ลักษณะ 11 ข้ อของผู้ฉลาด เอาตัวรอ ดเป็น

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู ลักษณะ 11 ข้ อของผู้ฉลาด เอาตัวรอ ดเป็น ว่าคนที่ฉลาดจริงๆแล้วเขาเป็นอ ย่ างไร เขามีความคิดเป็นแบบไหน ทำไมเขาถึงกล า ยเป็นคนที่ฉลาดได้

1. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และ ทำในสิ่งที่ คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาด ทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาด ทางอารมณ์ยังหมายถึงความสนใจ ที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ และ พร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากคนที่คุยด้วย

2. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาส หรือไ อ เ ดี ยใหม่ ๆ เข้ามาเขามักจะมองหา ทางเลือ ก แล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผล ที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะ เ ก ลี ย ด การยอมรับ อะไรง่าย ๆ เขาจะหาคำตอบ จนกว่าจะมีหลัก ฐานที่ยืนยันได้จริง ๆ เท่านั้น

3. มีวินัย

ความมีวินัย หรือ ความสามารถในการ ควบคุมตัวเอง S e l f – C o n t r o l มีความเกี่ยวข้ องกับความฉลาด จากการศึกษา ท ด ล อ ง ในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วม ท ด ล อ ง เลือ กระหว่าง

การได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที หรือ รอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วม ท ด ล อ ง ที่เลือ ก รอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนน ในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

4. เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิกับแตงโมเหมือนกันตรงไหน คำตอบคือทั้ง 2 อ ย่ างต้องกินตอนที่ ดิบ และ เย็น เหมือนกันถึงจะอร่อย

5. สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อั ล เบิร์ต ไ อ น์ ส ไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คน อ ย า ก รู้ อ ย า ก เห็นแค่นั้นเอง งาน วิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลก ในวัยเ ด็ กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอน เป็นผู้ใหญ่

6. มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนน การเขียนคำ บ ร ร ย า ย การ์ตูนตลกได้สูง เยอะ ๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่านักแสดงตลก มักจะทำคะแนนความฉลาดทางด้านภาษา ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

7. ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงาน ที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำ ๆ ในเวลา ที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิต วิ ท ย า กล่าวว่า นี่คือหัวใจ ของการสร้างสรรค์นวัต ก ร ร ม เลย ก็ว่าได้ ตัวอ ย่ างเช่น เมื่อ ส ตี ฟ จ็ อ บ ส์

ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เขาจะใช้เวลาไป กับการถกเถียงเพื่อหา ไ อ เ ดี ยที่แตกต่าง และ พร้อมจะหันหลัง ให้กับไ อ เ ดี ยพื้น ๆ หรืออะไรที่คนอื่น ๆ ก็สามารถเดาได้

8. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลา เหล่านั้นขบคิดคำถามหรือบางเรื่อง ที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับใน ชีวิตจริงที่หล า ยครั้งเราเกิดปิ๊งไ อ เ ดี ย ขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

9. รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และ พร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่า ความเป็นจริงจาก ผล ก า ร ท ด ล อ ง ระบุว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด

จากการให้ลองทำข้ อสอบ ประเมิน คำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

10. ใคร่ครวญกับคำถาม ย า ก ๆ

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาล และ ความหมายของชีวิต พวกเขามัก จะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่อาจ จะมีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะปราชญ์ ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้น ๆ ที่ว่า ชีวิตคืออะไร

11. ปรับตัว และ ยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และ ปรับตัว ได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หวั่นไหว กับความไม่ชัดเจน หรือข้ อจำกัดใด ๆ มีผลงาน วิ จั ย ด้านจิต วิ ท ย า ออ กมา สนับสนุนว่าสติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไป

ที่มา  yimkaowai