ลักษณะ 9 ข้ อของคนเก่งและฉลาดที่แท้จริง ไม่ใช่โ ง่แต่อวดฉลาด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของคนเก่งและฉลาดที่แท้จริง ว่าคนเก่งจริงนั้นเขาเป็นยังไง บางทีอาจจะทำให้เราเห็นนิสัยของคนรอบข้างเราได้มากขึ้น ว่าเขานั้นฉลาดจริงหรือว่าเขาแค่อวดฉลาดกันแน่

โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็ว ใจคนก็ไม่เหมือนก่อน ดูย ากว่าใครรู้จริง ใครแกล้งว่าเก่งจริงหรือใครแค่สร้างภาพแม้กระทั่งว่าใครฉลาด ใครโ ง่ มัน มีอยู่อ ย่ างหนึ่ง ปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ คนโ ง่มักอวดฉลาด ค นฉลาดมักแกล้งโ ง่คนอวดเก่ง อวดฉลาดไม่ฉลาดจริงหรอ กแต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ดังต่อไปนี้ ไปดูว่า มีอะไรบ้ า ง

1 ไม่ทำให้ คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อคนอื่นทำผิ ดพลาด คนเก่งฉลาด เขาจะให้โอกาสให้คำแนะนำให้กำลังใจ เพราะคนเก่งฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร ก็พร้อมจะแนะนำให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ดให้เกิดการยอมรับ ให้เกิดเป็นการพัฒนาตนเอง

2 กลับมายิ้ม ได้เร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ล ว ร้ า ยเข้ามา คนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้เสมอ แม้ย ามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยพลาด หรือผิ ดหวัง แต่พวกเขาแค่ไม่จมกับความทุ ก ข์นาน แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง เมื่อล้มลม

3 จะมี หรือไม่มีการศึกษาสูงก็ได้

อาจไม่ต้องจบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงาน การันตีความสามารถ ปัจจุบันนี้คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียล ทั้งเฟส, ไลน์, ยูทูบ ฯลฯ การศึกษานั้น ทุกวันนี้อาจเป็นแค่ ใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์ที่ดีต่างหากที่มันจะทำให้เรา เติบโตได้เร็วกว่าใครๆ

4 จัดสรรเวลา ได้มีประสิทธิภ าพมากๆ

เขาจะมีสมดุลในชีวิตระหว่าง เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว เต็มที่กับทุกเรื่องคนเก่งคนฉลาดมักจะเลือ กบริหารเวลาได้อ ย่ างสมดุลที่สุดในช่วงเวลางานเขาก็เต็มที่กับที่ทำตรงหน้า หมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กับตนเองและครอบครัวได้เสมอ

5 มีความรู้ มากกว่า อาชีพที่ทำ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ เขาจะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ใช้ เพื่อเดินไปข้างหน้า เขาจะไม่ย้อนกลับแน่นอน

6 ไม่ต้องเป็นผู้นำคนก็ได้

แต่สามารถดึงความสามารถ คนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีเลยล่ะ คนเก่งคนฉลาดมักเก่ง มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามเขาได้และไม่จำเป็นต้องมี ตำแหน่งใหญ่โต แค่มีคนให้เกียรตินับถือจากความสามารถที่มี เพราะการกระทำที่เป็นเสมือนกระบ อ กเ สี ยง มันทำให้เขานั้น เติบโตไปข้างหน้าได้ดีเชียวล่ะ

7 ไม่อวดความสามารถ ว่าเจ๋ง เก่งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน เขาจะไม่โอ้อวดในความสามารถเกินพอ ดีแต่จะใช้การกระทำ พิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและพอถึงเวลาที่เกิดปัญหา พวกเขามักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง ทึ่งในความสามารถของเขาเชียวล่ะ

8 พูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

แต่ไม่พูดมาก รู้ตัวเองเสมอว่าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งเขาฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ ก็จะพูดต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์สร้างสรรค์นั่นแหละ เขาจะไม่พูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

9 รู้ดี ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยอวด หรือเ สี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถที่มี คนเก่งคนฉลาดเขามักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโก้นะเพราะเขาจะเปิดรับความคิดคนอื่นไม่ตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตัวเอง และทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะเขามีความคิดที่ว่า ความสำเร็จนั้นเป็นอ ดีตแล้ว

ที่มา  pakwanja