ลักษณะนิสัยเด่นๆ 7 อ ย่ างที่คน มี EQ สูงเขามีกัน

สำหรับความหมายของคำว่า EQ สูง หล า ยๆคนอาจจะหมายถึงคนที่มีความฉลาด แต่จริงๆแล้วมันคือคนที่จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีต่างหาก ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่า ลักษณะนิสัยของคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์นั้นเป็นอ ย่ างไร

งานวิจัยในรอบ 10 ปีที่ ผ่ า น มา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกว่า EQ Emotional Intelligence เป็นตัวชี้วัดความสุข และความสำเร็จในชีวิต แม้ว่า EQ จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น

จับต้องได้ ย า ก แต่มันจะปรากฎออ กมาใน พ ฤ ติ ก ร ร ม ของ แ ต่ ล ะ คน ความสามารถในการเข้าสังคม การรับมือ กับสถานการณ์ที่ ย า ก กระบวนการในการตัดสินใจ และมุมมองในชีวิต เป็นต้นปัจจุบันการทดสอบ EQ

ทาง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ นั้นสามารถทำได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่าย อ ย่ า ง ไรก็ต ามงานวิจัย จากผู้คนนับพันก็พบว่า มีพ ฤ ติ ก ร ร ม บาง อ ย่ า ง ที่บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้มี EQ ที่สูงกว่าคนทั่วไป

1 รู้จักตัวเอง จึงไม่โ ก ร ธง่าย ๆ

คนที่มี EQ สูงจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร และจะปรับใช้สิ่งเหล่านั้น มากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบ ขณะเดียวกันก็จะเก็บจุดอ่อนเอาไว้ไม่ให้มาฉุดรั้งตัวเอง เขารู้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะมากดปุ่มให้ตัวเองโ ก ร ธหรือเ สี ยใจ

และอะไรที่จะสร้างกำลังใจไปสู่ความสำเร็จเขาจะเป็นผู้เลือ กตอบสนองต่อสถานการณ์ ไม่ใช่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าโ ก ร ธไม่เป็น แต่ด้วยความที่เขารู้จักตัวเอง

ดีจึงมีความมั่นใจในและเคารพในตัวเอง ดังนั้นแม้ว่าจะมีใครมาแหย่ให้โ ก ร ธ พูดจาดูถูก หรือล้อเลียน เขาจะไม่ถือเป็นอารมณ์เพราะลึก ๆ แล้วเขารู้ว่า นั่นเป็นเพราะอีกฝ่ายอิ จ ฉ า และรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต่างหาก

2 ยอมให้ตัวเองผิ ดพลาดได้

คน มี EQ สูง ตระหนักดีว่าความผิ ดกับตัวเขา ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ดังนั้น เขาจะให้อภั ยตัวเองได้เร็ว เมื่อเกิดความผิ ดพลาดเขาจะมองหาบทเรียนที่ได้รับ และนำไปปรับปรุงสำหรับครั้งต่อไป เขาไม่ลืมความผิ ดนั้น แล้วก็ไม่จม

อยู่กับความผิ ดมันจะเป็นเพียงความทรงจำที่เ ตื อ นใจไม่ให้ทำผิ ดซ้ำ และความผิ ดที่ดูลำบากหนักหนาในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้เค้าลุกขึ้นได้ง่ายและเร็วขึ้นในครั้งต่อไป

3 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปฏิเสธ

คน มี EQ สูง รู้ความต้องการของตัวเอง และควบคุมตัวเองได้ เขารู้ว่ายิ่งอ ดทน มากไป ยิ่งจะสร้างความเครียดดังนั้นเขาจึงเลือ กที่จะพูดว่าไม่ อ ย่ า ง สุภาพ โดยที่ไม่รู้สึกแย่หรือ กังวลภายหลัง เขารู้ว่าการใช้คำว่า บางที ไม่แน่ใจ อาจจะ ดูอีกทีนะยิ่งจะทำให้เกิดความคาดหวัง และอึดอัดทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นเค้าจะให้คำสัญญาหรือตอบรับ ก็ต่อเมื่อเค้าหมายความถึงสิ่งที่พูดจริง ๆ

4 สามารถบ่งบอ กภาวะอารมณ์ของตัวเองได้

มนุษย์ทุกคนต่างมีอารมณ์ แต่เชื่อไหมว่ามีคนเพียง 36เปอร์เซน เท่านั้น ที่จะสามารถบอ กได้ว่าขณะนี้ตัวเองรู้สึก อ ย่ า ง ไรคนทั่วไปไม่เข้าใจอารมณ์ มักปฏิเสธหรือ กดทับอารมณ์ของตัวเอง คนที่มี EQ สูง จะสามารถบ่งบอ ก

และแยกแยะระดับอารมณ์ได้ อ ย่ า ง ละเอียดชัดเจนเช่น ตอนนี้รู้สึกแย่ หงุดหงิด รำคาญ ขุ่นเคือง โ ก ร ธ กังวล กระวนกระวาย ว้าวุ่น ฟุ้งซ่านยิ่งสามารถอธิบายได้ละเอียดมากเท่าไหร่ แสดงว่าเขารู้จักตัวเองดีมากเท่านั้น

5 โอบอุ้มความเปลี่ยนแปลง ไม่มองหาความสมบูรณ์แบบ

เขาคือคนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอ ด เขารู้ว่าความกลัวต่อ การเปลี่ยนแปลงคืออุป ส ร ร ค ต่อความสำเร็จ และความสุขในชีวิต เขาจึงมองว่าความไม่แน่นอน คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

และก็พร้อม ที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ตั้งเป้าหมายถึงความสมบูรณ์แบบ เพราะรู้ว่ามันไม่มีอยู่จริง แทนที่จะมองว่าตัวเองห่างจากความสมบูรณ์แบบ มากแค่ไหนเขาจะมองว่าตัวเองทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้าง และจะทำอะไรต่อไป

6 มีความสนใจผู้คนและไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น

คน มี EQ สูงนั้นจะมีความห่วงใยใส่ใจผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเขา จะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดหรือตัดสินใจแต่จะมองรอบ ๆ ตัวว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้มากที่สุด อ ย่ า ง ไร เมื่อต้องเจอ กับ

คนที่ ข ี้หงุดหงิด ข ี้วีนเขาจะ รั ก ษ า ระดับอารมณ์ไม่ให้ขึ้นไปต ามสิ่งที่มากระทบ เขามองว่าคนเหล่านี้อาจกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตัวอยู่ และรู้ว่าไม่มีใครถูกหรือผิ ด ไปซะทุก อ ย่ า ง ดังนั้นเขาจะไม่ด่วนตัดสินคน และจะสื่อ ส า ร โดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

7 รู้ว่าเมื่อไรควรหยุด

คน มี EQ สูงนั้น มักจัดสรรเวลาหยุดพักให้กับตัวเอง อ ย่ า ง สม่ำเสมอ แม้เขาจะทำงานหนัก และมีเรื่องต้องทำมากมายแต่เค้าก็หาเวลาออฟไลน์ ให้กับตัวเองได้ การปิดเครื่องมือ สื่ อ ส า ร ทุกชนิด ออ กจากเครื่องคอมพิวเตอร์

และงานไม่ต้อง ติ ด ต่ อ หรือพูดคุยกับใคร คือ การมอบช่วงเวลาเงียบให้กาย และใจได้หยุดพัก อ ย่ า ง แท้จริงการที่ได้มีเวลาทบทวน ใคร่ครวญกับตัวเอง ทำให้เขากลับมาทำงานได้ อ ย่ า ง สดชื่น มีชีวิตชีวา และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

7 อุปนิสัยของผู้มี EQ สูง ทำให้เราสามารถประเมินตัวเองคร่าว ๆ ได้ว่ายังข า ดตกบกพร่องในข้ อใดเพราะระดับ EQ ของเรานั้น แปรผันโดยตรงกับความสุขในชีวิต EQ และความสุข ต่างก็เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้และส่งต่อได้

ที่มา Travis Bradberry aansanook  horoscopedaily99