาคตให้คนอื่นโดยที่อนาคตของตัวเองยังไม่ดีหรอ ก

12.ใช้ส ม อ งคนอื่น

คนที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิเคร าะห์ ด้วยส ม อ ง ของตัวเอง หวังพึ่งพาแต่ส ม อ งคนอื่น เชื่อได้เลยว่าชีวิตนี้ ไม่มีความเจริญแน่นอน เพราะคนที่จะร่ำร ว ยได้ต้องใช้ส ม อ ง และความพย าย ามด้วยสองมือสองเท้าของ ตัวเอง แม้จะย ากลำบากแต่ก็เป็นความภูมิใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะ

13.กิน มากกว่าเงินที่หาได้

บางคนได้ค่าแรง ขั้นต่ำวันละ 300 บาท และยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกหล า ยชีวิตจึงจำเป็นต้องใช้เงิน มากกว่า ปกติ ดังนั้น หากคุณต้องใช้เงิน มากกว่าเงินที่หามาได้เพราะความจำเป็นจริงๆ วิธีช่วยคุณได้ก็คือ ต้องสร้ างราย ได้เพิ่ม เพื่อทดแทนเงินส่วนที่จำเป็นก็เพื่อให้คุณมีเงินเก็บ ไว้สร้างเนื้อสร้างตัวเองในอนาคตไงล่ะ

14.ทำตัวเป็นคนร ว ย

จนก็ต้อง รู้จักเจียมตัวไม่ใช่จนแล้วยังทำตัวเป็นคนร ว ย เพื่อให้คนอื่นรัก นับหน้าถือต า แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคน มารัก นับหน้าถือต าด้วยความเก่ง ความฉลาด ความขยัน และความพย าย ามของคุณเอง เพราะมันดูน่าภูมิใจมากกว่าเยอะ

15.เชื่อ ด ว ง

คนที่หวังพึ่งด ว ง เพียงด้านเดียวก็ไม่ต่างอะไร กับคนที่งมงาย หรือคนที่ติ ด การ พ นั น แม้แต่น้อยเพราะ คนจะร ว ยได้ต้องร ว ยที่ความสามารถความขยัน และความพย าย ามของตัวเองมากกว่า

16.เล่น ห ว ย เป็นกิจวัตร

กลุ่มคนคอห ว ย มีเยอะจริงๆ แ ท ง ทุกงวด ผิ ดทุกงวด ไม่รู้จักเข็ดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำหวังร ว ย ทางลัดด้วยโช ค ล า ภ แต่คุณรู้ไหมเงินที่คุณเ สี ยค่า ห ว ย ไปไม่ทุกงวด งวดละ100-200 บาท ถ้าสามารถสะสม เป็นเงินเก็บได้ เชื่อได้เลยว่าทุกวันนี้คุณมีเงินก้อนเป็นหนักหมื่น หลักแสนแล้วล่ะ อาจจะมากกว่าคนที่ ถูกรางวัลที่ 1 เ สี ยอีก

17.กลัวการเริ่มใหม่

ทุกคน มีสิทธิ์ เริ่มต้นใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อความมั่นคงที่ดีกว่าเดิม ดังนั้น อ ย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วจ ม อยู่ กับที่ที่มีแต่ความจนครอบงำอยู่ เพราะโอกาสที่จะหาทางร ว ยนั้น มีอีกเยอะลองเสี่ ย ง ลองทำ ไม่นานก็รู้ผลลัพท์แน่นอน

18.คิดแค่พรุ่งนี้ค่อยหาใหม่

มีเงินเท่าไหร่ ก็ใช้ไปก่อนแล้วค่อยหาใหม่ก็ได้ ใครเคยมีความคิดแบบนี้บ้ าง ซึ่งถ้ามีความคิดแบบนี้บ่อยๆ ถึง ขั้นวิ ก ฤ ติ ได้เลยทีเดียวเพราะเงินถ้าใช้ไม่เกิดประโยชน์ คุณก็เหนื่อยหาเงินแบบนี้ไปทุกวันแหละ ถ้าเช่นนั้น ก็หางานทำเงินให้เยอะๆ มีเงินสำรองไว้ใช้ในย ามจำเป็น ดีกว่าเอาเงินที่เหลืออยู่ไปใช้จนหมด

19.ดูถู ก คนอื่น

คิดจะดูถู ก คนอื่นนะได้แต่ต้องดูถูกให้พ้นตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเขาจนแต่ตัวเองก็จนเหมือนกัน แต่กลับไปดูถู กเขา ต่างๆ นานา เพราะเมื่อไหร่ที่คนๆ นั้นร ว ยกว่าคุณวันนี้คุณจะไม่มีที่หมุดหน้าหนีแน่นอน ฉะนั้น ก่อนดูถูกคนอื่นทำ ตัวเองให้ร่ำร ว ยก่อนดีที่สุด

20.ทำเป็นอยู่อ ย่ างเดียว

น่าเบื่อไหมถ้าคุณเข้าร้านอ าห าร ต ามสั่งแต่กลับสั่งได้แต่เมนูเดิมๆ อ ย่ างนี้คุณยังอย ากจะเข้าร้านอาห ารนั้น ทุกวันหรือเปล่า ดังนั้น อ ย่ าทำเป็นอยู่แค่อ ย่ างเดียว ต้องมีการพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ทำอะไรได้ หล า ยๆ อ ย่ าง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลูกค้า แล้วรายได้และความร่ำร ว ยก็จะมาหาคุณเอง

ที่มา  wansukth