ลักษณะของผู้หญิงที่ผ่านอะไรมาเยอะ ทำให้เป็นหญิงแกร่งในวันนี้

เคยได้ยินคำๆนี้กันไหม เพราะเ จ็ บมาเยอะ มีหล า ยๆคนที่ประสบความสำเร็จได้ เพราะชีวิตนั้นผ่านอะไรมามากมาย จนทำให้ชีวิตนั้น มี่ความแกร่งขึ้น และสามารถนำตัวเองนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะการที่คนเรานั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ทำครั้งเดียวจะรอ ด ทำปุ๊ปจะไม่มีอุปสรรค เพราะฉนั้นอ ย่ างที่เขาว่าเลย เก่ง สู้ชีวิตถึงมายืนในจุดๆนี้ได้ เราไปดูกันว่าคนที่เขาเก่งๆนั้นเขาทำอะไรบ้าง

1.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเ ส น่ ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมี คน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย

ต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจาก จะทำให้ ดูแย่แล้ว ยังเ สี ยเวลาไป โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงาน เก่งมีเ ส น่ ห์ มีความสามารถไม่ได้ สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มี แต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่าแล้ว ความรัก จะมาเองครับ

2.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ร ายชั่ วโมง เหมือนสมัย ก่อนแต่อ ย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าอ ย่ างน้อย หนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าว ร ายวันไป จนถึงร ายปี ว่าจะต้องพย าnullม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเ สี ยเวลาไป กับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอ ย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไป ทำอ ย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

3.พวกเธอไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอม ใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้ เปรียบพวกเธอจะพย าnullมทำทุกอ ย่ างๆ เท่าเทียมกัน กับคนอื่น ผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิ ดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น

4.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการจำเป็น อย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง ความสามารถ และความเป็นผู้นำ ให้พวก เ ข า ย อ มรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิโรราบอย่ างแน่นอน

5.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกัน เป็นแถวแต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอ ย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย ามทำงาน อย่ างหนัก และมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย ามจัดสรร เวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่ างไม่เ สี ยสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้ พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอ จะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้ นำเงินไปลงทุนเพื่อ ให้งอ กเงยบางคน ทำงานประจำแล้ว ยังทำธุรกิจเสริมซื้อ ข า ย ข อ ง ออนไลน์ นอ กจากนี้ ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็น ก็จะพย าม อ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงินไป ลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ยสุร่าย

8.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่น ให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะ ไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริม ซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิด หรือ ไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่าย แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่ม แ ท ง ว่า ร้ า ยคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้า ออฟฟิศดูสิครับ

9.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไป ในตัวผู้หญิง ที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อ ย่ างไร ก็ต ามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ

อ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่าตัวเอง ทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อ ย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่น ในงานที่ทำพร้อมกับทำอ ย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ต ามที่ต้องการ

10.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเ สี ยไม่ได้การแสดงออ กทั้งทาง กริย าท่าทางล้วนเด่นชั ดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ งที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่ างบังเอิญส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดย เฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงาน ดังนั้นห ากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส สู่ความสำเร็จเ หมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่น ๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ ว่าผู้หญิงเก่ง และ สตรองมากอย่ างแน่ นอนครับผม

ที่มา  stand-smiling