ลักษณะนิสัย 7 ข้ อ ที่ยิ่งทำยิ่งจน หล า ยคนทำจนชิน

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เงิน เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เงิน เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เงิน ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอ ย่ างก็เป็น เงิน ทั้งนั้นเลยค่ะ

และต้องยอมรับว่าผู้คนในปัจจุบันนี้ มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นอ ย่ างมาก โดยเฉพาะปัญหาห นี้สินที่มีอัตราห นี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น มาอ ย่ างต่อเนื่องในทุกปี แล้วทำไมคน

มากมายถึงมีปัญหาการเงินเพิ่มมากขึ้นทุกปี เชื่อได้เลยว่าผู้คนเหล่านั้น มีลักษณะ นิสัยที่ทำให้จน อยู่นั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไขให้ทราบกันว่า นิสัยเหล่านั้นเป็นแบบไหน มีอะไรบ้าง

1. สร้างห นี้สินเพราะวิถีชีวิตเกินตัว

คนบางมีความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก มีเกินร า ยได้ที่ตัวเองได้รับ เห็นคนอื่น มีของแพง ๆ ก็ อ ย า ก ได้บ้าง เพื่อหน้าต า เพื่ออวดคนอื่นว่าตัวเองก็มี โดยที่ไม่ได้มองเงินในกระเป๋าตัวเองเลย

แล้วถ้าเงินไม่มีจะทำอ ย่ างไรล่ะ ก็ต้องใช้บัตรเครดิตสิสะดวกดี ไม่ต้องเ สี ยเงินสดแค่รูดปรื๊ดเดียวก็ได้ของมาแล้ว โดยไม่คิดคำนึงถึงอัตราดอ กเบี้ยที่จะถาโถมเข้ามาให้คุณแทบล้มทั้งยืนในภายหลัง

วิ ธีแก้ ทางแก้นั้นไม่ ย า ก คือมีความยับยั้งชั่งใจให้มาก ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ อของอะไรก็ต าม และที่สำคัญต้องรู้จักการใช้บัตรเครดิตที่ถูกวิ ธี ใช้บัตรเครดิตอ ย่ างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของมัน เพราะบัตรเครดิตนั้นหากใช้อ ย่ างถูกวิ ธี จะถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินขึ้นได้ด้วยนะ

2. เงินเก็บคืออะไร ไม่เคยรู้จัก

บางคนใช้จ่ายเงินโดยไม่ยั้งคิดไม่พอ ยังไม่รู้จักเก็บออมเงินด้วย ซึ่งถือเป็นห า ยนะทางการเงินเลยทีเดียว เพราะถ้าหากเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้น มา เช่น ตกงานกระทันหัน ป่ ว ย ต้องเข้ารับการ รั ก ษ า ใน โ ร ง พ ย า บ า ล เป็นต้น คุณจะเอาเงินที่ไหน ก็ต้องไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อนำไปใช้จ่ายในเหตุการ ฉุ ก เ ฉิ น เหล่านั้น

แล้วถ้าล่วงเลยเข้าสู่วัยเกษียณล่ะ จะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย จะไปสมัครงานก็ไม่มีใครจ้างเพราะ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย เบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลก็น้อยนิด จะเอาชีวิตรอ ดไปได้อ ย่ างไรในช่วงบั้นปล า ยชีวิต

วิ ธีแก้ ไม่มีเงินเก็บ ก็ต้องเริ่มวางแผนเก็บเงินเ สี ยตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดี ย า ม แ ก่ ช ร า และเพื่อความไม่ลำบากหากเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น

ในส่วนของการเก็บเงินเพื่อเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น นั้น อาจจะเก็บเอาไว้เป็นจำนวนเท่ากับร า ยได้ต่อเดือนของคุณสัก 3-6 เดือน

ส่วนเงินเก็บเพื่อ การเกษียณนั้น ควรเริ่มต้นเก็บทันทีที่คุณเริ่มต้นทำงาน เก็บไปเรื่อย ๆ เดือนหนึ่งอาจจะไม่ต้องมาก แต่ถ้าใช้ระยะเวลานาน รับรองว่ามากมายมหาศาลแน่นอน

3. มีทัศนคติ เป็นคนร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข

คำพูดที่ว่า เป็นคนร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข ถ้ามองดูให้ลึกนั้น มีนัยยะแอบแฝงถึงความอิจฉา รู้สึกด้อยค่า และมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคง เป็นการกดผู้อื่นให้ แ ย่ ล ง เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีกว่า

ทั้ง ๆ ที่การไม่มีเงินและการเป็นห นี้นั่นแหละที่ทำให้คุณไม่มีความสุข ไม่ใช่เพราะความร่ำร ว ยแต่อ ย่ างใดเลย และการที่มีทัศนคติ เ ก ลี ย ด ความร่ำร ว ยแบบนี้แหละ ที่ทำให้คุณสะกดจิตตัวคุณเองให้มีพฤติก ร ร มที่ทำให้คุณจนอยู่ตลอ ดเวลา เนื่องจากในใจลึก ๆ คุณคิดว่าคุณไม่ อ ย า ก เป็นคนร ว ยเพราะคิดว่าคนร ว ยนั้นไม่มีความสุข

วิ ธีแก้ แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน หากคุณมีทัศนคติที่ดีต่อ การเงินและการใช้ชีวิต พฤติก ร ร มการใช้เงินและการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ต ามความคิดของคุณ คำพูดที่ว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว คือเรื่องจริง หากคุณคิดว่าคุณจะร่ำร ว ยคุณจะมีความสุข ลักษณะการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปต ามนั้น

เช่น แต่ก่อนคุณไม่คิดถึงเรื่องการเก็บเงินเพราะมีทัศนคติ ร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข เอาเงิน มาซื้ อความสุขชั่ วคราวให้หมดเลย แต่เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด คุณก็จะเริ่มเก็บเงิน เริ่มนำเงินเก็บไป ล ง ทุ น หรือหาทางทำให้เงินงอ กเงย เป็นต้น

4. เรื่องการเงินน่าเบื่อ ไม่ อ ย า ก สนใจ

ถ้าพูดถึงการวางแผนทางการเงิน บางคนถึงกับเบือนหน้าหนีเพราะรู้สึกว่ามันคือเรื่องน่าเบื่อมาก ตัวเลขวุ่นวายน่า ป ว ด หั ว ทำไมจะต้องวางแผนการเงินอะไรด้วย มีเงินก็ใช้ไปสิไม่เห็นจะต้องคิดมากเลย ซึ่งนี่คือความคิดที่ผิ ด และอาจจะทำให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังได้ บางคนผ่านไปแค่กลางเดือนเงินก็หมดแล้ว

อีกครึ่งเดือนที่เหลือก็ต้องจำกัดจำเขี่ย กินแต่บะหมี่กึงสำเร็จรูปซึ่งส่งผลต่อ สุ ข ภ า พ ใน ร ะ ย ะ ย า ว ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเ สี ยเงินก้อนใหญ่เพื่อ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ของตัวเองในอนาคต

วิ ธีแก้ คุณรู้หรือไม่ว่า การวางแผนเรื่องเงินทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่ายนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและช่วยให้คุณประหยัดเงินและมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น เพราะมันจะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวของสถานะการเงินของคุณอยู่ตลอ ดเวลา และทำให้คุณรู้ว่าคุณใช้เงินไปมากเกินความจำเป็นหรือไม่ คุณจะได้ปรับพฤติก ร ร มได้ทันไม่ให้บานปล า ยจน มีปัญหาทางการเงินได้

5. ใช้จ่ายโดยไม่คิด นิสัยที่ทำให้จน

การใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิดนั้น ถือเป็นนิสัยที่เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้คน มีปัญหาทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่คงไม่ต้องการการอธิบายอะไรมาก เพราะคุณคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าลักษณะการใช้จ่ายโดยไม่คิดนั้นเป็นอ ย่ างไร ก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจอะไรใด ๆ ทั้งสิ้นนั่นเอง ซึ่งนิสัยนี้จะนำพาคุณไปสู่การเป็นห นี้สินโดยไม่จำเป็น เพราะเมื่อเงินหมดก็ต้องหันไปพึ่งบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเอง

วิ ธีแก้ การแก้ไขไม่ใช่เรื่อง ย า ก เพียงแค่คุณต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจ คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะซื้ ออะไรก็ต าม ใช้เวลาพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสิ่งนั้น รวมไปถึงคิดว่าถ้าหากคุณซื้ อของสิ่งนั้น มา คุณจะมีเงินเหลือเพื่อสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ อ ย่ างอื่นหรือไม่ คุณจะไม่มีเงินเก็บหรือไม่ หากคุณคิดพิจารณาก่อนซื้ อก็จะทำให้ความ อ ย า ก ได้ลดน้อยลง เพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น

6. หวังเอาแต่น้ำบ่อหน้า

การเล่น ห ว ย ร ว ย เ บ อ ร์ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน แต่ละงวดนั้น ก อ ง ส ล า ก ฯ มีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบ า ท เลยทีเดียว ลองคิดดูสิว่าคนไทยเ สี ยเงินให้กับน้ำบ่อหน้านี้มากมายแค่ไหน ซึ่งถ้าจะลองมองย้อนไปดูต ามสถิติ มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกรางวัลใหญ่ ๆ จนร่ำร ว ย ส่วนคนอีกมหาศาลนั้นเ สี ยเงินแต่ละงวดหล า ยพันไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา รวมกันปีหนึ่งเ สี ยเงินนับหมื่นกันเลยทีเดียว

วิ ธีแก้ อ ย่ างที่รู้กันว่าขึ้นชื่อว่า ห ว ย ไม่เคยทำให้ใครร ว ย หาก อ ย า ก ร ว ยจริง ๆ เปลี่ยนเงินที่ใช้ เ ล่ น ห ว ย มาเป็นเงินเก็บเ สี ยดีกว่า ลองคิดเล่น ๆ หากคุณซื้ อ ล็ อ ต เ ตอ รี่ งวดละ 2 ใบเป็นเงิน 160 บ า ท เดือนหนึ่งคุณจะเ สี ยเงิน 320 บ า ท ปีหนึ่งจะเ สี ยเงินถึง 3,840 บ า ท แม้มันจะไม่มากนักแต่มันก็ไม่ใช่เงินน้อย ๆ สามารถเอาไปทำอะไรได้หล า ยอ ย่ างเลยทีเดียว

7. ใช้ชีวิตไปวัน ๆ โดยไม่คิดถึงอนาคต

การไม่คิดถึงอนาคตของตัวเอง แน่นอน มันไม่ใช่เรื่องเ สี ยห า ย แต่การไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้น จะส่งผลในแง่ลบต่อตัวคุณเองแน่นอน เพราะจะทำให้คุณใช้ชีวิตไปวัน ๆ มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไปโดยไม่คิด ไม่รู้จักเก็บออม ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่ หลังจากเกษียณอายุไม่มีคนจ้างงานแล้ว คุณจะมีร า ยได้ที่ไหน หรือถ้ายังมีคนจ้าง คุณจะยังมีเรี่ยวแรงทำงานไปได้อีกมากแค่ไหน

วิ ธีแก้ เพียงแค่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณ เช่น คุณจะมีบ้าน มีรถโดยซื้ อเงินสดหรือผ่อนให้น้อยที่สุด ก็จะทำให้คุณเริ่มต้นเก็บเงินและมีความ พ ย า ย า ม ในการเก็บเงิน หรือคุณตั้งเป้าหมายว่าจะไปท่องเที่ยวให้สบายใจหลังจากเกษียณอายุ คุณก็ต้องเริ่มต้นตั้งเป้าจำนวนเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงนั้น และเริ่มต้นเก็บออมเงิน

ที่มา  sabailey