ลักษณะนิสัย 9 ข้ อ ของคน มี EQ สูง ที่มักทำกัน

EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อ ย ่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า EQ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญกับการดำรงชีวิตในทุกช่วงวัย

เพราะนอ กจากความฉลาดหลักแหลมของสติปัญญาแล้ว ก็มี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นี่ล่ะค่ะที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้อ ย ่างง่ายด า ยขึ้น พร้อมทั้งเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสุขในชีวิตได้อีกต่างหาก

คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ ไอคิว ที่สูงแต่เพียงอ ย ่างเดียว หากแต่พวกเขามี อีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนเสริมสำคัญที่ทำให้พวกเขานั้น สามารถใช้สติปัญญาควบคู่ไปกับการใช้อารมณ์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่สูงสุด แล้วคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีลักษณะแบบไหนบ้างนั้น มาลองเช็คลิสต์กันดู

1. คุณรู้จักที่จะวิเคราะห์ผู้คน

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น จะมีความร ะ มั ด ร ะ วั งต่อ การเข้าสังคม พวกเขาจะสามารถ อ่ า น ใจคนที่อยู่รอบข้างได้ไม่ ย า ก นัก และด้วยทักษะในการวิเคราะห์ผู้คนทำให้คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้ว่าจะต้องเลือ กใครมาทำงานด้วย และ ใครที่พวกเขา จะ พ ย า ย า ม หลีกเ ลี่ ย งในการทำงานร่วมด้วย

2. คุณให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

เวลาที่คุณได้รับความช่วยเหลือหรือสิ่งของจากใครแล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะให้คุณมาตอบแทนอะไร คุณจะรู้สึกประทับใจมาก ขอให้เรียนรู้ไว้ว่านั่นคือบุคลิกหนึ่ง ของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่ไม่ได้หวังจะได้ผลตอบแทนใดๆ เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว

3. คุณรู้จักจุดอ่อน และ จุดแข็งของตนเอง

ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้มีแค่เพียงความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่รู้ด้วยว่า อะไรที่พวกเขาทำได้ดี และอะไรที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ดี

แต่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของตนเอง คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถเรียกตัวช่วยจากคนรอบข้างในการนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้

4. ย ากที่ใครจะสามารถทำ ร้ า ย คุณด้วยคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น จะสามารถยับยั้ง หรือ มองการทำ ร้ า ย ด้วยคำพูดได้อ ย ่างทะลุปรุโปร่งว่า คนที่พูดนั้นแท้จริงแล้วมีปมอะไรอยู่ในใจ ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง และ เปิดใจที่จะรับฟังผู้อื่น

5. คุณไม่เอาความผิ ดพลาดในอ ดีตมาทำ ร้ า ย ตนเอง

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น เมื่อทำอะไรผิ ดพลาดไปเขาจะเรียนรู้และแก้ไข แต่เหนืออื่นใด พวกเขาจะไม่กลับไปนั่งนึกว่าทำไมฉันถึงผิ ดพลาดได้ แต่พวกเขาจะมองไปข้างหน้า เพราะไม่มีประโยชน์อะไรจะหันกลับไปมองอ ดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

6. คุณรู้วิ ธีที่จะปฎิเสธผู้อื่น

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้ดีว่าพวกเขาจะปฎิเสธคำขอที่ไม่เกิดประโยชน์จากผู้อื่นอ ย ่างไร เพราะในความเป็นจริงแล้วการปฎิเสธผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หล า ยคนไม่กล้าที่จะปฏิเสธ เพียงเพราะคำว่า เกรงใจ ขณะที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้ดีว่า การให้ความช่วยเหลือที่อาจกลับมาทำร้ า ยตัวเองได้นั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องปฏิเสธ และพวกเขาก็ทำได้ดี ด้วยการปฏิเสธอ ย ่างนุ่มนวล แต่แน่วแน่

7. คุณมีความสนใจใคร่รู้เรื่องราวของคนอื่น

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก็บตัว หรือ เป็นคนชอบสังคม แต่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะมีลักษณะที่สนใจเรื่องราวของผู้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งแสดงออ กถึงความเอาใจใส่ผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่สำคัญของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์

8. คุณไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง

ทุกครั้งที่เกิดความเปลี่ยนแปลง คนที่มีความไม่มั่นคงทางอารมณ์จะรู้สึกกลัว และ กังวล แต่สำหรับคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์แล้วไม่กลัวเรื่องความเปลี่ยนแปลง แต่กลับกล้าที่จะเผชิญหน้า

เพราะวิ ธีคิดของพวกเขาต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นคือ ความเปลี่ยนแปลงจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหา หรือ การพาไปยังความสำเร็จ หรือ แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงก็สามารถสร้างความสุขได้เช่นกัน

9. คุณไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบ

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะไม่ได้วางเป้าหมายของตนเองให้เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ เพราะพวกเขารู้ดีว่า ความสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีบนโลกใบนี้ และพวกเขาจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและไม่ว่าผลของมันจะออ กมาเป็นเช่นไร พวกเขาก็พร้อมที่จะยอมรับ

ที่มา  sabailey