ลักษณะผู้หญิงเก่ง ฉลาด น่าคบหา ได้รู้จักเป็นต้องหลงรัก

ความสวยเป็นสิ่งหนึ่งที่หล า ยคน มองผู้หญิงเป็นอันดับแรก แต่นั่น มันเป็นปัจจัยภายนอ กที่ไม่ว่าผู้หญิงด้วยกันหรือผู้ชายก็ชอบที่จะมอง และอย ากที่จะเข้าไปทำความรู้จัก เข้าไปคบหา แต่หากอย ากจะคบหรือเลือ กใช้ชีวิตด้วย มันต้องมีคุณสมบัติที่ดีกว่าความสวย และนี่คือ ลักษณะผู้หญิงเก่ง ฉลาด น่าคบหา

1. เมื่อเปิดโอกาสให้แสดงออ ก เธอจะหลีกเลี่ยงวิ ธีที่ทำร้ า ยคนอื่น ต่อให้คุณเผลอแสดงกริย าแ ย่ใส่เธอ เธอก็จะไม่ตอบโต้ด้วยวิ ธีที่แ ย่กลับไป ตรงกันข้าม เธอจะพย าย ามเตือนด้วยความสุภาพในแบบที่ทำ ล า ยน้ำใจระหว่างกันน้อยที่สุด แต่ให้คนที่กำลังทำผิ ดอยู่รู้ตัวได้ดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องหาเ สี ยงโหวตเพื่อให้ใครต้องเ สี ยหน้ากันไปข้างหนึ่งแต่อ ย่ างใดเลย

2. พูดเพราะ ไม่สำคัญเท่ารู้กาลเทศะ เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ในสมัยนี้ถ้าผู้หญิงจะพูดหย าบคายกันบ้ าง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้กับทุกคน หรือเปิดเผยตัวตน มากเกินไป

ผู้หญิงฉลาดมักจะรู้ดีว่าอยู่กับใครควรจะพูดแบบไหน ถึงเธอจะหย าบคายเธอก็เลือ กสถานการณ์ด้วยความรู้แก่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี และเมื่อใดก็ต ามที่เธอพูดจาเป็นปกติ เธอมักให้ความสำคัญกับคนที่กำลังพูดอยู่เสมอ

3. เมื่อมีปัญหา เธอใจเย็นพอที่จะไม่ก่อ ดราม่าในทันที ผู้หญิงฉลาดมักมีสติพอจะแยกแยะได้ว่า ความตรง ไม่จำเป็นต้องแรง อะไรที่ออ กตัวแรงก่อน บางครั้งอาจให้โ ท ษถึงกับล้มคะมำไม่เป็นท่าได้ เธอจึงเลือ กที่จะเก็บข้ อมูลเงียบ ๆ ให้รอบด้านเ สี ยก่อนที่จะพูดอะไรออ กมาเพราะถือว่า หัวเราะทีหลังดังกว่า

4. เธอจะไม่กลัวความลำบาก ไม่กังวลเรื่องความสวยตลอ ดเวลา ผู้หญิงฉลาดจะไม่ยอมปล่อยตัวเองให้อยู่ในค่านิยมแบบใดซ้ำซาก ต า ยตัว ถึงแม้เธอจะมีลุคนึงเป็นลุคประจำตัว

แต่ก็จะไม่กังวลเลยถ้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับหลากหล า ยสถานการณ์ บางครั้งก็ขี้เกียจแต่งหน้า บางครั้งก็ไม่กลัวที่จะลุย ๆ แมน ๆ เธอมักไม่ขังตัวเองไว้ในกรอบใดกรอบหนึ่งเสมอ

5. ถึงเธอจะพูดไม่เก่ง แต่เธอมีวิ ธีแสดงออ กที่เอาใจคนอื่นได้ เธอมักจะให้เกียรติคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีเ สี ยก่อน เพื่อสังเกตว่าเขาคนนั้นชอบอะไรมีทัศนคติแบบไหนเพื่อจะหาช่องทางที่เอาใจใส่ได้ถูกวิ ธี ถึงเธอจะเป็นคนพูดไม่เก่ง แต่วิ ธีการแสดงออ กจะรับรองได้เลยว่าคนที่อยู่ด้วยย่อมรู้สึกว่ามีความสำคัญในสายต าเธอเสมอ

6. เธอ กล้าพอที่จะยืดอ กรับความผิ ดหรือความผิ ดหวัง ถ้าเธอเป็นฝ่ายผิ ด เธอไม่ลังเลที่จะขอโ ท ษในทันทีโดยไม่บีบน้ำต าลูกผู้หญิง และเมื่อพบกับความผิ ดหวัง หรือจะต้องโดนบอ กเลิก สบายใจได้เลยที่จะบอ กความจริงกับเธอตรง ๆ เพราะสิ่งที่เธอเ ก ลี ย ดที่สุดก็คือ การโ ก ห กหรือต้องรู้ความจริงในภายหลัง

7. ทัศนคติของเธอมักเริ่มจากการแสดงความเห็นที่เป็นกลางเ สี ยก่อน เมื่อเปิดโอกาสให้เธอแสดงความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอถนัดหรือไม่ก็ต ามเธอมักจะขอเวลามองให้รอบด้านสักครู่ก่อน แล้วค่อยมองในมุมที่เธอรู้สึกชอบใจ ต่อให้คุณมีความเห็นที่ขัดใจเธอบ้ าง เธอก็มีความสามารถที่จะขัดเกลาให้มันดูเบาลงจนน่าฟังไปเ สี ยหมด โดยที่บางครั้งไม่รู้ตัวเลยว่าเธอ กำลังกล่อมคุณให้คล้อยต ามอยู่

8. เธอเป็นนักปรับตัวที่ดี เธอไม่เคยหยุดนิ่ง หรือยอมจำนนกับอะไรได้ง่าย ในย ามปกติสุข เธอมักจะมองหาความสนุกที่มากกว่านั้น ในย ามที่เป็นทุ ก ข์ เธอก็มักจะมีทางออ กที่หลากหล า ย ถ้าจะเรียกว่าเธอเป็นคน มองโลกในแง่ดีเสมอ ก็ไม่ผิ ดอะไรนัก

9. ถ้าคุณเป็นผู้ต าม เธอจะไม่ทำให้รู้สึกเ สี ยหน้า ถ้าคุณเป็นผู้นำ เธอจะต ามทันโดยไม่รู้สึกว่ากำลังเป็นคู่แข่งกัน การให้เกียรติคนอื่น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอมีแต่คนเป็น มิตร

เธอมักให้ความสำคัญกับทุกคนอ ย่ างเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีตำแหน่งหรือเปลือ กนอ กใดก็ต ามที่ต่างกัน ใครที่อยู่ด้วยมักจะได้รับความรู้สึกดีจากเธอเสมอ ถ้าคุณกำลังเล่น มุกทะลึ่งอยู่ เธอรู้ แต่เธอก็เลือ กที่จะไม่แสดงออ กอ ย่ างโจ่งแจ้งเกินไป ถ้าคุณกำลังเล่น มุกแป้ก รู้สึกไม่ค่อยขำ เธอจะมีวิ ธีแสดงออ กที่ดีกว่านั้น ในแบบที่คุณไม่รู้สึกแ ย่กว่าเดิม

10. อะไรที่พอจะทำได้ เธอมักจะทำเองก่อน โดยไม่ต้องรอพระเอกขี่ม้าขาว สุภาพบุรุษ ในนิย ามของสาวฉลาด มักจะหมายถึงผู้ชายที่เดินเคียงข้างกัน ช่วยเหลือ กันคนละไม้ละมือ

แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงต้องใช้สิทธิ lady first อ่อยให้ผู้ชายช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย อะไรที่เธอพอจะทำได้ เธอไม่ลังเลที่จะเริ่มด้วยตัวเองก่อน ถ้ามันสุดกำลังจริง ๆ นั่นแหละเธอถึงจะขอความช่วยเหลือคนอื่น การขอความช่วยเหลือทั้งที่ตัวเองทำได้ ในสายต าของเธอหมายถึงการเอาเปรียบกัน

11. เธอไม่เคยปิดกั้นตัวเอง ผู้หญิงฉลาดมักจะมองเห็นความคุ้มค่าจากการกล้าได้กล้าเ สี ย ถ้าสิ่งไหนที่เธอคิดดีแล้วว่าเธอจะดูแลตัวเองได้ เธอไม่ลังเลทันทีที่จะตอบตกลง แต่ถ้าสิ่งไหนที่เธอคิดแล้วว่ามันไม่คุ้ม เธอก็ไม่ลังเลที่จะปล่อยไปโดยไม่นั่งคร่ำครวญเ สี ยดายหรือเ สี ยใจในภายหลัง เรียกง่าย ๆ ก็คือ ผู้หญิงฉลาดมักมีความเป็น ใจนักเลง อยู่ในตัวเองเสมอ

12. เธอฉลาด โดยที่ไม่ต้องอวดฉลาด สุดท้ายแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญที่จะมองว่าผู้หญิงคนนั้นฉลาดจริงหรือไม่ ก็คือ การมองการแสดงออ กของเธอในภาพรวมว่า เธอมี ดีอะไร

สิ่งที่เธอมี ดี ต้องเป็นสิ่งที่คนรอบตัวสัมผัสถึงตัวตนได้ โดยที่เจ้าตัวไม่จำเป็นต้องอวดพร่ำเพรื่อ เรียกคะแนน like หรือเรียกร้องความสนใจแต่อ ย่ างใด หรือไม่เคยปริปากบอ กใครเลยแม้แต่น้อย

เสน่ห์ของผู้หญิงอ ย่ างหนึ่ง คือ การไม่เปิดเผยตัวตนให้มาก เหมือนเพชรที่มีประกายอยู่ในตัว ตั้งอยู่ในตู้โชว์บ่อยไป คนก็เริ่มเบื่อ แอบไว้ในหลืบมุมบ้ าง ประกายย่อมเตะต าผู้คนให้อย ากรู้อย ากเห็นเอง

ที่มา  jingjai999