ลักษณะสาวเก่ง สตรอง สู้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง

ผู้หญิงบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนจนกระทั่งเธอก้าวผ่านความเ จ็ บป ว ดมาได้อ ย่ างสวยงาม และเมื่อนั้นเพชรที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเธอถึงจะเปล่งประกายออ กมาค่ะ วันนี้เราจะพามาดู ลักษณะสาวเก่ง สตรอง สู้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง

1.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่น หรือ ความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวย เพียงอ ย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ ยอมรับของคนอื่น

2.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความ เป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอ ย่ าง ๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มี ความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก พวกเธอมัก แสดงความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิ ดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วน มี สิ่งหนึ่งที่เ หมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับ ความมั่นใจชนิดสั่นคลอน เ สี ยไม่ได้ การแสดงออ ก ทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

4.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือ บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ร า ย ชั่ ว โ มง เหมือนสมัยก่อนแต่อ ย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอ ย่ าง คุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้าอ ย่ างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมาย ระยะย าวร า ยวันไป จนถึงร า ยปี ว่าจะต้อง พย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเ สี ยเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือ มัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอยจับกลุ่ม นินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน อ ย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัวหรือไป ทำอ ย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

5.พวกเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว เป็นอ ย่ างมากมาย ถึงแม้ จะพย าย าม ทำงานอ ย่ างหนักและมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรร เวลาแบ่ง ให้กับงานและครอบครัว อ ย่ างไม่เ สี ยสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มี ความสุข

6.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการจำเป็นอ ย่ างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถ ประสบผลดั่ง เป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้อง เป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง ความสามารถและความเป็นผู้นำ ให้พวก เ ข า ย อมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอ ย่ างแน่นอน

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้าน และ เพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง จะ ทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อ ย่ างไร ก็ต ามคำว่า ทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำอ ดหลับ อ ดนอนเพื่อ แสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อ ย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อม กับทำอ ย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ต ามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศ เลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอ แล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเ สี ยเวลาไป โดยไม่ได้อะไร กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรัก จะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิง คนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใคร จะมาก้าวหน้า ในหน้าที่ การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่ง กันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิดหรือ ไอเดีย

ที่มีประโยชน์สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา คนที่เป็นผู้นำ ของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ สูงสุด พวกที่มัว แต่ทิ่ม แ ท ง ว่ าร้ ายคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่ จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้า ออฟฟิศ ดูสิครับ

10.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีร า ยได้พอ ใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร า ยได้และลดร า ยจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้ นำเงินไปลงทุน เพื่อให้งอ กเงย

บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อ ข า ย ของออนไลน์ นอ กจากนี้ ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็นก็จะพย าย ามอ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุน แทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกัน อ ย่ างบังเอิญส่วนใหญ่

มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ ที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์ เ รื่องความรักจน ไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่น

โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อ ย่ างน้อยก็จะเพิ่ม โอกาสสู่ ความสำเร็จ เหมือนอ ย่ างผู้หญิงเก่ง คนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอ ย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอ ย่ าง แน่นอนครับผม

ที่มา  predict-j55